Έχεις διαβάσει το Σύνταγμα; Διαβάστε 25 από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του Συντάγματος της Ελλάδας.

Υπάρχουν και πολλά άλλα γι’ αυτό όσοι δεν το έχουν διαβάσει ακόμη, νομίζω πως είναι καιρός να το κάνουν. Κρίνετε μόνοι σας αν θα επιτρέψετε να σας στερούν κάποιοι άνθρωποι τα δικαιώματά σας και αποφασίστε αν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια ή…
θα θυμώσετε.

1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου (Σύνταγμα Άρ. 4 παρ. 1). Πώς προκύπτει κάποιοι να έχουν ασυλία για τα πάντα, ακόμα και για συζυγικές ή αστικές διαφορές με γειτόνους;
2. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους (Σύνταγμα Άρ. 4 παρ. 5) Πώς προκύπτει ότι οι άποροι, άνεργοι, ΑμΕΑ και πολύτεκνοι υπόκεινται σε φορολογία και περιορισμούς ίδιους με τις ισχυρές κοινωνικές ή και ταξικές ομάδες;

3. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες. Γιατί τότε διακρίνονται οι βουλευτές σε ανέγκιχτη “κάστα” προνομίων και απαλλαγών;

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που…. περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. (Σύνταγμα Άρ. 5 παρ. 4) Οι μπάρες των διοδίων σε τι αποσκοπούν, νταβαντζιλίκι ή μαφιόζικη προστασία;

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων. (Σύνταγμα Άρ. 5 παρ. 5)

6. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση,… (Σύνταγμα Άρ. 5Α παρ. 1)

7. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του (Σύνταγμα Άρ. 14 παρ. 1)

8. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. (Σύνταγμα Άρ. 15 παρ. 2) Άμεσος έλεγχος και στα ιδιωτικά, αλλά η ποιότητα και η κοινωνική αποστολή τους, ο πολιτισμός, όπως και η προστασία της παιδικής ηλικίας να μας πει κάποιος ότι ελέγχονται για να κοιμηθώ ήσυχος!

9. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. (Σύνταγμα Άρ. 16 παρ. 2) Τα αφήσαμε σε Δραγώνα και Ρεπούση και έχω ξεχάσει πού ζω και τι πιστεύω.

10. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. (Σύνταγμα Άρ. 16 παρ. 4) Είναι ψέμα ότι οι Έλληνες γονείς ξοδεύουν το μισό προϋπολογισμό τους για τα σχολεία και τα έξοδα σπουδών;

11. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας… όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. (Σύνταγμα Άρ. 16 παρ. 7) Υπάρχουν εκατοντάδες απόφοιτοι που το πτυχίο τους τους δίνει τα ίδια δικαιώματα με απόφοιτο Λυκείου.

12. … η άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται… (Σύνταγμα Άρ. 7 παρ. 2) Οι απειλές κατά των κινημάτων είναι ψυχολογική βία; Ποιος τις εκτοξεύει;

13. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. (Σύνταγμα Άρ. 21 παρ. 1) Έγκυες και λεχώνες απέχουν απ’ την εργασία τους ελάχιστο χρόνο αναλογικά με την σπουδαιότητα του κρίσιμου διαστήματος για τα νεογνά, ενώ αμέτρητα παιδιά χωρισμένων γονιών περνάνε απερίγραπτους γολγοθάδες.

14. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. (Σύνταγμα Άρ. 21 παρ. 2) Κάνω λάθος ότι όλες αυτές οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες έχουν δικαιολογημένη θλίψη από την αδιαφορία της πολιτείας;

15. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. (Σύνταγμα Άρ. 21 παρ. 5) Η Βουλή έχει ψηφίσει το δημογραφικό σαν ύψιστο εθνικό πρόβλημα και οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι λοιδωρούνται από την τιμωρητική συμπεριφορά του κράτους.

16. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. (Σύνταγμα Άρ. 22 παρ. 1) Δεν χρειάζεται, νομίζω, σχόλια.

17. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. (Σύνταγμα Άρ. 22 παρ. 5)

18. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων. (Σύνταγμα Άρ. 23 παρ. 2) Γενικά ευχολόγια που οι εκάστοτε άρχοντες τα ερμηνεύουν κατά το δοκούν.

19. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. …Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. (Σύνταγμα Άρ. 25 παρ. 1) Το σημαντικότερο άρθρο! Περιορισμοί ανάλογα με τη δυνατότητά σου να τους υποστείς. Σηκώνει πλήρη ανάλυση σε επόμενη ανάρτηση.

20. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη. (Σύνταγμα Άρ. 25 παρ. 2) Αυτά που μας λείπουν… συμπτωματικά!

21. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται. (Σύνταγμα Άρ. 25 παρ. 3) Βουλευτική ασυλία, αστυνομική βία χουντικού τύπου, χρηματισμοί και μίζες είναι η… εξαίρεση!

22. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια (Σύνταγμα Άρ. 26 παρ. 3) Τότε γιατί τους βουλευτές και υπουργούς τους δικάζουν οι συνάδελφοί τους;

23. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. (Σύνταγμα Άρ. 28 παρ. 2) Με τέτοια δυσνόητα σκαλίσματα προετοιμάστηκε η υποταγή (στα μεγάλα κεφάλαια και το ΔΝΤ) και που, παρόλα αυτά, απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

24. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας. (Σύνταγμα Άρ. 28 παρ. 3) Αυτό έπρεπε να ψηφίσουμε για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Θεός να την κάνει Ένωση, που το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό!

25. Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες. (Σύνταγμα Άρ. 29 παρ. 2) Γιατί τότε ενισχύονται ΜΟΝΟ τα κόμματα της εκάστοτε Βουλής, για να μην μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε από τη συμμορία τους, μήπως;

www.topeiraxtiri.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

11 Comments

 1. Ανώνυμος

  Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

  Reply
 2. Ανώνυμος

  1:52
  Δυστυχώς ο νόμος της Ασυλίας των κλεφταράδων φτιάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 61, που απαγορεύει τις ποινικές διώξεις των απατεώνων.
  Δεν μπορούμε να προκαλέσουμε Δημοψήφισμα (αρ.44), μας εξαπατούν (αρ.60),και δεν μπορούμε να τους βάλουμε φυλακή,να τους κρεμάσουμε,να τους δημεύσουμε τις περιουσίες (άρ.61)
  Οι νόμοι φτιάχνονται σύμφωνα με αυτή τη βρωμιά ,πρέπει να συμφωνούν μ' αυτή.Διαφορετικά κρίνονται Αντισυνταγματικοί και δεν μπορούν οι Δικαστές να δικάσουν με κριτήριο αυτούς.
  Το Σύνταγμα φτιάχτηκε στα μουλωχτά ..
  Χωρίς να ρωτηθεί ο Λαός.
  Από τους κλεφταράδες.'Αρα είναι κομμένο και ραμένο στα μέτρα των απατεώνων..

  Reply
 3. Priapos

  Ποιό Σύνταγμα τους προστατεύει ρε 11.51???
  Ο νόμος περι ευθύνης Υπουργών είναι στο Σύνταγμα?
  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
  ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΛ. ΩΣΤΕ ΟΙ ΚΛΕΨΙΕΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ!!!

  Reply
 4. Ανώνυμος

  Δυστυχώς οι νόμοι πρέπει να συμφωνούν με το Σύνταγμα.Επομένως οι δικαστές θα αθωώσουν τους κλεφταράδες. 'Αρα πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα.Να ελέγχουμε τους κυβερνήτες.
  Μη ξεχνά κανείς, ότι πληρώνονται απ' το Δημόσιο χρήμα. 'Αρα είναι υπάλληλοι του Λαού.
  Αν κλέβουν πρέπει να πάνε φυλακή.
  'Ομως το Σύνταγμα τους προστατεύει.

  Reply
 5. Ανώνυμος

  11.10 ΣΥΜΦΩΝΩ

  ΟΜΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΟΥΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
  ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΤΙ ΟΜΑΔΙΚΑ
  ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ????????????????

  Η ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ????????????

  Reply
 6. Ανώνυμος

  Παρακαλώ πολύ,ας δούμε και τα άρθρα 44,60,61.
  Με αυτά το Πολίτευμα ,παίρνει τη Μορφή της Ολιγαρχίας.Και δεν μιλά κανείς γι αυτό …
  Κανένα κόμμα,κανένας σταθμός,καμιά εφημερίδα, κανείς δημοσιογράφος… ΚΑΝΕΙΣ…
  Αρθρο 44.
  Απαγορεύει στο Λαό τη δυνατότητα να προκαλέσει Δημοψήφισμα. Το επιτρέπει μόνο στους κλεφταράδες.Προτείνεται από τα 2/5,των βουλευτών και πρέπει να εγκριθεί από τα 3/5.
  Δηλαδή ,Γιάννης κερνάει ,Γιάννης πίνει..
  Άρθρο 60.
  Οι κλεφταράδες μας,ψηφίζουν "κατά συνείδηση".
  Δηλαδή ο φουκαράς ο Λαός,εκλέγει κάποιο για να του φτιάξει τη γέφυρα στο χωριό και την ώρα της ψηφοφορίας στη Βουλή,αυτός ψηφίζει κατά συνείδηση όχι,διότι ή έχουμε κρίση,ή ΔΝΤ,ή πρόβλημα με τη Τουρκία,ή, ή ,ή κλπ.. Πάντως δεν τηρεί την υπόσχεση ,και εξαπατά το Λαό.
  'Αρθρο 61.
  Απαγορεύει τη ποινική δίωξη των απατεώνων που εξαπατούν το Λαό,ψηφίζοντας "κατά συνείδηση" ενάντια στις προεκλογικές τους υποσχέσεις.
  Νάτη λοιπόν η Ολιγαρχία…
  Νάτο το ψάρι που βρωμά απ'το κεφάλι..
  Νάτη η γέννα της κακής νοοτροπίας των Ελλήνων..
  Νάτη η αιτία της διάβρωσης των πάντων..
  Νάτη κι η υποκρισία.. 'Ολων..
  Εργείλαος

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *