Απόκρυψη ελλείμματος 885,2 δις δρχ το 1999 !

Του Στεφ. Β. Αναγνώστου
[email protected]

Κλείνοντας την αναφορά στο 1999 θα πρέπει να καταγραφούν τρείς ακόμη εξελίξεις από τις οποίες η μία έγινε γνωστή στο πρώτο 10ήμερο του 2000 και αφορούσε τον πληθωρισμό ο οποίος είχε κλείσει τον Δεκέμβριο του 1999 στο 2,7% αντί να μειωθεί κάτω από το 2% που ήταν ο στόχος για την……
ένταξη στην ΟΝΕ. Ωστόσο, λόγω της παράτασης που είχε δοθεί από την Ε.Ε. για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2000, υπήρχε ακόμη περιθώριο για περαιτέρω μείωσή του στους τρεις πρώτους μήνες του 2000, Μάλιστα εθεωρείτο περίπου βέβαιο ότι στο τέλος Μαρτίου ο πληθωρισμός θα μειωνόταν, γιατί στο αντίστοιχο Α τρίμηνο του 1999, ο πληθωρισμός ήταν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα, όπως και έγινε.

…ρουσφετολογικές προεκλογικές προσλήψεις

Η δεύτερη ήταν ..ρουσφετολογικού χαρακτήρα. Πριν κλείσει το 1999, ψηφίσθηκαν και έγιναν νόμος του Κράτους δύο τροπολογίες που είχαν κατατεθεί σε νομοσχέδιο στη Βουλή «Περί Eιδικών Λογαριασμών»,στις 4 Νοεμβρίου καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα, εν όψει των προώρων εκλογών που θα γίνονταν στις 9 Απριλίου του 2000! Mε τις τροπολογίες εκείνες προβλεπόταν η πρόσληψη 585 υπαλλήλων στο υπουργείο Oικονομικών και αυξάνονταν κατά 347 οι θέσεις των πτυχιούχων Eφοριακών που θα ασκούσαν καθήκοντα ελεγκτών στα δύο Kέντρα Eλέγχου που υπήρχαν και στα ..46 Tοπικά Kέντρα Eλέγχου που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται από τα τέλη του 1999! Το κόστος τους, σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους, θα ανερχόταν σε 2,65 δισ. δρχ. ετησίως!

Η τρίτη εξέλιξη ήταν η διαχείριση των χρημάτων του προϋπολογισμού που έκανε η Κυβέρνηση Σημίτη το 1999, όπως την αποτύπωνε το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία όμως, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι γνωστή μόνο στην κυβέρνηση που ασκεί την εξουσία και όχι στα ΜΜΕ, καθώς δεν έχουν την ανάλογη ενημέρωση. Για το έτος 1999 η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε στα μέσα Απριλίου του 2002 και στις 24 Απριλίου ο τότε πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κων. Ρίζος, παρέδωσε την σχετική έκθεση στον τότε πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλαμάνη. Στην έκθεση ακείνη που αφορά την διαχείριση του 1999, τις κυριότερες παρατηρήσεις της οποίας θα παραθέσουμε στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά σε πολλές περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, σπατάλης και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, αλλά με καθυστέρηση 2 ετών, από τότε που έγιναν τα παραπάνω! Ετσι ιστορική αξία είχαν οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφού οι ζημιές που είχαν γίνει σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δεν μπορούσαν να αποφευχθούν.

Ελεγκτικό Συνέδριο για 1999: Εκρυψαν έλλειμμα 885,2 δις δρχ.!

Παράλληλα στην έκθεση εκείνη αναφέρεται ότι το 1999 απεκρύβη έλλειμμα ύψους 885,2 δις. δρχ., ενώ πρέπι να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία των προηγουμένων εκθέσεων του Eλεγκτικού συνεδρίου είχαν αποκρυβεί από το πραγματικό έλλειμμα τα ακόλουθα ποσά: Για το 1995 ποσό 358,6 δισ. δρχ., για το 1996 ποσό 440,2 δισ. δρχ. , για το 1997 ποσό 446,5 δισ. δρχ. και για το 1998 ποσό 657,3 δισ. δρχ., με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μικρότερο από ό,τι ήταν! Ουσιαστικά η επισήμανση αυτή της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 1999, επιβεβαίωνε πανηγυρικά τις λογιστικές λαθροχειρίες που γίνονταν από την κυβέρνηση για να εμφανίζεται το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού μειωμένο ως ποσοστό του ΑΕΠ!

Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 1999 σημειωνόταν ότι εξ αιτίας του προληπτικού ελέγχου, οποίος είχε καταργηθεί από τις πρώτες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και επανήλθε από την Κυβέρνηση Ξεν. Ζολώτα, «απετράπησαν» παράνομες πληρωμές 371 δις. δρχ. περίπου-που είχε δρομολογηθεί η καταβολή τους, έναντι 99 δις. δρχ. που είχαν αποτραπεί το 1998! Παράλληλα καταγράφονται και περιπτώσεις καταστρατήγησης της νομοθεσίας στις κρατικές προμήθειες, τα δημόσια έργα, τα εκτός έδρας των δημοσίων υπαλλήλων και επισημαινόταν μεγάλες εκπτώσεις των εργολάβων στις δημοπρασίες για τα δημόσια έργα!

Χαμός από εγκρίσεις παράνομων πληρωμών

Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή, μεταξύ άλλων επισημαίνονταν και τα ακόλουθα:
. Με τον προληπτικό έλεγχο επί των δημοσίων δαπανών κατά το έτος 1999 στις δαπάνες του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού( ήτοι των δήμων Αθηναίων, Πειραιώς , Θεσσαλονίκης επεστράφησαν ως μη κανονικώς υποβληθείσες πληρωμές συνολικού ύψους 360.964.569.529 δρχ., ενώ τελικώς απετράπησαν, κριθείσες ως μη νόμιμες πληρωμές ύψους 9.924.660.842 δρχ.

. Με τον κατασταλτικό έλεγχο, δηλαδή μετά την πληρωμή των δαπανών, διαπιστώθηκαν μη νόμιμες πληρωμές, ποσού δραχμών 5.003.808.889 δρχ. Μάλιστα στη συνέχεια σημειώνονταν και τα ακόλουθα: «Αν ληφθεί υπόψη ότι πολλές από αυτές τις δαπάνες είναι επαναλαμβανόμενες σε τακτά διαστήματα (μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λ.π) και μεταφερόμενες στα επόμενα οικονομικά έτη , το πραγματικό ύψος των μη νόμιμων δαπανών , των οποίων απετράπη η πληρωμή με τον ασκούμενο προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ετήσια βάση , είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερο» ! Φαντασθείτε τι γινόταν!

Κομπίνες με τις προμήθειες-υπερβάσεις στα Δημ.Εργα

.«Το οικονομικό έτος 1999 διαπιστώθηκαν περιπτώσεις προμηθειών που έγιναν χωρίς τη διενέργεια τακτικού ή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και σε πολλές π περιπτώσεις ακολουθήθηκε η τακτική της κατατμήσεως της δαπάνης σε μικρότερα ποσά, ώστε το καθένα από αυτά να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο, πέραν του οποίου επιβάλλεται η διενέργεια διαγωνισμού»!

. « Διαπιστώθηκαν υπερβάσεις σε δημόσια έργα και εντοπίσθηκαν εκπτώσεις που κυμάνθηκαν από 40-50%»!

.« Τα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων δημιουργούν εύλογες απορίες για την ακρίβεια των μελετών και κυρίως για τον τρόπο που οι εργολάβοι επιδιώκουν την κάλυψη των μεγάλων εκπτώσεων, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές η τελική δαπάνη την έργων υπερέβη τον αρχικό προϋπολογισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερδιπλασιάσθηκε»!

.«Χρηματικά εντάλματα επιστράφηκαν αθεώρητα για τον λόγο ότι ενταλματοποίησαν ποσά απαιτήσεων , οι οποίες είχαν ήδη αποσβεσθεί με την εξόφληση των προηγουμένων χρηματικών ενταλμάτων(διπλή πληρωμή).

.«Για πληρωμή δαπάνης πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος ενταλματοποιήθηκε ποσό 11.149.300 δρχ. επιπλέον του πράγματι οφειλόμενου, ενώ για αγορά φαρμάκων ενταλματοποιήθηκε ποσό 24.604.829 δρχ. επί πλέον των οφειλομένων» !

Αποκρυβέν έλλειμμα 1994-1999
(Σε δις. δρχ.)
————————————————————————————– 1994 : 298,8
1995 : 358,6
1996 : 440,2
1997 : 446,5
1998 : 657,3
1999 : 885,2
————————————————

 Εκθέσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

4 Comments

 1. Ανώνυμος

  Μιλάμε για 2,6 δις ευρώ. Δεν είναι μεγάλο ποσό, μπροστά στα μεγέθη που μιλάμε τώρα. Παρακαλώ, μην παρανοηθεί ό,τι έγραψα, δεν θα γίνω απολογητής του ΠΑΣΟΚ, απλώς επισημαίνω πως το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.

  Reply
 2. Ανώνυμος

  τα λογιστικα τελειωσαν,εχουμε κανει εμμετο πολλες φορες με τις οικονομικες αναλυσεις.

  Καιρος να περναμε σε πραξεις…

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *