Τα πάνω-κάτω στη φορολογική διοίκηση από 29 Οκτωβρίου

Τα πάνω – κάτω έρχονται από τις 29 Οκτωβρίου στη φορολογική διοίκηση καθώς αναδιοργανώνονται όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στη βάση του νέου οργανογράμματος του υπουργείου Οικονομικών.

Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου που περιγράφει αναλυτικά τη νέα δομή των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Γενικού Χημείου του Κράτους.

Από τις 29 Οκτωβρίου καταργούνται η Διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, η Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, η Διεύθυνση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, η Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων , η Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών, η Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, η Διεύθυνση Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων, η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων, η Διεύθυνση Χημικοτεχνική Δασμολογίου, αλλά και 48 χημικές υπηρεσίες πανελλαδικά.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει πως η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων παύει η λειτουργία, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών.

Ακόμη, οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών των νέων Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και αυτών που θα παύσουν να λειτουργούν, οφείλουν σύμφωνα με την κ. Σαββαΐδου να συνεργασθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα και επιτυχώς η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ.

Το νέο οργανόγραμμα προβλέπει την εξής δομή:

1. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

α) Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

β) Διεύθυνσης Οργάνωσης.

γ) Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ.

δ) Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

ε)Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης.

στ) Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

ζ) Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας

2. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

α) Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

β) Διεύθυνσης Ελέγχων.

γ) Διεύθυνσης Εισπράξεων.

δ) Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Συντονισμού.

3. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Ι. Κεντρική Υπηρεσία

α) Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων.

β) Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών.

γ) Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

δ) Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου. Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

ε) Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου.

II. Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

α) Τελωνειακών Περιφερειών

αα) Αττικής

ββ) Θεσσαλονίκης

γγ) Πατρών

δδ) Καβάλας

εε) Βόλου

στστ) Δωδεκανήσου

ζζ) Κέρκυρας

ηη) Ηρακλείου

θθ) Λέσβου

ιι) Σύρου

β) Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων

αα) Αττικής

ββ) Θεσσαλονίκης

γ) Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

III. Περιφερειακές Υπηρεσίες

των Υποδιευθύνσεων των κατωτέρω Τελωνείων:

α) Α΄ Εισαγωγών−Εξαγωγών Θεσσαλονίκης
β) Β΄ Εισαγωγής Θεσσαλονίκης
γ) Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»
δ) Ε΄ Εισαγωγής Πειραιά και
ε) ΣΤ΄ Εξαγωγών−Εισαγωγών Πειραιά

4. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους Κεντρική Υπηρεσία

α) Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων

β) Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων

γ) Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου.

Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες

α) Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών

β) Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών

γ) Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών

δ) Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά και Αιγαίου

ε) Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

στ) Χημικής Υπηρεσίας Μετρολογίας

ζ) Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας

η) Χημικής Υπηρεσίας Βόλου

θ) Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς

ι) Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας

ια) Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου−Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ιβ) Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης

ιγ) Χημικής Υπηρεσίας Μακεδονίας−Θράκης.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *