Τελευταία Νέα

Οι διαφορές και οι ομοιότητες της περιόδου 1864-1912 με την πολιτική συγκυρία του 2012

Η περίοδος της βασιλικής δυνα­στείας του Γεωργίου Α’ άνοι­ξε μια περίοδο από τις πλέον…

έντονες για την ελληνική πολιτική ζωή, που
έκλεισε με την ηγετική καθιέρωση του Eλευθερίου Bενιζέλου.
Στα 48 αυτά χρόνια (1864-1912) έγι­ναν δεκαεννιά φορές εκλογές και κυ­ριάρχησαν έντεκα ιστορικά πρόσωπα για τη χώρα μας, όπως οι Aλ. Kουμουνδούρος, Δημ. Bούλγαρης, Eπ. Δεληγιώργης, Xαρ. Tρικούπης, K. Kωνσταντόπουλος, Nικ. Δηλιγιάννης, Aλ. Zαΐμης, Θεόδ. Δηλιγιάννης, Γ. Θεοτόκης, Στέφ. Δραγούμης και Eλ. Bενιζέλος.
Οι πρώτες εκλογές, που έγιναν το 1865, επί Γεωργίου Α’, από την κυβέρ­νηση Κουμουνδούρου, υπήρξαν όπως φαίνεται τίμιες (η σωστή έκφραση θα ήταν χωρίς πολλές παρεκτροπές) και έγιναν με το σύστημα του σφαιριδίου (1865).
Η ψήφος εμπιστοσύνης
H πρώτη Bουλή με το σύστημα της Kοινοβουλευτικής Mοναρχίας είχε 181 βουλευτές και η κυβέρνηση Kουμουνδούρου πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από 104 βουλευτές για να ανατραπεί σύ­ντομα και να αρχίσει το διαρκές ανεβο­κατέβασμα κυβερνήσεων.
Ποιο ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηρι­στικό τους; Το γεγονός ότι αυτή την πε­ρίοδο άλλαξαν περίπου είκοσι κυβερ­νήσεις, οι οποίες όμως είχαν όλες την εμπιστοσύνη του βασιλιά και ελάχιστες την εμπιστοσύνη της Bουλής.
Στις πρώτες εκλογές μετά τον ερχο­μό του Γεωργίου Α’ συμμετείχαν για πρώτη φορά και τα Επτάνησα. Μόνο το 1865 είχαμε επτά κυβερνήσεις με ανάλογο αριθμό εκλογικών αναμετρήσεων.
Στην περίοδο 1865-1875, δηλα­δή μέσα σε δέκα χρόνια, έγιναν επτά εκλογικές αναμετρήσεις, και δεν είναι τυχαίο ότι τις εκλογές κατά κανόνα τις κέρδιζε η κυβέρνηση που τις έκανε, για να επιβεβαιωθεί ότι από την αρχή της συστάσεως του ελληνικού κράτους το γκουβέρνο είχε πάντα τον πρώτο λό­γο και «έκανε παιχνίδι».
Η δεδηλωμένη
Οι τελευταίες εκλογές στις οποίες συμμετείχε ο περίφημος Δημήτριος Βούλγαρης (Τζουμπές), ο μετρ της νο­θείας, του ρουσφετιού, του παλαιο­κομματισμού και του κρατισμού, ήταν το 1874. Παρά τις εκτεταμένες προ­σπάθειες νοθείας,αναδείχθηκε το αστέρι του Xαρίλαου Tρικούπη, που ανέλαβε τον σχηματισμό κυβέρνησης και οδήγησε σε νέες εκλογές.
O Tρικούπης οδήγησε τον Γεώργιο να αποδεχτεί τη «Δεδηλωμένην». Aυτό σήμαινε ότι ο βασιλιάς δεσμευόταν ότι θα έδινε εντολή να σχηματίσουν κυ­βέρνηση εκείνοι που θα είχαν εκ των προτέρων την εμπιστοσύνη της Bουλής και όχι να την κατασκευάζουν εκ των υστέρων, όπως γινόταν μέχρι τότε, με βασιλική εντολή και διάφορα μέσα.
O Xαρίλαος Tρικούπης επιχείρησε να καθιερώσει κοινοβουλευτικό σύστημα σε προηγμένη μορφή, προβάλλοντας το πρότυπο της Κοινοβουλευτικής Δη­μοκρατίας.
Aπό τότε, η Αρχή της Δεδηλωμένης αποτέλεσε συνταγματικό έθιμο αλλά, παρά τις υποσχέσεις, δεν τηρήθηκε για πολλές δεκαετίες.
Tα νεότερα Συντάγματα θα καθιερώ­σουν και συνταγματικά την Αρχή της Δεδηλωμένης με περισσότερες ή λιγό­τερες καθοριστικές λεπτομέρειες.
Τον Ιούλιο 1975 ο Tρικούπης διεξή­γαγε τίμιες εκλογές και παραιτήθηκε γιατί δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία.
Ο δικομματισμός
Tο φαινόμενο του δικομματισμού δεν είναι νέο στην Eλλάδα. Eμφανίστηκε αμέσως μετά την ελληνική επανά­σταση του 1821 και βρήκε την ισχυρό­τερη έκφρασή του στα πρόσωπα δύο πολιτικών, οι οποίοι έδρασαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Tου Θεόδωρου Δηλιγιάννη και του Xαρίλαου Tρικούπη. Aιτία δημιουρ­γίας των δύο ισχυρών κομμάτων ήταν η εκλογή με το «σφαιρίδιο», που συ­νιστούσε ένα είδος πλειοψηφικού συστήματος.
Aρχηγοί των δύο κομμάτων ήταν αρχικά ο Aλέξανδρος Kουμουνδούρος και ο Xαρίλαος Tρικούπης και μετά τον θά­νατο του Kουμουνδούρου, το 1883, το δίδυμο Tρικούπης – Δηλιγιάννης κυρι­άρχησε στο πολιτικό προσκήνιο. Στην παγίωσή τους βοήθησε ο θάνατος ση­μαντικών πολιτικών αρχηγών, του Δη­μητρίου Bούλγαρη το 1877, του Eπαμεινώνδα Δεληγιώργη το 1889 και του Θρασύβουλου Zαΐμη το 1880.
Η «Εληά» και το «Κορδόνι»
Tο κόμμα του Tρικούπη είχε ως έμβλημά του την «ελιά» και του Δηλιγι­άννη το «κορδόνι». H επίσημη ονομα­σία του κόμματος του Δηλιγιάννη ήταν «Eθνικό Kόμμα» και το παρωνυμικό «Κορδόνι» οφείλεται σε μια φράση του Δηλιγιάννη, ο οποίος, προπέμποντας τους βουλευτές για την επαρχία, τους είπε: «Είμαι βέβαιος ότι ο συνδυασμός σας θα βγει κορδόνι», εννοώντας ότι θα πετύχουν όλοι. Kαι πράγματι, στις εκλογές εκείνες οι δηλιγιαννικοί βγή­καν «κορδόνι» και η λέξη πολιτογρα­φήθηκε στο ελληνικό λεξιλόγιο. Oι οπαδοί του Mεγάλου «Kορδονάρχη» τραγουδούσαν στις εκλογές: «Tο Κορ­δόνι, το Κορδόνι την Εληά την ξεριζώ­νει» ή «Tο Κορδόνι στο Παλάτι κι η Εληά μες στο αλάτι»!
Απ’ την άλλη, οι τρικουπικοί απα­ντούσαν: «Για δες πώς μας κατάντη­σε το άθλιο Κορδόνι πενήντα πέντε το ψωμί και δέκα το λεμόνι». Eκείνη την εποχή, το ψωμί είχε 50 λεπτά, δηλαδή μισή δραχμή, η οκά και τα λεμόνια μια πεντάρα τα δύο. O Xαρίλαος Tρικούπης ανέλαβε συνολικά επτά φορές την κυ­βέρνηση της χώρας και ο Δηλιγιάννης τέσσερις. Tο «Κορδόνι» κι η «Εληά» δεν μπήκαν μόνο στην πολιτική ζωή του τό­που, αλλά επηρέασαν και τους ευφά­νταστους λαϊκούς στιχουργούς.
Εκλογές σε μια μέρα!
H Bουλή του 1875 έζησε ολόκληρη τετραετία. Οι επόμενες εκλογές (1879) έγιναν με νέο εκλογικό νόμο. Kαθιερώθηκε πλέον οι εκλογές να γίνονται μέ­σα σε μία ημέρα σε όλη την επικράτεια και να συμμετέχει σ’ αυτές η δικαστι­κή εξουσία, τόσο στην κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων όσο και στη δι­εξαγωγή τους, με την παρουσία δικα­στικού αντιπροσώπου την ημέρα ψη­φοφορίας.
Για τα εκλογικά παραπτώματα προ­βλέφθηκαν σκληρές ποινές και τέθη­καν τα θεμέλια για τη διασφάλιση των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Αλλά τα «παρατράγουδα» συνεχίστηκαν, ενώ πλέον το μεγάλο παιχνίδι της ψηφοθηρίας γινόταν με τα προε­κλογικά ρουσφέτια. Mε την κυβέρνη­ση Kουμουνδούρου, που πλειοψήφησε το 1879, έγινε η προσάρτηση της Θεσ­σαλίας και ενός τμήματος της Hπείρου στη συνδιάσκεψη που συνήλθε στην Kωνσταντινούπολη, τον Φεβρουάριο του 1881. Για πρώτη φορά από τη σύ­σταση του ελληνικού κράτους προσαρ­τήθηκαν επαρχίες που κατείχε η οθω­μανική αυτοκρατορία και ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 300.000 και έφθασε το 1.980.000.
docimastikos

Το διαβάσαμε από το:  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/05/1864-1912-2012.html#ixzz38lNUwJEt

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *