Αγγλικά αρχαρίων: Δόση διδάκτρων από 99€, 2η ξένη γλώσσα ΔΩΡΕΑΝ και ΕΠΙΠΛΕΟΝ έκπτωση 100€ για εγγραφές το Σάββατο 12 Οκτωβρίου!

Εκμάθηση Αγγλικών σε αρχάριους ενήλικες και προετοιμασία για το Lower Michigan (ECCE) σε 14-15 μήνες, με έκπτωση έως 30% στα δίδακτρα (δόση διδάκτρων από 99€ μόνο), στα φροντιστήρια ενηλίκων Ευρωδιάσταση!

Εγγραφείτε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στα νέα τμήματα Αγγλικών για αρχάριους και εξασφαλίστε: 100€ επιπλέον έκπτωση, ανεξαρτήτως τρόπου εξόφλησης διδάκτρων
(η έκπτωση ισχύει σωρευτικά με όλες τις ισχύουσες εκπτώσεις).

2η ξένη γλώσσα δωρεάν.


Όλο
και περισσότεροι ενήλικες που δεν ξέρουν Αγγλικά αποφασίζουν να
ασχοληθούν συστηματικά με την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, είτε με την
προοπτική εργασίας σε μία Αγγλοφωνη χώρα είτε προκειμένου να ενισχύσουν
το βιογραφικό τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες εύρεσης
εργασίας στην Ελληνική αγορά εργασίας. Το να διδάξεις Αγγλικά σε
αρχάριους ενήλικες απαιτεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών, ειδικά γραμμένο για
το σκοπό αυτό εκπαιδευτικό υλικό και καθηγητές που να ασχολούνται
αποκλειστικά με τη διδασκαλία ενηλίκων, στοιχεία που μόνο μία
εξειδικευμένη σχολή για ενήλικες μπορεί να διαθέτει.

Ένα πρόγραμμα σπουδών ειδικά διαμορφωμένο για ενήλικες θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζει δύο χαρακτηριστικά:
α) τον ταχύρυθμο χαρακτήρα, χωρίς όμως να θυσιάζεται η αφομοίωση και
β)
τη σωστή χρήση της Γλώσσας 1, δηλαδή της μητρικής γλώσσας του
σπουδαστή, έτσι ώστε αφενός να συμβάλλει ουσιαστικά στον ταχύρυθμο
χαρακτήρα του προγράμματος όπου αυτό μπορεί να γίνει και αφετέρου να
χρησιμοποιείται στις «σωστές αναλογίες» και μόνο όταν και όπου
χρειάζεται, έτσι ώστε η εκμάθηση Αγγλικών να μην μετατραπεί σε εκμάθηση
«Αγγλοελληνικών».

Επίσης,
θα πρέπει να υπάρχουν οι σωστές αναλογίες μεταξύ «θεωρίας» και
«πρακτικής εξάσκησης», καθώς η πολλή «θεωρία» χωρίς πρακτική εφαρμογή
στερείται ουσία, ενώ από την άλλη μία καθαρά «πρακτική» προσέγγιση
επίσης δεν είναι λειτουργική. Η «πρακτική» προσέγγιση είναι μία
συνηθισμένη πρακτική όσων επιχειρούν να διδάξουν τη Αγγλική γλώσσα σε
τρίτους χωρίς να είναι οι ίδιοι πιστοποιημένοι δάσκαλοι. Η «πρακτική»
προσέγγιση στερεί από το σπουδαστή το θεωρητικό υπόβαθρο που του είναι
απαραίτητο προκειμένου να μπορεί να κατηγοριοποιεί και να ομαδοποιεί, να
αναγνωρίζει αναλογίες, ομοιότητες και διαφορές και σίγουρα δεν συνάδει
με την ταχύρυθμη εκπαίδευση, καθώς η εκμάθηση με τον τρόπο αυτό (την
«πρακτική» προσέγγιση) είναι πολύ αργή. Οι σπουδαστές που επιλέγουν
αυτήν την προσέγγιση συνήθως απογοητεύονται από τα φτωχά αποτελέσματα
και εγκαταλείπουν.

Η εύρεση ενός σοβαρού και αξιόπιστου συνεργάτη για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας που θα συνδυάζει
• υψηλή ποιότητα σπουδών,
• εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων
• ταχύρυθμη εκμάθηση της γλώσσας
και
• χαμηλό κόστος,
σίγουρα
προϋποθέτει μία προσεκτική έρευνα αγοράς, καθώς τα φροντιστήρια
Αγγλικών με εξειδίκευση στους ενήλικες είναι ελάχιστα, τα ιδιαίτερα
είναι δαπανηρά χωρίς να παρέχουν την απαιτούμενη εγγύηση ποιότητας, ενώ
οι μέθοδοι «αυτοδιδασκαλίας» απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε όσους
θέλουν να μάθουν έναν πολύ μικρό αριθμό τυποποιημένων εκφράσεων.

Μία
σίγουρη επιλογή για έναν ενήλικο που θέλει να μάθει Αγγλικά σωστά,
γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά είναι τα κέντρα ξένων γλωσσών
Ευρωδιάσταση. Εξειδικευμένα στη διδασκαλία ενηλίκων και με πάνω από ΔΕΚΑ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχημένους υποψήφιους Lower και Proficiency (στο σύνολό
τους ενήλικες) στο ενεργητικό τους, τα κέντρα ξένων γλωσσών Ευρωδιάσταση
προσφέρουν τη δυνατότητα στους αρχάριους σπουδαστές τους να μάθουν
Αγγλικά και να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για το Lower σε 14-15 μόλις
μήνες (Οκτώβριος 2013-Δεκέμβριος 2014, με θερινή διακοπή μόνο τον Αύγουστο),
με πολύ προσιτό κόστος, χάρη στο πρόγραμμα «Start-Lower». Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 6 επίπεδα και συνδυάζει:
(1) Εκμάθηση Γενικών Αγγλικών.
(2) Εκμάθηση βασικών Επαγγελματικών Αγγλικών (Business English).
(3) Αποτελεσματική προετοιμασία για το Lower του Michigan (ECCE), αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και – το κυριότερο – με μεγάλη αναγνωρισιμότητα και στον ιδιωτικό τομέα.

Σημαντικό
ρόλο, αυτονόητα, διαδραματίζουν επίσης οι καθηγητές και το εκπαιδευτικό
υλικό. Οι διδάσκοντες στην Ευρωδιάσταση είναι όλοι εξειδικευμένοι στη
διδασκαλία ενηλίκων. Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, σημαντικό τμήμα
αυτού είναι ειδικά γραμμένο για την Ευρωδιάσταση και το πρόγραμμά της
και ιδιαίτερα «φιλικό προς το σπουδαστή», με πλήρη εξήγηση της
γραμματικής, του λεξιλογίου και των κειμένων και δειγματικές εκθέσεις
και πλάνα για εύκολη και γρήγορη συγγραφή εκθέσεων στα πρότυπα των
εξετάσεων.

Τα
κέντρα ξένων γλωσσών Ευρωδιάσταση διατηρούν ακαδημαϊκή συνεργασία με το
H.A.U., επίσημο εξεταστικό φορέα Lower Michigan (ECCE) και Proficiency
Michigan (ECPE) στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη προσαρμογή
των προγραμμάτων σπουδών τους στη μορφή των εξετάσεων ECCE που ισχύει
από το 2013.

Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα
210-330.111.0, 210-38.44.888, 210-33.01.300, 210-6000.170,
210-65.10.100, 210-59.01.888 για μία άμεση και αναλυτική ενημέρωση ή να
επισκεφθείτε τα γραφεία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση
(Χαλκοκονδύλη 5 και Χαλκοκονδύλη 9 στην Αθήνα, Μεσογείων 427 στην Αγία
Παρασκευή, Σαρανταπόρου 14 στο Χολαργό, Ιερά Οδός 197 στο Αιγάλεω),
χωρίς καμία υποχρέωση εγγραφής και χωρίς να χρειάζεται να κλείσετε
ραντεβού.

Η
πρόσβαση στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση είναι εύκολη από τις
περισσότερες περιοχές της Αττικής, είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
είτε με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, επομένως, σε οποιαδήποτε περιοχή της
Αθήνας και αν μένετε, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που
συνδυάζει η Ευρωδιάσταση (υψηλή ποιότητα σπουδών, ταχύρυθμα προγράμματα,
εξειδίκευση στους ενήλικες και χαμηλά δίδακτρα).

Τα
δύο κέντρα Ευρωδιάσταση που λειτουργούν στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 5,
Πλατεία Κάνιγγος, τηλ. 210-3301110 και Χαλκοκονδύλη 9 και Πατησίων, τηλ.
210-3844888 ή 210-3301300) βρίσκονται σε κομβικό σημείο, πολύ κοντά
τόσο στο μετρό και τον ηλεκτρικό (metro / ηλεκτρικός Ομόνοια και μετρό
Πανεπιστήμιο) όσο και στις κυριότερες αφετηρίες και στάσεις λεωφορείων
και τρόλεϊ (Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Πατησίων κλπ). Έτσι
ουσιαστικά εξυπηρετούν σπουδαστές από όλες τις περιοχές της Αττικής
(π.χ. Κυψέλη, Αμπελόκηπους, Γκύζη, Πατήσια, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια,
Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Μαρούσι, Περιστέρι,
Καλλιθέα, Ταύρο, Σεπόλια, Πειραιά, Δάφνη, Νέο Κόσμο, Άγιο Δημήτριο,
Παγκράτι, Γουδί, Καισαριανή, Νέα Ελβετία, Ζωγράφου, Βύρωνα, Ιλίσια,
Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Ελληνικό, Μενίδι, Ίλιον, Πετρούπολη, Κηφισιά,
Νέα Ερυθραία κλπ). Βρίσκονται πολύ κοντά στην ΑΣΟΕΕ, το Παιδαγωγικό και
τη Νομική, ενώ πολύ εύκολη είναι και η πρόσβαση από Πανεπιστημιούπολη
και Πολυτεχνιούπολη, Ιατρική / Οδοντιατρική, ΠΑΠΕΙ, ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά
και Νοσηλευτικής (Λ.Αθηνών) και Γεωπονική.

Οι
σπουδαστές που μένουν στα Βόρεια προάστια και στα Μεσόγεια (Χολαργό,
Παπάγου, Νέο Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Πεντέλη,
Παλλήνη, Παιανία, Γλυκά Νερά, Ντράφι, Κάντζα κλπ) μπορούν να απευθυνθούν
είτε στην Ευρωδιάσταση Αγίας Παρασκευής (απέναντι ακριβώς από την
πλατεία, ακριβώς στη στάση λεωφορείου Πλατεία Αγίας Παρασκευής) είτε
στην Ευρωδιάσταση Χολαργού (3η στάση Χολαργού, κοντά στο μετρό Εθνική
Άμυνα και Χολαργός) ενώ πολύ εύκολη είναι και η πρόσβαση από
Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη, Ιατρική / Οδοντιατρική.μΕάν
μένετε στα Δυτικά προάστια ή στα προάστια και περίχωρα του Πειραιά
(Νίκαια, Κορυδαλλό, Χαϊδάρι, Αιγάλεω, Περιστέρι, Ίλιον, Ρέντη, Ελευσίνα
κλπ) έχετε εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην Ευρωδιάσταση Αιγάλεω που
βρίσκεται πολύ κοντά στο μετρό αλλά και στη στάση Εσταυρωμένου, καθώς
και στα ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και τη Γεωπονική.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *