ΟΦΗ: Νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1,5 εκατ. ευρώ

ΟΦΗ: Νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1,5 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση του ΟΦΗ κάλεσε σε έκτακτη γενική συνέλευση για τις αρχές Δεκεμβρίου με θέμα την προκήρυξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Όπως έκανε γνωστό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ο ΟΦΗ το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας προκήρυξε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα συζήτησης την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, κ. Μπούσης, θα εισφέρει και άλλα χρήματα στα ταμεία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της εταιρείας το επόμενο διάστημα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΕ Ο.Φ.Η.1925», ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 139787860000 ΤΗΝ 3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και κατόπιν της 9ης Νοεμβρίου 2019 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ Ο.Φ.Η. 1925» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 3η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Καντάνου (Γήπεδο ΟΦΗ), για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης τριάντα (30) Ευρώ ανά μετοχή, των οποίων η αξία κτήσης ορίζεται στα τριάντα τρία (33) Ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και τη μετέπειτα τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας.

Β. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στον ίδιο ως ανωτέρω αναφερόμενο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει".

sport24.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *