Στηρίξτε ουσιαστικά και όχι στα λόγια το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Να τοποθετηθούν δημόσια για τα προβλήματα που οδηγούν σε υποβάθμιση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης ζητά ο ενιαίος σύλλογος των καθητητών του ιδρύματος στο Ηράκλειο από τους βουλευτές της Κρήτης.
Με μια επιστολή που….
αναφέρεται στο σπουδαίο έργο και τις σύνοδες διακρίσεις που έχει πετύχει το ίδρυμα οι καθηγητές του Πανεπιστημίου καυτηριάζουν το ζήτημα της διαθεσιμότητας των διοικητικων υπαλλήλων καθώς επίσης τη συρρίκνωση του προϋπολογισμού και την μείωση του διδακτικού προσωπικού στοιχεία που δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τονίζεται οι ανάγκες σε προσωπικό για την στοιχειώδη διατήρηση των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών του υποχρεώσεων είναι πολύ περισσότερες από το υπάρχον δυναμικό του.
Η επιστολή καταλήγει καλώντας τους βουλευτές να πάρουν δημόσια θέση απέναντι στα ζητήματα αυτά στηρίζοντας ουσιαστικά και όχι μόνο στα λόγια το Πανεπιστήμιο.

Η επιστολή των καθηγητών αναφέρει:

Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ.) στα 35 χρόνια λειτουργίας του τίμησε το συμβόλαιό του με την πολιτεία αλλά και την κοινωνία της Κρήτης. Αν και διέπεται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο με τα υπόλοιπα ΑΕΙ της Ελλάδας, ζει στις ίδιες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς της εθνικής χρηματοδότησης, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά τιμητική θέση στην παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων.
Τα Τμήματα του Π.Κ. ενώ έχουν το 16-50% των διδασκόντων των αντίστοιχων τμημάτων σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ, όχι μόνο εκπαιδεύουν τον ίδιο αριθμό φοιτητών αλλά δημοσιεύουν περισσότερες εργασίες ανά διδάσκοντα και με μεγαλύτερη επιρροή στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Αυτό το παράδοξο για τα ελληνικά δεδομένα επίτευγμα δεν είναι τυχαίο. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το Π.Κ. βασίστηκε στην υιοθέτηση αρχών με προσήλωση στο στόχο της αριστείας, με στελέχωση που έγινε με γνώμονα την αξιοκρατία, με αποφυγή των πάσης φύσεως ευνοιοκρατικών συμπεριφορών (οικογενειακής, κομματικής ή άλλης μορφής), με σκληρή δουλειά και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών και υλικών πόρων.
Με πρωτοβουλία καθηγητών του Π.Κ. ιδρύθηκαν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) (νυν τμήμα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)), το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Κρήτης, το Αστεροσκοπείο Σχίνακα, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Π.Ε.Κ.) εργαστήρια και κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με διεθνή ακτινοβολία. Εκατοντάδες ερευνητικά έργα, τα περισσότερα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς οργανισμούς μετά από αυστηρή αξιολόγηση, έριξαν φως σε τοπικά, ελληνικά και διεθνή θέματα υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος,, φιλοσοφίας, ιστορίας και οικονομίας, φέρνοντας εκατομμύρια ευρώ στην τοπική οικονομία, προσθέτοντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στη γνώση και την επιστήμη, προσελκύοντας ως συνεργάτες επιστήμονες και φοιτητές από όλο τον κόσμο. Μπορεί κανείς λοιπόν βάσιμα να ισχυριστεί ότι η Κρήτη θα ήταν αρκετά διαφορετική αν δεν υπήρχε το Π.Κ. και όλη η επιστημονική κοινότητα που γεννήθηκε από αυτό.
Το Π.Κ. πάντα επιζητούσε την αξιολόγηση, πριν ακόμη τη θεσπίσει η Πολιτεία. Πριν 13 χρόνια το Π.Κ. ζήτησε από διεθνή επιτροπή επιφανών ειδικών (με πρόεδρο την κα Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ) να αξιολογήσει την κατάσταση και τις προοπτικές του Πανεπιστημίου και στα τέλη της 10ετίας του 2000 τα τμήματα του Π.Κ. ήταν τα πρώτα που υπέβαλαν φακέλους αξιολόγησης στην Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Α∆ΙΠ). Τα σχόλια των διεθνών επιτροπών αξιολόγησης, που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μας καθιστούν περήφανους για τα επιτεύγματα αλλά και υπεύθυνους για τη συνέχιση αυτής της πορείας.
Η Παιδεία και η Έρευνα δεν είναι βάρος στην κοινωνία και την οικονομία αλλά η διέξοδος στα προβλήματα που ζει η χώρα μας και σ’ αυτό η επιστημονική κοινότητα της Κρήτης έχει παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο με τη συνεργασία όλων των πυλώνων του Πανεπιστημίου ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται φυσικά οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι τεχνικοί και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό,.
Μέχρι εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι. Όμως η πρόσφατη απόφαση να τεθούν σε διαθεσιμότητα 49 διοικητικοί υπάλληλοι του Π.Κ. δείχνει ότι την Πολιτεία δεν την απασχολούν οι λεπτομέρειες όπως η αξιολόγηση, η αριστεία ή η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Με λίγα λόγια είτε κάνει κανείς σωστά τη δουλειά του είτε όχι η ποινή είναι η ίδια.
Το Π.Κ. πλήττεται άμεσα από την απόφαση αυτή. Σύμφωνα με τα δεδομένα του, οι ανάγκες σε προσωπικό για την στοιχειώδη διατήρηση των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών του υποχρεώσεων είναι πολύ περισσότερες από το υπάρχον δυναμικό του. Αυτό έχει καταγραφεί στη μελέτη που το Πανεπιστήμιο έχει ήδη υποβάλει στο Υπουργείο και η οποία βασίστηκε εν πολλοίς και στα συμπεράσματα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την οργάνωση των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν το τι σημαίνει η αποχώρηση πολύτιμων μονάδων προσωπικού του Πανεπιστημίου σε ένα Ίδρυμα που λειτουργεί όλο το 24ωρο και στο οποίο ο κάθε διοικητικός υπάλληλος έχει συγκεκριμένη αποστολή χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης. Οι αποφάσεις γενικού χαρακτήρα (οι οριζόντιες όπως συνηθίσαμε να τις ονομάζουμε) δεν αρμόζουν σε χώρους όπου οι ιδιαιτερότητες τείνουν να είναι ο κανόνας και στους οποίους η αριστεία είναι η κυρίαρχη ιδέα.
Συνοψίζοντας, το Π.Κ. τίμησε το συμβόλαιό του αλλά η Πολιτεία όχι. Η κοινωνία της Κρήτης αγκάλιασε το Π.Κ. από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του παρέχοντας χώρο, πόρους και ηθική υποστήριξη. Αν εσείς οι εκπρόσωποί της θέλετε να ανανεώσετε την υποστήριξη αυτή, τώρα είναι η ώρα.
Σας ζητούμε να τοποθετηθείτε ρητά, κατηγορηματικά και δημόσια ενάντια στις ενέργειες αυτές του ΥΠΑΙΘ που σε συνδυασμό με τη νέα μείωση του Τακτικού Προϋπολογισμού και την έλλειψη ∆ιδακτικού Προσωπικού, οδηγεί σε υποβάθμιση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Π.Κ.

http://www.prismanews.gr/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *