Τέλος η φορολογική δήλωση, έρχεται το «πόθεν έσχες» για όλους! Αλλάζουν τα πάντα στις φορολογικές δηλώσεις

10Αλλάζουν τα πάντα στις φορολογικές δηλώσεις. Το έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα έχει τη μορφή μιας αναλυτικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, μια δήλωσης «πόθεν έσχες» σαν και αυτή που υποβάλλουν κάθε χρόνο συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και επαγγελματιών.

Σύμφωνα με την Ημερισία, ολοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει από το 2016 και κάθε χρόνο να δηλώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τις καταθέσεις και τις λοιπές αποταμιεύσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μάλιστα όσοι υπάγονται στη δικαιοδοσία του φορολογικού συστήματος της Ελλάδος θα εξουσιοδοτούν (με την ετήσια φορολογική τους δήλωση) το Δημόσιο να δεσμεύει οποιαδήποτε κατάθεση, επενδυτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ. διαπιστωθεί οποτεδήποτε στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι φορολογικές υπηρεσίες της Ελλάδας για την ύπαρξή τους. Η δέσμευση θα ακυρώνεται μόνο, εφόσον αποδειχθεί, ότι τα συγκεκριμένα χρήματα, προέρχονται από θετικό υπόλοιπο φορολογικής δήλωσης, ενώ θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, ποινές.

Με βάση το νέο τύπο φορολογικής δήλωσης θα καταρτισθεί ένα πλήρες «περιουσιολόγιο», δηλαδή μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με αναλυτικές πληροφορίες για τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις των φορολογουμένων.

Το Περιουσιολόγιο αναμένεται να αποτελέσει βασικό όπλο κατά της φοροδιαφυγής. Με βάση αυτό θα προσδιοριστεί η φοροδοτική ικανότητα κάθε φορολογούμενου αφού σε αυτό θα περιλαμβάνονται όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά του στοιχεία, όπως τραπεζικές καταθέσεις, πληρωμές δανείων, πιστωτικές κάρτες, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και γενικά κάθε στοιχείο εσόδων και δαπανών. Από τη στιγμή που η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες για τα εισοδήματα, τα έσοδα, την κινητή και ακίνητη περιουσία, τις αποταμιεύσεις και τις δαπάνες διαβίωσης των φορολογούμενων θα είναι πλέον εύκολο στις φορολογικές αρχές να παρακολουθούν διαχρονικά την εξέλιξη των εισοδημάτων, του επιπέδου διαβίωσης και της περιουσιακής κατάστασης των πολιτών. Όπου διαπιστώνουν περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας ή καταθέσεων μεγάλου ύψους ή υπέρμετρα αυξημένων δαπανών διαβίωσης, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλούμενα έσοδα και εισοδήματα, θα προχωρούν στην επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Σύμφωνα με το σχέδιο της νέας κυβέρνησης το «Περιουσιολόγιο», αναμένεται να αποτελέσει βασικό θεσμό του φορολογικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα:

1. Η φορολογική δήλωση θα αντικαθιστά οποιαδήποτε υπάρχουσα δήλωση «πόθεν έσχες» για οποιονδήποτε.

2. Κάθε αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων θα πρέπει:

• να αποδεικνύεται από νόμιμο παραστατικό

• να δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

3. Στις περιπτώσεις εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Η κλιμάκωση των προστίμων και των προσαυξήσεων θα είναι ανάλογη του μεγέθους της φοροδιαφυγής.

4. Με το ετήσιο εκκαθαριστικό θα υπολογίζεται και το κεφάλαιο που μεταφέρεται για τα επόμενα χρόνια, ώστε να δικαιολογηθεί οποιοδήποτε τεκμήριο.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *