Τα 10 ψέματα ΤΑΙΠΕΔ-κυβέρνησης για το νερό

Η «Κ.Ε.» κωδικοποιεί τους ισχυρισμούς της εξουσίας και τις θέσεις της κοινωνίας γύρω από το κρίσιμο αυτό θέμα…

1 «Δεν παραχωρείται το νερό και οι υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης, αλλά η διαχείρισή τους».

Απάντηση: Ακριβώς αυτή αποδείχθηκε πανάκριβη για τους πολίτες και καταστροφική για τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε Παρίσι, Βερολίνο και αλλού, με αποτέλεσμα οι δήμοι να ξαναπάρουν στα χέρια τους τις επιχειρήσεις ύδρευσης.

2 «Η διαχείριση του δικτύου απαιτεί σημαντική τεχνογνωσία και επενδύσεις που οι δήμοι δεν διαθέτουν».

Απάντηση: Ιδιωτικοποιούν την ΕΥΑΘ Α.Ε. (και την ΕΥΔΑΠ), της οποίας τα καθαρά κέρδη ξανα-αγοράζουν την εταιρεία μέσα σε ελάχιστα χρόνια, ενώ τα αποτελέσματά της είναι πολύ καλύτερα από εκείνα των εταιρειών που διεκδικούν την εξαγορά της (Suez).

3 «Οι δήμοι ή το κράτος δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις».

Απάντηση: Η ΕΥΑΘ Α.Ε. στην πενταετία 2008-2012 έκανε επενδύσεις συντήρησης ύψους 87,9 εκατ. ευρώ.

4 «Ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Γιάννης Εμίρης παρουσιάζει ως επενδύσεις που θα φέρει η ιδιωτικοποίηση την κατασκευή Β’ κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης (προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ) και την επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (36,5 εκατ. ευρώ)».

Απάντηση: Αυτά είναι έργα ήδη ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και προγραμματισμένα από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για το 2013.

5 «Το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό».

Απάντηση: Τότε πώς το δημόσιο αγαθό κόβεται στους καταναλωτές από τους ιδιώτες; Δεν είναι οξύμωρο σχήμα η φράση «παραχωρείται η διάθεση του νερού σε ιδιώτες» με τη φράση «δημόσιο αγαθό»;

6 «Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων». Απάντηση: Αν και δεν την έχουμε δει ακόμη, αρκεί να αναφέρουμε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το φέσι που δέχθηκε η ΔΕΗ από τους ιδιώτες. Τι είδους έλεγχο της αγοράς έκανε η ΡΑΕ;

7 «Περιβαλλοντικά υπεύθυνος τρόπος».

Απάντηση: Αναφέρεται το παράδειγμα της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων, όπου έπειτα από πολυετή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) από ιδιώτη, δεν έβγαλε καν άδεια λειτουργίας λόγω μόλυνσης του περιβάλλοντος, και πρόσφατα η Περιφέρεια Μακεδονίας την έκλεισε.

8 «Η εποχή που ο εργαζόμενος στο Δημόσιο ήταν προνομιούχος έχει περάσει».

Απάντηση: Το προσωπικό της ΕΥΑΘ είναι ιδιωτικού δικαίου, από το 1994 διορισμένο μόνο με ΑΣΕΠ μετά το Ν. 3429/ 2005, η ΕΥΑΘ δεν ανήκει καν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά υπάγεται στον Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

9 «Το Δημόσιο δεν διαθέτει τους πόρους για να πάει την εταιρεία εκεί που πρέπει».

Απάντηση: Καθαρά κέρδη ΕΥΑΘ για το 2012: 21.000.000 ευρώ, αποθεματικά στις 30/6/2013, 38.000.000 ευρώ.

10 «Ο ιδιώτης δεν θα καθορίζει ανεξέλεγκτα τα τιμολόγια. Οι ανώτατες τιμές θα καθορίζονται από μηχανισμό που θα προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης για την πρώτη 5ετία και στη συνέχεια θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, που θα έχει το ρόλο της ρυθμιστικής αρχής».

Απάντηση: Υπολογίζεται ότι η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την πρώτη 5ετία θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον 218 εκατ. ευρώ. Τα 179 εκατ. ευρώ θα πληρώσουν οι καταναλωτές (μέσω της αύξησης του μέσου τιμολογίου πάνω από 60%), ενώ το κράτος θα χάσει 39 εκατ. ευρώ (από μερίσματα και φόρους).

Κέρδη 21,6 εκατ. ευρώ στην ΕΥΔΑΠ το εξάμηνο, 14,25 εκατ. ευρώ στην ΕΥΑΘ
Παρά την κρίση, συνεχίζεται η κερδοφόρα πορεία της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Στην ΕΥΔΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2013 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 21,6 εκατ. ευρώ από 21,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2%. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% είχε ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά 20 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτό το λόγο, τα μετά φόρων κέρδη αυξήθηκαν στα 33,4 εκατ. ευρώ από 14,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 128%!
Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα 161 εκατ. ευρώ, από 162,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,7% (-1,1 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή προέκυψε κατά κύριο λόγο από την υποχώρηση των εσόδων από υπηρεσίες αποχέτευσης.

Στην ΕΥΑΘ, κατά α’ εξάμηνο του 2013 ο τζίρος ανήλθε σε 36,2 εκατ. ευρώ, έναντι 37,76 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 4,3%). Τα μικτά κέρδη έφτασαν στο ποσό των 14,25 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. ευρώ (μείωση 11,4%), ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 14,29 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 22,3%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα (μείωση 20,2%).

«Τα αποτελέσματα και αυτού του εξαμήνου αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας: υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση, σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, λειτουργικές ταμειακές ροές», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *