Τα πάντα για την κούφια Γη και για τα μυστικά της

1Η μυθική πόλη Shamballa

Οι Puranas κάνουν πολλά σχόλια σε σχέση με την κούφια γη που δε θα πρέπει να τα δεχόμαστε επιπόλαια. Αν και είναι απλά σχόλια, θα πρέπει να αναγνωριστεί η επιρροή τους. Ένα τέτοιο Πουρανικό σχόλιο έχει να κάνει με την αφήγηση του Αβατάρα Kalki – αυτόν στο τέλος της Κάλι Γιούγκα, Ο Αβατάρα Kalki θα γεννηθεί στην καλύτερη από τις Βραχμανικές οικογένειες της πόλης Shambala για να εξαφανίσει τους αιρετικούς στην επιφάνεια της γης. Κατόπιν, η γενική Πουρανική ερμηνεία λέει ότι άνθρωποι θα έρθουν στην επιφάνεια από το εσωτερικό του πλανήτη για να ξανά-αποικήσουν και να ξανά-ξεκινήσουν τη Βεδική κουλτούρα. Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι η Shambala αναφέρεται στις Puranas σαν η πόλη του εσωτερικού του πλανήτη. Όχι μόνο στις Puranas, αλλά και στην συνολική Θιβετανική ανάμνηση επίσης, η Shambala θεωρείται σαν η πόλη που βρίσκεται στο εσωτερικό της γης.
Μια άλλη Πουρανική αφήγηση η οποία κάνει ένα καθαρό σχόλιο σε σχέση με το κούφιο τμήμα της γης συνδέεται με τον αβατάρα Parasurama, και μπορεί να βρεθεί στο ένατο τμήμα, δέκατο έκτο κεφάλαιο, σελίδες 19-21, της Bhagavatam. H 19η σελίδα λέει ότι αυτός αντιμετώπισε την πολεμική κάστα 21 φορές και απάλλαξε την γη από αυτούς. Η λέξη Prithivim χρησιμοποιήθηκε για να υποδηλώσει την επιφάνεια της γης.
Μετά εξηγείται ότι ο Parasurama διένειμε τα οκτώ σημεία του γύρου της γης σε κάποιους rishis. Αυτό φαίνεται να το έκανε διότι ήταν μάλλον αηδιασμένος με την κάστα των πολεμιστών. Οι Rishis είναι διαφορετικοί από τους πολεμιστές, βέβαια – είναι μέλη της ιερατικής κάστας. Για παράδειγμα, είναι ανεκτικοί, πνευματικοί, ασκούν την καλοσύνη κ.τ.λ.
Η φρασεολογία και η ιστορία αυτής της αφήγησης για τον αβατάρα Parasurama είναι ενδεικτική για τη θεωρία της κούφιας γης.

Επίσης υπάρχει μια άλλη αξιοπρόσεκτη Πουρανική ιστορία η οποία κάνει καθαρή αναφορά στο κούφιο τμήμα της γης. Είναι η ιστορία των γιων του Maharaj Sagara. Ο Ίντρα έκλεψε το θυσιαζόμενο άλογο στον ενδιάμεσο χρόνο από τη θυσία του Ashvamedha (ένας τύπος θυσίας με φωτιά). Ενώ, η ιστορία συνεχίζεται, οι γιοι πήγαν να ψάξουν για το άλογο και έφτασαν στο Βορειότερο ωκεανό, τον οποίο διέσχισαν και εισήλθαν στα “εντόσθια” της γης. Εκεί, βρήκαν το άλογο στο ερημητήριο του Kapila Rishi. Οι γιοι του Sagara κατηγόρησαν το Rishi αν και ορκιζόταν ότι δεν ήταν αυτός που έκλεψε το άλογο. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτή την ιστορία;

Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, επειδή τα έβαλαν με ένα Rishi, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι γιοι του Μαχαραγιά Sagara ήταν μια άγρια ομάδα πραγματικά! Μια πιο σοβαρή διαπίστωση, αν και, υπάρχει μια αντιστοιχία στην κούφια γη, είναι για τους ερευνητές η ύπαρξη ανοιγμάτων κοντά στις περιοχές των πόλων αυτού του πλανήτη (και υποστηρίζουν τέτοιους ισχυρισμούς με σοβαρές αποδείξεις). Αυτό εξηγείται από τη διάσχιση ενός Βόρειου ωκεανού έτσι ώστε να εισέλθουν στο εσωτερικό του πλανήτη.

Η Μπαγκαβάτ Purana δεν προχωράει τόσο πολύ στην περιγραφή όσο άλλες Puranas. Η Μπαγκαβάτ απλά λέει ότι οι γιοι του Sagara πήγαν προς τη βορειοανατολική κατεύθυνση. Αλλά ακόμα κι αυτή η δήλωση φαίνεται να ισχυροποιεί την τοποθεσία του ανοίγματος από τους ερευνητές της κούφιας γης, η οποία φαίνεται να βρίσκεται βόρεια και ανατολικά της ρωσικής χερσονήσου Severnaya Zemlya. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί για να φτάσει κάποιος σ’ αυτή την περιοχή από την Ινδία, πρέπει να προχωρήσει Βορειοανατολικά!

Άλλο ένα αξιοπρόσεκτο σημείο που μπορούμε να συλλέξουμε από αυτή την αφήγηση είναι ότι η Βεδική κουλτούρα είχε ακμάσει στην κούφια γη, όσο κανένας άλλος όπως ο Kapila Rishi που είχε εκεί το ερημητήριο του. Αυτό είναι απόλυτα σύμφωνο με τις περιγραφές που δόθηκαν από τον Olaf Jansen, το Νορβηγό νέο που υποστήριζε ότι πέρασε από το άνοιγμα με τον πατέρα του με το ιστιοφόρο τους. Ο Olaf περιέγραψε μια ανθρώπινη κοινωνία που φαινόταν να ανταποκρίνεται στις Πουρανικές περιγραφές για την περίοδο πριν από την αρχή της Κάλι Γιούγκα. Περιέγραψε ανθρώπους που ήταν 12-14 πόδια ψηλοί, με διάρκεια ζωής σχεδόν 1000 χρόνια, φωτογραφικές μνήμες, που μιλούσαν σανσκριτικά και πίστευαν στον πνευματικό ήλιο.

Εμφανίζεται όμως μια πολύ προφανής ερώτηση, όμως – τότε γιατί οι Puranas δεν έρχονται να μας εξηγήσουν για την κούφια γη; Λοιπόν, ας θυμηθούμε ότι οι Puranas γράφτηκαν στο σημείο σύνδεσης των δύο Γιούγκα, πριν από τα χαρακτηριστικά της Κάλι Γιούγκα, όπως λησμοσύνη και άγνοια. Μπορεί γι’ αυτό το λόγο οι Puranas να μιλάνε μ’ αυτό τον τρόπο για την κούφια γη, υποθέτοντας ότι οι άνθρωποι φυσιολογικά θα το καταλάβαιναν, και επομένως δεν δίνουν πολλές εξηγήσεις. Με το νόμο της αναλογίας, αν ένας συγγραφέας έπρεπε να αφηγηθεί την ιστορία της αποφασιστικής μάχης της Αμερικανικής Επανάστασης, μπορεί να εξηγούσε ότι οι Γάλλοι έκοψαν κάθε πιθανή αναχώρηση των Άγγλων, από τη θάλασσα· και μετά ο συγγραφέας μάλλον θα συνέχιζε με την ιστορία. Αλλά ο συγγραφέας θα υπέθετε ότι ο αναγνώστης γνωρίζει ποιοι είναι οι Γάλλοι, ότι έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, και ότι ένας τέτοιος ωκεανός όντως υπάρχει. Ένας τέτοιος συγγραφέας δεν θα προχωρούσε σε εξηγήσεις και επαληθεύσεις για την ύπαρξη των Γάλλων ή του ωκεανού στη μέση της αφήγησης της Αμερικανικής Επανάστασης, προφανώς. Φαίνεται ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, οι Puranas απλά αναφέρουν τα “εντόσθια” της γης και το ερημητήριο του Kapila Rishi, στην πορεία των αφηγήσεων τους, χωρίς να προσφέρουν πολλές εξηγήσεις.

Οι Πουρανικές αποδείξεις έχουν στην ουσία πολύ μεγαλύτερη σημασία στην υποστήριξη της θεωρίας της Κούφιας Γης. Αποτελεί ένα ορόσημο για την ώθηση της βάσης των αποδείξεων της Κούφιας Γης. Είναι ενδιαφέρον γιατί οι Θιβετανική παράδοση που αναφέρεται στην κούφια Γη έγινε δημοφιλής ανάμεσα στους υποστηρικτές της θεωρίας πριν πολύ καιρό. Ίσως αυτό να οφείλονταν στην επίδραση του βιβλίου του Nicholas Roerich που ονομαζόταν απλά “Shambala”, το οποίο εκδόθηκε το 1930. Είχε ταξιδέψει στο Θιβέτ, και συνέδεε την πλούσια λαϊκή παράδοση τους για την κούφια Γη στο βιβλίο του, όπου αναφέρει τις πόλεις της Shambala, της Shangri La και το βασίλειο της Agharta. Και πολύ πιθανόν η Θιβετανική παράδοση για την Κούφια Γη να έχει διατηρηθεί καλύτερα εξαιτίας των τούνελ που λέγεται ότι δημιουργήθηκαν ανάμεσα στην Agharta και το Θιβέτ – είναι πιθανόν οι Θιβετανοί να δέχτηκαν επιρροή από την κούφια Γη για μεγαλύτερη περίοδο γι’ αυτό το λόγο.
Το περιεχόμενο της Πουρανικής κούφιας Γης δεν αναγνωρίστηκε αρκετά επειδή εμείς στη Δύση βιώνουμε τις Puranas μέσω του φίλτρου των Δυτικιστικών Ινδολόγων, οι οποίοι δεν ήταν ενημερωμένοι για τη λαϊκή παράδοση της κούφιας Γης, ούτε έψαχναν για συμπεράσματα για την αληθινή γεωλογική διαμόρφωση του πλανήτη μας αφού προχώρησαν για τις σπουδές τους στην λογοτεχνία των Βεδών.

Αυτά τα σχόλια για την κούφια Γη πρέπει να τα παρέβλεψαν, αφού έκαναν πολλά σχόλια για τη Βεδική λογοτεχνία. Όταν οι Βρετανοί για πρώτη φορά μελέτησαν την Βεδική λογοτεχνία, μετά την εισβολή τους στην Ινδία 200 χρόνια πριν, σημείωσαν σχόλια για πράγματα όπως αεροπλάνα (vimanas), τόξα και δίσκους που είχαν τη δυνατότητα να καταρρίψουν κινούμενους στόχους, όπλα που φτιάχτηκαν από mantras, τόσο καλά όσο όντα από άλλους πλανήτες με απίστευτη διάρκεια ζωής που είχαν αναγνωριστεί ως οι πρόγονοι της ανθρωπότητας.

Οι Βρετανοί συνήθως περιφρονούσαν τέτοια σχόλια σαν ανόητα. Αλλά τώρα έχουμε δει κάποια απ’ αυτά να έχουν πραγματοποιηθεί· έχουμε δει αεροπλάνα, κατευθυνόμενους πυραύλους και όπλα που ενεργοποιούνται με τη φωνή. Από αυτή την πλευρά υπάρχει λόγος για μας να ξαναεπισκεφτούμε τις Πουρανικές διηγήσεις με ανοιχτές απόψεις – ή απλά τα σχόλια σε σχέση με την κούφια Γη, αλλά γενικά, αν και αυτά τα σχόλια για τα “σωθικά” της Γης, το ερημητήριο του Kapila Rishi, και για τη Shambala είναι μια σίγουρη ανταμοιβή.

Εισαγωγή
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ το κατά πόσο ΄΄γήινοι΄΄ είμαστε;Μήπως η λέξη γήινος υποδεικνύει αυτόν που ζει μέσα στη Γη;Μήπως λοιπόν είμαστε έξω-γήινοι;Κι αν θεωρήσουμε πως είμαστε εξωγήινοι,υπάρχουν οι γήινοι;Κι αν δεν έχουμε αποδείξεις για το αν υπάρχουν ή υπήρξαν,τουλάχιστον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για το αν είναι δυνατή η εξέλιξη της ζωής εκεί κάτω;

Τέτοια απλά και λογικά ερωτήματα φίλοι μου με οδήγησαν στο να ασχοληθώ με το παρόν θέμα,που η αλήθεια είναι πως δεν του είχα δώσει την πρέπουσα σημασία.Κακώς όπως τουλάχιστον διαπίστωσα, μετά την έστω και σύντομη ως τώρα επαφή μου με τη θεωρία της ΄΄ΚΟΥΦΙΑΣ ΓΗΣ΄΄.Μιας θεωρίας που δεν είναι και τόσο νέα σε ηλικία όσο κάποιοι φαντάζονται…Μιας θεωρίας που δεν έχει ξεπηδήσει ξαφνικά στα δικά μας “νεώτερα χρόνια”,αλλά προέρχεται από αρχαία κείμενα της ανθρωπότητας ολόκληρης!(τουλάχιστον από όσα κείμενα έχουν αφήσει να διαρεύσουν…)

Μαρτυρίες του παρελθόντος
Στην αρχαία Ελλάδα ο Άδης ή κάτω κόσμος ήταν μια τοποθεσία κάτω από τη Γη,όπου κατέληγαν οι χαμένες ψυχές.Σύμφωνα με την Ιλιάδα ο Άδης βρίσκεται ΄΄κάτω από τη Γη΄΄,ενώ η Οδύσσεια τον τοποθετεί ΄΄στα πέρατά της΄΄.Στα συγκεκριμένα έργα(και όχι μόνο βλ.Στράβων),αναφέρονται επίσης επισκέψεις κοινών θνητών στο εσωτερικό της Γης(π.χ Οδυσσέας).Παρατηρούμε ότι η πρόσβαση στον κάτω κόσμο δεν είναι εύκολη και πάντα φυλάγεται καλά(βλ. κέρβερος).Επίσης μπορούμε να αναφέρουμε και την τιμωρία που επέβαλλε ο βασιλίας των θεών Δίας στους τιτάνες,φυλακίζοντας τους στο εσωτερικό της Γης

Η σουμεριακή λέξη για τον κάτω κόσμο ήταν ΄΄κουρ΄΄ κάτι που σήμαινε βουνό και Ξένη Χώρα…Πολλές αναφορές υπάρχουν και στο γνωστό μας έπος του Γκιλγκαμές.Τέλος-για να κλεισουμε με τα σύντομα ιστορικά στοιχεία-αναφορές που μαρτυρούν πως κάτι συνέβαινε με το εσωτερικό της Γης και στα αρχαία χρόνια,υπάρχουν στην Ισπανία,την Β.Αφρική,την Α.Ασία,στις Σκανδιναβικές χώρες,την Ιταλία,τους Εσκιμώους,όπως επίσης και στους Λάους της Ν.Αμερικής.

Μια σύντομη περιγραφή της θεωρίας Mε λίγα λόγια η θεωρία της κούφιας Γης συνοψίζεται στα εξής :Οι αστρονόμοι και οι φυσικοί πιστεύουν ότι κατά τη δημιουργία της Γης τα αέρια βαθμιαία συμπυκνώθηκαν σε μια σπειροειδή δίνη, μέχρις ότου η δύναμη της βαρύτητας τα οδήγησε σε μια στερεή μορφή.Υπάρχουν όμως και άλλες δυνατότητες.Ο απλός συνυπολογισμός της φυγόκεντρου δύναμης θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εντελως διαφορετική Γη.Η φυγόκεντρος δύναμη είναι που έκανε τη Γη να συμπιεστεί-επιπεδωθεί στους πόλους και να εξωγκοθεί στον ισημερινό.Τα ρούχα στο πλυντήριο στον κύκλο της ταχείας περιστροφής μαζί με τα υγρά σταγονίδια πάνω τους,πετιούνται προς τα έξω,προς την περιφέρεια του τύμπανου,αφήνοντας άδεια την κεντρική περιοχή.Όσο το πλυντήριο συνεχίζει να περιστρέφεται τα ρούχα θα περιστρέφονται κι αυτά ατέλειωτα γύρω από το κούφιο κέντρο.Το ίδιο συμβαίνει και με τη Γη.Επίσης είναι πολύ γνωστό ότι ο Βόρειος και ο Νότιος μαγνητικός πόλος δεν συμπίπτουν με τους γεωγραφικούς πόλους,όπως θα όφειλαν εάν η Γη ήταν μια συμπαγής σφαίρα με δυο πόλους στα άκρα του άξονά της.Εφόσον αυτή είναι ένας μαγνήτης,οι μαγνητικοί πόλοι της θα έπρεπε να συμπίπτουν με τους γεωγραφικούς.Το γεγονός ότι δεν συμπίπτουν αποτελεί σίγουρα ένα ανεξήγητο φαινόμενο.Αν όμως δεχθούμε την ύπαρξη πολικών ανοιγμάτων με τους μαγνητικούς πόλους κατά μήκος των χειλών αυτών των ανοιγμάτων και όχι σαν ένα σταθερό σημείο,τότε τα πράγματα απλουστεύονται

Οι αριθμοί Για να τελειώνουμε με τις “επιστημονικές εξηγήσεις” που μας δίνουν οι οπαδοί της κούφιας Γης,ας αναφέρουμε εδώ και τα αριθμητικά στοιχεία που μας δίνουν για το εσωτερικό της.
Ο πλανήτης μας λοιπόν είναι ένα κέλυφος με πάχος 1280 χιλιόμετρα.Υπάρχουν δυο ανοίγματα-κύριοι είσοδοι στο Βόρειο και στο Νότιο πόλο μήκους 2240 χιλιομέτρων.Στο κέντρο της Γης δεν υπάρχει ο κεντρικός πυρήνας που μας πληροφορούν εδώ και χρόνια οι επιστήμονες(άλλωστε κι αυτοί υποθέσεις κάνουν…),άλλα ένας εσωτερικός ήλιος πλάτους 960 χιλιομέτρων που απέχει 4640 χιλιόμετρα από τις εξωτερικές επιφάνειες.Η διάμετρος του χείλους στο άνοιγμα των πόλων είναι 1920 χιλιόμετρα και έτσι ένα άτομο δεν μπορεί να δει την άλλη πλευρά του ανοίγματος.

– Είναι δυνατή η ύπαρξη και διαβίωση ζωής εκεί κάτω;
Ναι,είναι η απάντηση των οπαδών της κούφιας Γης μέσω διαφόρων υδροπονικών και αεροπονικών μεθόδων.Και έχουν δίκιο…Μάλιστα οι μέθοδοι αυτοί είναι επιστημονικά αποδεκτοί ακόμα και από τη ΝΑΣΑ η οποία λέγεται ότι κάνει τέτοιου είδους πειραματισμούς.(π.χ ανάπτυξη φυτών χωρίς χώμα κτλ.)

Περίεργα φαινόμενα και ευρήματα
Είναι πολλά τα περίεργα φαινόμενα που συμβαίνουν στις περιοχές των πόλων ,καθώς και τα διάφορα ευρήματα που βάζουν σε σκέψεις την επιστημονική κοινότητα.Ας δούμε μερικά από αυτά…Η πυξίδα τρελαίνεται…Μετά τον 80ο παράλληλο είναι κοινό μυστικό πως οι πυξίδες τα χάνουν… Όπως αναφέρει ο Ρώσος ερευνητής Σνέγκιρεφ ΄΄Το βέλος θα δείχνει βόρεια μετά ξαφνικά θα δείξει προς τα δυτικά και μέτα ξανά σχεδόν απρόθυμα θα γυρίσει πίσω στη θέση του΄΄.Το συμπέρασμα των οπαδών της κούφιας γης είναι πως όταν βρίσκονται στη πλευρά του πολικού ανοίγματος όπου βρίσκεται ο μαγνητικός πόλος,η πυξίδα βυθίζεται προς τα κάτω.Όταν βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά η πυξίδα δείχνει προς τα πάνω…Επίσης αξίζει να αναφέρουμε και τις παράξενα υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται όσο βορειότερα κατευθύνονται οι εξερευνητές σε εκείνα τα μέρη!Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και τους διάφορους σπόρους ή κόκκους γύρης που εντοπίζονται στις συγκεκριμένες περιοχές και δημιουργούν ερωτηματικά,όπως επίσης και τις τουλάχιστον περίεργες μεταναστεύσεις ζώων προς άγνωστους τόπους…Τέλος,είναι αλήθεια ότι συχνά μένουμε έκπληκτοι όταν πληροφορούμαστε πως στις πολικές αυτές περιοχές ανακαλύπτονται προϊστορικά μαμούθ μέσα σε πάγους,υπολείμματα από μαλλιαρούς ρινόκερους,γιγαντιαία ελάφια,αλεπούδες…Οι υποστηρικτές της θεωρίας της κούφιας γης πιστεύουν πως όλα αυτά δεν είναι παρά νεκρά ζώα της εσωτερικής Γης που πέφτουν μέσα σε ρήγματα πάγου των ποταμών της,οι οποίοι χύνονται μέσα στο άνοιγμα του Βόρειου Πόλου,όπου παγώνουν και μεταφέρονται αργότερα μέσω των παγόβουνων στην ανοικτή Βόρεια θάλασσα.

Οι δορυφόροι περιπλέκουν τα πράγματα
Μια ειδική κατηγορία περίεργων φαινομένων και ευρημάτων είναι χωρίς αμφισβήτηση και οι φωτογραφίες από δορυφόρους που επίτηδες ή κατά λάθος έχουν δει το φως της δημοσιότητας.Το περίεργο είναι ότι σχεδόν στο 99,9% των φωτογραφιών των πόλων που παίρνουμε από δορυφόρους, αυτοί καλύπτονται από πυκνά σύννεφα…Τι γίνεται όμως στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου τα σύννεφα αυτά εξαφανίζονται;Οι φωτογραφίες μιλούν μόνες τους…

Υπόγειες πόλεις και φυλές της Κούφιας Γης
Οι ιστορίες και οι μαρτυρίες σχετικά με ταξίδια στην κούφια Γη ή και θεάσεις όντων που προέρχονται από αυτήν είναι χιλιάδες και πιστεύω πως η παράθεση τους δε βοηθά εδώ.Εδώ θα προσπαθήσουμε απλά να αναφέρουμε τα πιο γνωστά ονόματα πόλεων αλλά και φυλών που έχουν αναφερθεί.Η Σαμπάλα/Αγκάρθα φέρεται να απότελει τον υπόγειο παράδεισο.Εκεί όπου όλη η γνώση του κόσμου φυλάσσεται καλά.Λέγεται ότι βρίσκεται κάπου σε μια περιοχή που εκτείνεται από το Αφγανιστάν ως την Κίνα.Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η πραγματική αιτία της επίθεσης των Αμερικανών στο Αφγανιστάν,ήταν η εύρεση-μέσω σπηλαίων- διόδων προς την υπόγεια πόλη!!Επίσης υπόγειες πόλεις λέγεται πως υπάρχουν:στην Καπαδοκία,στις Περουβιανές Άνδεις,στο Μεξικό,στην Έρημο Γκόμπι,στη Βραζιλία…

Δε χρειάζεται φυσικά να αναφέρουμε και το πλήθος των περίτεχνα φτιαγμένων υπόγειων στοών και σπηλαίων σε όλο τον κόσμο, στα οποία υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.Μεταφερόμενοι στη δική μας χώρα, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια έξαρση τόσο σε ενδιαφέρον, όσο και στην οργάνωση διαφόρων ερασιτεχνικών ομάδων έρευνας , με σκοπό να αποκαλύψουν πολλά από τα άγνωστα μυστικά της ελληνικής Γης.

Σε ότι αφορά τώρα τους κατοίκους του εσωτερικού του πλανήτη μας αυτοί τις περισσότερες φορές εμφανίζονται-περιέργως-ως ερπετοειδή νοήμονα όντα πολύ πιο προηγμένα απ’τον άνθρωπο.Οι “Νάγκας” και οι “Δέρος” σίγουρα λένε πολλά στους οπαδούς της θεωρίας της κούφιας Γης.Άναυδος μένει κανείς αν προσπαθήσει να συνδέσει το παζλ που ξεκινά από τη λατρεία του φιδιού ανά τους αιώνες(αφρικανικός χορός του μεγάλου φιδιού,όφις της βιβλικής εποχής,ερπετά της σοφίας,ουροβόρο φίδι,θρύλοι των Ελλήνων,Ινδών,Μεσοποτάμιων) και καταλήγει ως τις σύγχρονες,τρομερές, ακραίες-θα τις χαρακτήριζε κανείς ,αλλά σίγουρα εκπληκτικά τεκμηριωμένες πεποιθήσεις-περί παρέμβασης των ερπετοειδών φυλών στον κόσμο μας από την αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού!- του γνωστου Άγγλου συγγραφεα David Icke ,καθώς και άλλων λιγότερο γνωστών με τις ίδιες απόψεις…
Σημ.(Κυκλοφορούν εκατοντάδες περιστατικά και φωτογραφίες σε ότι αφορά τους ενδογήινους.)

TA UFO’s,η σύνδεση τους με τη Κούφια Γη και ο ρόλος των πόλων
Είναι αλήθεια ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο ήταν αυτό που με ώθησε στο να ασχοληθώ με το μεγάλο αίνιγμα της Κούφιας Γης.Οι οπαδοί λοιπόν της συγκεκριμένης θεωρίας υποστηρίζουν ότι η προέλευση των ιπτάμενων δίσκων είναι από το εσωτερικό της Γης,απόρροια της υψηλής τεχνολογίας των κατοίκων της.Πιο συγκεκριμένα οι Γερμανοί Ναζί κατά το Β’ Παγκοσμιο Πόλεμο είναι αλήθεια ότι έστελαν αρκετά συχνά αποστολές στους δύο πόλους της Γης για διάφορα ΄΄επιστημονικά πειράματα΄΄ όπως ανέφεραν…Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν πως υπήρχε συνενόηση μεταξύ του Χίτλερ και φυλής της Κούφιας Γης με σκοπό τη δημιουργία μιας υπεράνθρωπης Άριας φυλής που θα κυριαρχούσε στον πλανήτη(στο εξωτερικό του πλανήτη τουλάχιστον!).Επίσης είναι γνωστό πως μετά την ήττα των Γερμανών και την είσοδο των συμμάχων στο Βερολίνο,βρέθηκαν σε μυστικές Γερμανικές Βάσεις σχέδια ΑΤΙΑ(!) με άγνωστη τότε τεχνολογία!Οι επιστήμονες των Γερμανών αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ όπου ίσως σήμερα να συνεχίζεται το έργο τους…Τέλος υπάρχει και μια θεωρία που λέει ότι πολλοί Γερμανοί αξιωματικοί-ίσως ανάμεσά τους και ο Χίτλερ!- αναζήτησαν κρυσφήγετο στο εσωτερικό της Γης μετά το τέλος του πολέμου.Σήμερα είναι γνωστό ότί στους 2 πόλους φιλοξενούνται επιστημονικές βάσεις στις οποίες διενεργούνται απόρρητα πειράματα,καθώς και στρατιωτικές βάσεις όπου δοκιμάζονται καινούργια οπλικά συστήματα…Αφήνουμε για το τέλος την χαρακτηριστική φράση των οπαδών της κούφιας Γης σε ότι αφορά τους ιπτάμενους δίσκους και την όλη συνωμοσία που υπάρχει:”Μια κυβέρνηση που δε θα σας πει τι γνωρίζει για τα UFO,θα κρατούσε σίγουρα μυστικό και τον τόπο προέλευσης τους”

Τι είναι το Σέλας;

Στη παραπάνω φωτογραφία απεικονίζεται το πολικό Σέλας.Πόσοι όμως από μας γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το πολικό Σέλας;Ας αφήσουμε κατ’αρχάς τους επιστήμονες να μας εξηγήσουν…”Παρατηρείται όταν ηλεκτρόνια και πρωτόνια, που προέρχονται από τον Ήλιο, προσκρούουν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και παγιδεύονται από το γήινο μαγνητικό πεδίο.”
Φυσικά πρέπει να παραδεχτούμε ότι το βόρειο και το νότιο σέλας ή πολικά φώτα,αποτελούν σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα των πολικών περιοχών.

Από κει και πέρα έχουμε υποχρέωση να ερευνήσουμε τη συσχέτιση του πολικού σέλας με τη θεωρία της Κούφιας Γης.Ας αναφέρουμε έδω ορισμένες απόψεις ερευνητών.Ξεκινάμε από τον γνωστό μας Σερ Έντμουντ Χάλεϊ(ο κομήτης πήρε το όνομά του) ο οποίος υποστήριξε ότι το σέλας προκαλείται από μια φωτεινή ατμόσφαιρα που διέρρεε από μια κοιλότητα στο εσωτερικό της Γης.Άλλοι συγγραφείς υποστήριξαν λίγο αργότερα ότι προκαλούταν από το άμεσο φως του εσωτερικού ήλιου-που προαναφέραμε- μέσα από τα πολικά ανοίγματα.Τέλος άξια προσοχής είναι και η άποψη του ερευνητή Ρόντεϊ Κλαφ σύμφωνα με την οποία ΄΄τα σέλα παράγονται αποκλειστικά από τα σωματίδια που εκπέμπει ο εσωτερικός ήλιος της Γης και ότι ο ηλιακός άνεμος στην πραγματικότητα δε μπορεί να εισέλθει στο μαγνητικό πεδίο της Γης,αλλά εκτρέπεται γύρω από αυτό.Επίσης τα χρώματα του σέλαος προκαλούνται από έντονα στρώματα ενεργητικών ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από την πολική περιοχή μέσα στην ατμόσφαιρα όπου αυτά συγκρούονται με σωματίδια μοριακού αζώτου ,μοριακού οξυγόνου και ατομικού οξυγόνου.Τ ο πιο συνηθισμένο χρώμα του σέλαος,το πρασινοκίτρινο,εκπέμπεται από διεγερμένα άτομα οξυγόνου τα οποία συγκρούονται με ηλεκτρόνια χαμηλής ενέργειας.Το σκουροκόκκινο χρώμα εκπέμπεται από μόρια οξυγόνου όταν αυτά συγκρούονται με ενεργητικά ηλεκτρόνια.΄΄

Είναι η σελήνη και οι υπόλοιποι πλανήτες κούφιοι;;
Στο προηγούμενο άρθρο μου ‘Πίσω από τη μάσκα της σελήνης’ έκανα κάποια στιγμή την εξής αναφορά χωρίς όμως να προβώ σε περαιτέρω αναλύσεις…:΄΄ …Πολύ καλά διαβάσατε και στο εσωτερικό της.Είναι κοινό μυστικό πως η σελήνη είναι κούφια.Συγκεκριμένα το 1973 η NASA είχε ρίξει στην επιφάνεια της το τμήμα ενός πυραύλου.Το αποτέλεσμα ήταν η επιφάνεια να δονείται επί 3,5 ώρες…΄΄.Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να αναλύσουμε κάποιες από τις πτυχές αυτού του θέματος.Θα ξεκινήσω από την άποψη που διατυπώνει στο βιβλίο του ο ερευνητής Ντον Γουίλσον:΄΄Το απίθανο γεγονός ότι μια ισοδύναμη γήινη ύλη φαινόταν να ζυγίζει σχεδόν διπλάσια από την ύλη της σελήνης προκάλεσε στους πάντες μεγάλη αδυναμία.Γιατί αυτή η διαφορά;

Η πραγματική απάντηση,αισθάνθηκαν μερικοί επιστήμονες,υποδείκνυε την πιθανότητα ότι ένα μέρος ή ολόκληρο του εσωτερικό της σελήνης ήταν κούφιο!΄΄Ο Δρ Γκόρντον Μακ Ντοναλντ αναφέρει τα εξής σε μια δημοσίευση που έκανε στο περιοδικό Austronautics το 1962:΄΄Αν αναλυθούν τα αστρονομικά δεδομένα,ανακαλύπτουμε ότι αυτά απαιτούν το εσωτερικό της σελήνης να είναι αραιότερο από τα εξωτερικά μέρη της.Πραγματικά θα φαινόταν ότι η σελήνη είναι περισσότερο σαν μια κούφια πάρα σαν μια ομογενής σφαίρα.΄΄Για να τελειώνουμε με τη σελήνη, αξίζει να αναφέρουμε κάτι προς αυτούς που υποστηρίζουν ότι προήλθε μετά από σύγκρουση αστεροειδούς με τη Γη…Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα των αποστολών ΄΄Απόλλων΄΄ στη σελήνη, ήταν η διεξαγωγή του συμπεράσματος ότι πάνω από το 99% των βράχων που έφεραν οι αστροναύτες από εκεί,είναι πολύ παλαιότεροι από το 90% των βράχων της Γης!Έτσι μας έφεραν βράχους που ξεκινούσαν από τα 4,3 δισ. έτη και έφταναν μέχρι και τα 5,3 δις. έτη,ενώ ως γνωστόν οι αρχαιότεροι βράχοι πάνω στη Γη αγγίζουν τα 3,7 δις. έτη…Από εκεί και πέρα τώρα και για να περάσουμε και σε ένα άλλο ανεξήγητο της υπόθεσης,δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν και την άποψη περί τεχνητού διαστημοπλοίου,ξεκινώντας από τους αρχαίους Αρκάδες.

Το περίεργο με τη θεωρία της κούφιας Γης είναι ότι δεν αναφέρεται μόνο στη Γη.Έτσι εκτός από τη σελήνη υπάρχουν στοιχεία,φωτογραφίες και ενδείξεις για όλους σχεδόν τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος!!!Έτσι λοιπόν τόσο στον Ερμή όσο και στην Άφροδίτη δεν είναι λίγοι οι αστρονόμοι που έχουν παρατηρήσει περίεργες ανωμαλίες στις τροχιές των δύο πλανητών.Σε ότι αφορά τον Ερμή οι ερευνητές εντόπισαν περιοχή 290 χιλιομέτρων καλυμμένη με πάγο!!Σε ότι έχει να κάνει με την περιβόητη φωτεινή κηλίδα του που έχει παρατηρηθεί ο Ρόντεϊ Κλαφ υποστηρίζει:Ο Ερμής περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο πλάγια,με το πολικό του άνοιγμα να δείχνει προς τη Γη.Καθώς αυτός περνά μπροστά από τον ήλιο, στο κέντρο του σκοτεινού,στρογγυλού δίσκου που παρουσιάζεται προς εμάς διακρίνεται το φως της λαμπερής κηλίδας του εσωτερικού του ήλιου μέσα από το πολικό άνοιγμα.΄΄Επίσης περίεργα πολικά φώτα έχουν παρατηρηθεί και στην Αφροδίτη όπως επίσης και σέλα ψηλά στην ατμόσφαιρά της παρ’ότι δεν έχει μαγνητικό πεδίο.Η προέλευσή τους δεν είναι κατανοητή.

Περνάμε στον Άρη, που μας ταλαιπωρεί ευχάριστα με αρκέτα μυστήρια.Η θεωρία των κούφιων πλανητών είναι παρούσα και εδώ.Υπάρχουν περίοδοι όπου ο πάγος στις πολικές περιοχές του κόκκινου πλανήτη συρρικνώνεται.Τότε οι αστρονόμοι παρατηρούν μια μαύρη κηλίδα να περιβάλλει την άσπρη περιοχή!!Επίσης υπάρχουν-αυτό είναι γεγονός!- φωτογραφίες του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, όπου διακρίνεται καθαρά το άνοιγμα στο Βόρειο πόλο του πλανήτη, όπως επίσης και το πολικό χείλος του. Τέλος επίσης γεγονός αποτελεί ότι τα τελευταία χρονια Αμερικάνοι και Ρώσοι Αστρονόμοι, έχουν παρατηρήσει φωτεινές αναλαμπές διάρκειας 5 περίπου λεπτων(!) που ακόλουθούνται από σύννεφα σχήματος μανιταριού να εκπέμπονται από την πολική περιοχή του Άρη!Μιας και αναφέρθηκα στον συγκεκριμένο πλανήτη δε θα πρεπε να παραλείψω να αναφερθώ και στους 2 περίεργους δορυφόρους του Φοίβο και Δείμο οι οποίοι εκτός του ότι δεν ήταν ορατοί πριν το 1877, παρουσιάζουν ορισμένες ανωμαλίες σε τροχιές κ.α.Δεν είναι λίγοι οι αστρονόμοι που τους χαρακτηρίζουν σαν μεταλλικές κούφιες σφαίρες,ενώ άλλοι ερευνήτες-πίανοντας προφανώς το υπονοούμενο- μιλούν για τεχνητούς δορυφόρους. Για τους πλανήτες πέρα από τον Άρη μόνο υποθέσεις γίνονται-ακόμα και από τους επιστήμονες.Σε ότι αφορά τον μεγάλο Δία ο ερευνήτης Τζον Λάμπρεχτ υποστηρίζει πως η μεγάλη κηλίδα του Δια θα μπορούσε να προκαλείται από μια τρύπα στον κούφιο φλοιό του, στο εσωτερικό του οποίου συμβαίνει μια ισχυρή πυρηνική αντίδραση.Τέλος άναυδους-σε συνδυασμό με ένα κρυφό χαμόγελο-μας αφήνει η άποψη του Ιμανουήλ Βελικόφσκι στο βιβλίο του ΄΄Κόσμοι σε σύγκρουση΄΄, όπου και υπόστηρίζει ότι η θεά Αθηνά θα μπορούσε αστρονομικά να είναι η Αφροδίτη,η οποία πραγματικά θα μπορούσε να γεννήθηκε από το κεφάλι-πολικό άνοιγμα του πατέρα της-Δία!!Έτσι ο μύθος απόκτα μια αστρονομίκη σημασία!Πράγματι εκπληκτικό!!

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι περίεργα σέλα έχουν παρατηρηθεί τόσο στον Κρόνο όσο και στον Ουρανό και είναι απορίας άξιον πως δημιουργούνται καθώς λόγω απόστασής τους απ’τον ήλιο είναι σχεδόν απίθανο να προκαλούνται από τον ηλιακό άνεμο…

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *