Έρχεται νέο χαράτσι για 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι θα το πληρώσουν;

Áåñïöùôïãñáößá áñ÷åßïõ ðåñéï÷Þò ôçò ÐáëÞíçò . ÁõîÜíïíôáé áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2006 ïé áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò ôùí áêéíÞôùí , ÔåôÜñôç 27 Äåêåìâñßïõ 2005.

Σαν να μην έφτανε η «βροχή» φόρων από τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, περίπου 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων…
θα κληθούν να πληρώσουν ποσό 35 και 20 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε κύριους και βοηθητικούς χώρους για τα ακίνητα που δήλωσαν στα πρώτα προγράμματα κατάρτησης του Κτηματολογίου την περίοδο 1997-1999.

Πρόκειται για το τέλος δικαιώματος που επιβλήθηκε για τα μετέπειτα προγράμματα και το οποίο τότε οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν κατέβαλαν.

Τα «ραβασάκια» αναμένονται στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των ιδιοκτητών μέχρι το τέλος του έτους σύμφωνα με την εταιρεία Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να παραλάβουν τα ειδοποιητήρια μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας Κτηματολογίου κάνοντας χρήση των κωδικών του taxisnet ενώ η πληρωμή θα γίνει στην Εταιρία Κτηματολογίου μέσω τράπεζας.

Σοβαρότατο πρόβλημα, ωστόσο, δημιουργείται για όσους δεν έχουν δηλώσει το ακίνητό τους καθώς αυτό θα θεωρηθεί αγνώστου ιδιοκτησίας και θα περάσει στην κυριότητα του Δημοσίου.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *