Νέα κωλοτούμπα από τον Λαζαρίδη; Ψάχνει τώρα τρόπο να τα πάρει πίσω και να επιστρέψει στην αντιδημαρχία του;

του Τατιανού Μάγγου

Φυσικά ο καθένας μπορεί να παραιτηθεί όποτε θέλει. Εκτός εάν υπάρχει αλλαγή στις προθέσεις του και ψάχνει για δικαιολογίες ώστε να επιστρέψει περίπου ως ήρωας. Σε μια τέτοια περίπτωση προφανώς θα παραμείνει αντιδήμαρχος για ακόμη 2 χρόνια, μέχρι τις εκλογές. Πως το βλέπουν αυτό άραγε οι ….
υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι;

Σε ανάρτηση του έγκριτου δημοσιογράφου Σπύρου Κουζινόπουλου διαβάζουμε ότι θα υπάρξει νομικό θέμα με την παραίτηση Λαζαρίδη

Προφανώς διαφεύγει του αρθρογράφου ότι πρόκειται για παραίτηση κι όχι για ανάκληση του αντιδημάρχου. Έτσι:

Ο δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί την παραίτηση εφ’ όσον ο Λαζαρίδης επιμείνει σ’ αυτήν.
Ακόμη κι αν ο δήμαρχος αρνηθεί την παραίτηση, αυτή θα ισχύσει μετά από ένα μήνα.
Νομικό θέμα δεν υπάρχει. Μιλάμε για παραίτηση, όχι για αποπομπή του αντιδημάρχου. Στην περίπτωσή μας δεν μιλάμε για ανάκληση του αντιδημάρχου.
Η θητεία δεν έχει να κάνει με την παραίτηση. Η θητεία έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί ο δήμαρχος να τον διώξει αν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Ας δούμε τι γράφει ο κ. Κουζινόπουλος:

«Πάντως, φαίνεται ότι θα υπάρξει νομικό αλλά και πολιτικό θέμα και με την αποδοχή της παραίτησης Λαζαρίδη, καθώς ο νόμος 3852 του 2010 για την εφαρμογή του «Καλλικράτη» στην τοπική αυτοδιοίκηση, προβλέπει ρητά στο άρθρο 59, παράγραφος 5, ότι «η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών». Ενώ επίσης στο ίδιο άρθρο ορίζεται πως «η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου».

Η ανάκληση κ. Κουζινόπουλε, όχι η παραίτηση….

Και βέβαια, το ζητούμενο είναι το τι μπορεί να γραφτεί σε αυτή την «ειδικά αιτιολογημένη απόφαση» και ποιο ψεγάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα στέλεχος της παράταξης «Θερμαϊκός για όλους» που ήταν καθ΄όλη τη μακρά διάρκεια της προεκλογικής περιόδου αλλά και αυτούς τους 21 μήνες που βρίσκεται στη δημοτική αρχή αυτή η διοίκηση, ο στενότερος συνεργάτης του δημάρχου.»

Μα δε χρειάζεται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Ο Λαζαρίδης παραιτήθηκε.

Αμέσως μετά ο αρθρογράφος παραθέτει τη νομοθεσία:

τα άρθρα 54 και 59 του νόμου 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄), αναφορικά με τους αντιδημάρχους:

Άρθρο 54, παρ. 3: Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.

Άρθρο 54, παρ.4: Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής και αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 59, παρ. 5. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Από το τελευταίο άρθρο είναι φανερό ότι η θητεία δεν μπορεί να ανακληθεί χωρίς ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Σε περίπτωση παραίτησης όμως δεν ισχύει το ίδιο.

http://www.e-delta.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *