Αναδρομικά από την αρχή του έτους η επιδότηση εισφορών για νέους

Για τους νέους που αμείβονταν με τον υποκατώτατο μισθό των 510,95 ευρώ η επιδότηση φθάνει στα 43,29 ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύει η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης για νέους μισθωτούς, ηλικίας έως 25 ετών.

Η σχετική υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες του προγράμματος δημοσιοποιήθηκε σε ΦΕΚ και προβλέπει ότι το υπουργείο Εργασίας θα επιδοτεί το 50% της εισφοράς των εργοδοτών που απασχολούν νέους –έως 25 ετών– εργαζομένους, ήτοι το 6,66% από τη συνολική ποσοστιαία επιβάρυνση του 13,33% που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ κύριας σύνταξης.

Στην πράξη, για τους νέους που αμείβονταν με τον υποκατώτατο μισθό των 510,95 ευρώ και από την 1η Φεβρουαρίου 2019 «μεταπηδούν» απευθείας στον νέο κατώτατο των 650 ευρώ, η επιδότηση φθάνει σε απόλυτους αριθμούς στα 43,29 ευρώ, καλύπτοντας μέρος της επιβάρυνσης του κόστους για τις επιχειρήσεις. Στη ρύθμιση εντάσσονται επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η υπαγωγή στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς γίνεται με την υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) από τον υπόχρεο εργοδότη. Ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να ελέγξει απολογιστικά τις προϋποθέσεις και την ορθότητα της υποβληθείσας ΑΠΔ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται πως η μειωμένη εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι και τον μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου, εφόσον παραμένει στον εργοδότη. Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Αν ο εργοδότης έχει ήδη καταβάλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να αιτηθεί τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της ασφαλιστικής εισφοράς είτε από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είτε από την 1/1/2019 αν η πρόσληψη προηγείται της έναρξης του προγράμματος. Προσοχή όμως: Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα πρόστιμα επιβάλλονται μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.

Τέλος, η απόφαση ξεκαθαρίζει πως αποκλείονται από το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών οι εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν στον ΕΦΚΑ τα δικαιολογητικά που τυχόν τους ζητηθούν. Σε περίπτωση μάλιστα που διαπιστωθεί πως δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβληθεί θα αναζητείται, επιβαρυνόμενο με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

ΈντυπηΠηγή άρθρου – kathimerini.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *