Η ΝΑΣΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ: ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΙΟ 2017(ΒΙΝΤΕΟ)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

NASA Confirms 15 Days of Darkness in 1st November 2017? Connected To The New Blood Moon?

https://youtu.be/rGQoe_jt_QI

‘Very bad day’ US calls blackout drill for crisis that could kill 300 million THIS WEEK

https://youtu.be/aX0kUWxZac4

Are You Ready for 15 days of darkness In November 2017? NASA Says Something?

https://youtu.be/2d9zP9xk62Y

Εξ. 10,21 Ο Κυριος είπεν στον Μωϋσήν· “άπλωσε το χέρι σου στον ουρανόν και ας απλωθή σκότος εις όλην την χώραν της Αιγύπτου· πυκνό, ψηλαφητό σκοτάδι”.

Εξ. 10,22 Ηπλωσεν ο Μωϋσής την χείρα του στον ουρανόν και έγινε κατ’ αρχάς ελαφρό σκοτάδι, έπειτα βαθύ σκοτάδι και θύελλα εις όλην την γην της Αιγύπτου επί τρεις ημέρας.

Εξ. 10,23 Εξ αιτίας του πυκνοτάτου αυτού σκότους κανείς δεν είδεν ούτε τον πλησίον αδελφόν του και κανείς δεν εσηκώθη από την κλίνην του κατά τας τρεις αυτάς ημέρας. Μονον δε εις την περιοχήν, εις την οποίαν κατοικούσαν οι Ισραηλίται, ήτο φως και εις όλα τα έργα, με τα οποία ησχολούντο.

Ησ. 13,9 Διότι, ιδού έρχεται η ημέρα του Κυρίου γεμάτη θυμόν και οργήν, που κανείς δεν ημπορεί να την εξιλέωση, και η δικαία αυτή οργή του θα καταστήση έρημον την οικουμενην· και θα καταστρέψη τους αμαρτωλούς από αυτήν.

Ησ. 13,10 Οι αστέρες του ουρανού, ο Ωρίων και όλος ο έναστρος κόσμος του ουρανού δεν θα δώσουν πλέον το φως των. Ο ανατέλλων ήλιος θα σκοτισθή και η σελήνη δεν θα δώση το φέγγος της.

Ησ. 13,11 Θα δώσω εντολήν να επέλθουν συμφοραί εις όλην την οικουμένην και στους ασεβείς τιμωρίαι δια τας αμαρτίας αυτών, θα καταστρέψω την έπαρσιν των παρανόμων και θα ταπεινώσω τον εγωϊσμόν των υπερηφάνων.

TRADITIONAL CATHOLIC DOCUMENTARY – THE 3 DAYS OF DARKNESS

https://youtu.be/EncB8qOVYGQ

Earth Will Experience 15 Days of Darkness in November

https://youtu.be/A-ksMv5h5Hc

The Strange Signs Of Darkness?The Fire Has Just Begun-Going Continue 2017/2018

https://youtu.be/ojzINJIytBw

FEMA is Getting worried, watch for next 911 Event Sooner than later.

https://youtu.be/hVIz5iz2oAU

ORDER OF THE EASTERN STAR! THEY ARE TRYING TO RECRUIT YOU!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *