Τί συνδέει Κόκκαλη, Μπόμπολα, Ῥιζοσπάστη, Ἔθνος, ΚΚΕ, ΣΤΑΖΙ, KGB καί Mossad;

15Σήμερα δὲν ἔχω πολλὰ νὰ προσθέσω. Ὁ Γεώργιος εἶναι ἄνθρωπος ποὺ δὲν γράφει ὅ,τι κατεβάσει ἡ κούτρα του δίχως ἀποδείξεις.
Νομίζω πὼς ἀξίζει νὰ μελετήσουμε μὲ μεγάλη προσοχὴ τὶς καταγγελίες του, καὶ νὰ φροντίσουμε νὰ διαδοθοῦν. Ἄλλως τέ, ὁ Σεπτέμβριος εἶναι κοντά.

Οἱ ἀποκαλύψεις ἐξακολουθοῦν!
Γράφει ὁ Γεώργιος Μεταξᾶς.

Τί συνδέει τά παρακάτω:
Σωκράτη Κόκκαλη, Γιῶργο Μπόμπολα, ἐφημερίδα Ῥιζοσπάστη, ἐφημερίδα «Ἔθνος», Περισσό, Κά Γκέ Μπέ καί «κερασάκι» στήν τούρτα τήν Μοσσάντ καί Στάζι;;
Ὁ πατέρας τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη, ἦταν πρωτεργάτης καὶ «σημαιοφόρος» στὸ παιδομάζωμα 1947 – 1949, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι θὰ πήγαιναν τὰ παιδιὰ στὴν σταλινικὴ ΕΣΣΔ (Ἕνωση Σοβιετικῶν Σοσιαλιστικῶν Δημοκρατιῶν) νὰ σπουδάσουν. Ὅμως, σχεδὸν ὅλα τὰ παιδιά, ἀκόμη καὶ σήμερα ἀγνοοῦνται. Κανεὶς δὲν ξέρει ποὺ βρίσκονται καὶ ἂν ζοῦν. Ὁ πατέρας τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη, ἐκπαιδεύθηκε ἀπὸ τὶς Σοβιετικὲς Μυστικὲς Ὑπηρεσίες.
Ἀργότερα, ἐκπαιδεύτηκε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης Κόκκαλης, ὁπότε μὲ ἐντολὴ τῆς KGB, ἀνέλαβε νὰ εἶναι πράκτορας τῆς Ministerium fur Staatssicherheit (δηλαδὴ τοῦ Ὑπουργείου Κρατικῆς Ἀσφαλείας, γνωστὸ ὡς Stassi – Στάζι, τὸ ὁποῖο ὅμως ἦταν «παραμάγαζο» τῆς KGB).

Ὁ Σωκράτης Κόκκαλης, ἀποστέλλεται στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀρχίζει τὶς ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες. Τὴν ἴδια σχεδὸν ἐποχή, ἔρχεται καὶ ὁ Γιῶργος Μπόμπολας στὴν Ἑλλάδα καὶ ξεκινάει καὶ αὐτὸς ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα. Ἀνάμεσα στὶς δραστηριότητές που ἀνέπτυξε ὁ Γιῶργος Μπόμπολας, ἤταν καὶ ἡ ἐφημερίδα “Ἔθνος”. Ὅλα ὅμως, μὲ τις “εὐλογίες” καὶ τὴν χρηματοδότηση τῆς KGB, ἀφοῦ τὸ «Ἔθνος», ἔγινε τὸ ἀνεπίσημο ὄργανο τοῦ ΚΚΕ, δεδομένου ὅτι ὁ «Ῥιζοσπάστης» ἦταν ἤδη ἀρκετὰ βαμμένος κόκκινος ὥστε νὰ μπορέσῃ νὰ τὴν μεταδόσῃ στὴν πλατειὰ μᾶζα.

Γιῶργος Μπόμπολας

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔχουμε τὸ «Σπίτι τοῦ Λαοῦ»… Τὸ ΑΠΟΡΘΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ τοῦ ΚΚΕ στὸν Περισσὸ κατασκευάστηκε:
Μὲ χρήματα τῆς KGB ποὺ δόθηκαν στὸ ΚΚΕ μέσῳ τοῦ Μπόμπολα καὶ τοῦ Κόκκαλη
Μὲ χρήματα ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τὴν KGB, μέσῳ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μὲ πρωτοστάτες τὸ …«Ῥωσσικὸ Μοναστῆρι». Γιὰ νὰ μπῇ κάποιος στὸ «Σπίτι τοῦ Λαοῦ» (ποὺ ΜΟΝΟΝ τοῦ Λαοῦ δὲν εἶναι), θὰ πρέπη νὰ ἔχῃ πάρει πρώτα ἄδεια ἀπὸ τὴν Γραμματεῖα τοῦ κόμματος. Πιὸ εὔκολα μπαίνει κάποιος στὰ γραφεῖα ΟΛΩΝ τῶν ἄλλων κομμάτων (καὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς συμπεριλαμβανομένης), παρὰ στὰ γραφεῖα τοῦ ΚΚΕ.
Τὰ σχέδια τοῦ κτιρίου δείχνουν ὅτι ἔχει τέσσερις ὑπογείους ὀρόφους, ἀλεξίβομβα παράθυρα, ἀκαεὶς κουρτίνες καὶ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἔνα ἀπόρθητο φρούριο. Γιατί; ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ, ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ KGB.


Μετὰ τὴν διάλυση τῆς ΕΣΣΔ καὶ τῆς KGB, τὰ γραφεῖα ἔμειναν σχεδὸν …κενά. Τὴν KGB, διαδέχτηκε ἡ FSB (ὁ ἀντικαταστάτης τῆς KGB) καὶ ἡ GRU (Στρατιωτικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας τῆς Ῥωσσίας) στο κτίριο τοῦ Περισσοῦ, οἱ ὁποῖες ὅμως δεν ἔμειναν γιὰ πολύ. Ἡ παύση τοῦ Κομμουνισμοῦ στὴν Ῥωσσία, ἔφερε καὶ τὴν παύση τῆς συνεργασίας ΚΚΕ – FSB – GRU. Τὰ γραφεῖα ἔμειναν κενὰ γιὰ λίγο διάστημα, ὥσπου ἔμαθα ὅτι βρῆκαν «κατοίκους».

Ἔρχομαι λοιπὸν να ῥωτήσῳ εὐθέως τὴν Γενικὴ Γραμματέα τοῦ Κομμουνιστικοὺ Κόμματος Ἐλάδας κ. Ἀλέκα Παπαρήγα: ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ, ΟΤΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ «ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ» ΤΗΣ Ha-Mossad le-Modi’in ule-Tafkidim Meyuhadim,
ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ MOSSAD, ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ;;; ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;;;
Ἐπίσης, ῥωτῶ εὐθέως τὸν Σωκράτη Κόκκαλη: 1. Εἶσαι πλέον χρηματοδοτούμενος ἀπὸ τὴν Mossad, ναὶ ἢ ὄχι; 2. Χρησιμοποίησες τόν Ὀλυμπιακό γιά νά «ξεπλύνῃς» χρήματα τῆς Mossad, ναὶ ἢ ὄχι;
Ῥωτῶ καὶ τὸν Γιῶργο Μπόμπολα: Εἶναι πλέον ἡ Mossad πίσω ἀπό τις ἐπιχειρηματικές σου δραστηριότητες, ναί ἢ ὄχι;;;
Ῥωτάω πάλι τὴν Ἀλέκα Παπαρήγα: Γιατί ὁ Ῥιζοσπάστης εἶναι μία ἐτεροχρονισμένη ἐφημερίδα, τὴν στιγμὴ ποῦ ὁ «Ὁδηγητής» δίνει «ζωντανές» κατευθύνσεις; Πήρατε ὁδηγία ἀπό τήν Mossad νά μήν ὑπερβεῖτε τό 7% στίς ἐκλογές, ὥστε νά μπορεῖτε νά ἐλέγχετε τίς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου μέ τό ΝΕΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ποῦ ὀνομάσατε «ΠΑΜΕ», ναί ἢ ὄχι;;;
Προσέξτε ΟΛΟΙ τὶ θὰ ἀπαντήσετε…
Τὸ ἔχουμε ἔτοιμο τὸ «πανηγῦρι» γιὰ μετά.
Ἤδη συγγράφεται βιβλίο ποὺ θὰ ἀποκαλύψη καὶ τὴν προηγουμένη δημοσίευσή μου γιὰ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα μὲ στοιχεῖα καὶ πρόκειται νὰ κυκλοφορήσῃ τὸν Σεπτέμβριο. Περιμένω ἀπαντήσεις…

periergaa.blogspot.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *