Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Aσφαλιστικές κατηγορίες του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου: Το καθεστώς των «ασφαλιστικών κατηγοριών» εισάγεται για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.), σύμφωνα με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση. Ειδικότερα, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών τους αποσυνδέεται πλέον από το εισόδημά τους και καθορίζεται με βάση ασφαλιστικές κατηγορίες, κατά τα πρότυπα του προηγούμενου καθεστώτος, με τη διαφορά ότι οι ασφαλισμένοι επιλέγουν ελεύθερα, ετησίως, την κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, ανεξάρτητα από τα έτη ασφάλισής τους. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες που θεσπίζονται είναι έξι, με τη μικρότερη να περιλαμβάνει μηνιαίες εισφορές για κύρια σύνταξη και κλάδο υγείας ύψους 210 ευρώ και τη μεγαλύτερη εισφορές ύψους 566 ευρώ. Μία πρόσθετη, εισαγωγική κατηγορία ασφάλισης με μηνιαίες εισφορές για κύρια σύνταξη και ασθένεια ύψους 126 ευρώ, θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για νέους επαγγελματίες, δηλαδή για όσους έχουν έως πέντε έτη ασφάλισης. Πρόσθετες ασφαλιστικές κατηγορίες για εφάπαξ παροχή και επικουρική ασφάλιση προβλέπονται για τους ασφαλισμένους που υπάγονται σε συγκεκριμένους κλάδους.

• Απαλλαγή στην παράλληλη απασχόληση: Απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές της δεύτερης απασχόλησης προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, σε περίπτωση ασφαλισμένων με παράλληλη απασχόληση. Ειδικότερα, μισθωτοί που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καταβάλλουν εισφορές μόνο επί της μισθωτής απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισφορές εργαζομένου και εργοδότη καλύπτουν τη δεύτερη «ασφαλιστική κατηγορία», τόσο για κύρια σύνταξη όσο και για υγειονομική περίθαλψη. Πρακτικά, μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές ύψους 940 ευρώ και άνω, απαλλάσσονται κατά κανόνα από πρόσθετες εισφορές για τη δεύτερη απασχόληση. Το ποσό αυτό ανέρχεται αντίστοιχα σε 740 ευρώ, για νέους ασφαλισμένους, καθώς γι’ αυτούς ισχύει η «εισαγωγική» κατηγορία και στην παράλληλη απασχόληση. Σε περίπτωση που οι εισφορές δεν καλύπτονται από τη μισθωτή εργασία, ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά. Μία ασφαλιστική εισφορά καταβάλλουν επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παράλληλα αυτοαπασχολούνται σε άλλο ελεύθερο επάγγελμα ή ασκούν αγροτικό επάγγελμα.

• Αύξηση αποδοχών απασχολούμενων συνταξιούχων: Αυξάνονται σημαντικά οι καταβαλλόμενες συντάξιμες αποδοχές σε περίπτωση συνταξιούχων που παράλληλα αποκτούν ή έχουν ήδη αποκτήσει ασφαλιστέα, στον ΕΦΚΑ, ιδιότητα ή δραστηριότητα. Ειδικότερα, οι ακαθάριστες κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται σε ποσοστό 70% (περικοπή κατά 30%) στους εν λόγω συνταξιούχους, για όσο χρονικό διάστημα αυτοί διατηρούν την ασφαλιστέα ιδιότητα ή δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι υπό το ισχύον καθεστώς, οι συντάξιμες αποδοχές καταβάλλονται σε ποσοστό 40% (περικοπή του 60%).

• Φορολογία trust («εμπιστευμάτων») στην Ελλάδα: Δεν προβλέπεται η ίδρυση trust στην Ελλάδα, αλλά αναγνωρίζεται το trust που έχει ιδρυθεί στο εξωτερικό ως νομική οντότητα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Πάντως, το εισόδημα που αποκτά το trust από ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα φορολογείται με τον συντελεστή που προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα (24%). Για το φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα μέσω trust στην Ελλάδα, οι οδηγίες της φορολογικής διοίκησης είναι πιο αναλυτικές. Συγκεκριμένα, οι διανομές κερδών προς τον ιδρυτή του trust, ο οποίος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος, θεωρούνται μερίσματα (συντελεστής 5%). Ο προηγούμενος συντελεστής μπορεί να διαφοροποιείται αν εφαρμόζεται διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Οταν όμως οι καταβολές γίνονται προς τρίτα πρόσωπα (δικαιούχους), αυτές αντιμετωπίζονται ως δωρεά ή κληρονομιά και για τη φορολόγησή τους εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Τέλος, οι εμπιστευματούχοι αλλοδαπού trust δεν υπέχουν φορολογική υποχρέωση, παρά μόνο για την επαγγελματική αμοιβή που ενδεχομένως λαμβάνουν, λόγω των υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχουν (ΠΟΛ 1114/2017).

Πηγή: Grant Thornton

Έντυπηkathimerini.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *