ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

18.10.12-Άλλο δημοκρατία και άλλο κοινοβουλευτική δικτατορία, άλλο ελευθερία και άλλο ασυδοσία…..

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: [email protected]
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

ΑΛΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΣΥΔΟΣΙΑ
καὶ μὲ τὸ «Corpus Christi»
ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΤΩΝ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 889/18.10.2012

1. Ἡ ἄκρατος ἐλευθερία ἐπιβάλλεται νὰ σταματάῃ, ὅταν περιορίζεται ἡ ἐλευθερία τοῦ συνόλου. Ἄλλο λογοκρισία καὶ ἄλλο χυδαιότατες ὕβρεις καὶ καπηλικώτατες βλασφημίες τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ.

2. Εἶναι μέγιστον αἶσχος γιὰ τὴν πολιτειακήν, πολιτικὴν ἡγεσίαν – κοινοβούλιον καὶ τὴν ἐκτελεστικὴν ἐξουσίαν νὰ ἀδιαφορῇ καὶ νὰ μὴ ἐφαρμόζῃ τοὺς νόμους, ὅταν καθυβρίζονται καὶ βλασφημοῦνται καπηλικώτατα τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ καὶ νὰ γίνωνται αὐστηρότατοι δικαστές, ὅταν κάποιος κατηγορήσῃ κάποια σύζυγο, μητέρα ἢ ἀδελφὴ τῶν ἰσχυρῶν ἰθυνόντων, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι σωστοὶ χαρακτηρισμοὶ γιὰ μερικὰ ἀναιδέστατα γύναια. Καὶ αὐτός, ποὺ μαρτυρεῖ τὴν ἀλήθεια γιὰ τέτοια ἀναίσχυντα γύναια, νὰ καταδικάζεται σὲ πολυετεῖς φυλακίσεις καὶ καθείρξεις καὶ σὲ καταβολὴ ἀστρονομικῶν ποσῶν γιὰ αὐτὰ τὰ ἐλεεινότατα γύναια.

3. Ὅταν δὲ σοδομῖτες καὶ φαῦλοι καθυβρίζουν παντοιοτρόπως τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν καὶ τὴν Ὑπεραγίαν αὐτοῦ Μητέρα, νὰ μὴ ἐπεμβαίνῃ ὄχι μόνον ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, ἀλλὰ οὔτε κἄν καὶ αὐτὴ ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία. Καὶ ἐὰν καμιὰ φορὰ ἐπεμβαίνῃ, ἐπεμβαίνει τόσον χλιαρὰ καὶ τόσον ἐπιπόλαια, ποὺ σημαίνει, ἐὰν μερικοὶ εὐλαβεῖς καὶ ἐνσυνείδητοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τολμήσουν νὰ διαμαρτυρηθοῦν, σπεύσατε, ἀστυνομικὰ ὄργανα, νὰ τοὺς «σπάσετε στὸ ξύλο», ὅλους αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους πληρώνεσθε, καὶ προστατεύσατε σοδομῖτες καὶ βρώμικα ὑποκείμενα, γιὰ νὰ συνεχίζουν νὰ καθυβρίζουν καὶ νὰ βλασφημοῦν περαιτέρω τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Παναγίαν μας.

Ἀξίζουν ἄπειρα συγχαρητήρια οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κ. Ἱερεμίας, καθὼς καὶ ὁποιοιδήποτε ἄλλοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος καὶ παρρησία καταδικάζουν τοὺς ἐλεεινοὺς σοδομῖτες καὶ ὑπερασπίζονται τοὺς διαμαρτυρομένους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

4. Στὴν Πομπηίαν δὲν ἀνακαλοῦντο ἀπὸ τὰ ὄργανα τῆς τάξεως οἱ ἀσχημονοῦντες καὶ οἱ ἀναισχύντως δημοσίως ὀργιάζοντες, ἀλλά, ὅταν τινὲς τῶν ἀνθρώπων ἐτολμοῦσαν νὰ ἀνακαλοῦν στὴν τάξιν τοὺς ἀναισχύντως ὀργιάζοντες, ἐφορμοῦσε ἡ Ἀστυνομία καὶ «ἔσπαγε στὸ ξύλο» τοὺς διαμαρτυρομένους ἠθικοὺς καὶ ἐνάρετους ἀνθρώπους, διότι ὠχλοῦσαν τοὺς εὐφραινομένους σοδομῖτες…

5. Μήπως λοιπὸν καταντήσαμε καὶ ἐμεῖς στὴν ἐποχὴ τῆς διεστραμμένης Πομπηίας, ἡ ὁποία κατεστράφη ἀπὸ τὶς ἐκρήξεις τοῦ Βεζούβιου ; ; ;

6. Κύριε Δένδια, Κύριε Ἀρχηγὲ τῆς Ἀστυνομίας καὶ Ἀστυνομικοὶ Διευθυντές, δὲν νομίζετε ὅτι εἶναι ντροπή σας νὰ ἀποστέλλετε τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις νὰ προστατεύουν τοὺς ὑβριστὲς καὶ βλάσφημους τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων μας, ἀντὶ νὰ συλλάβετε τοὺς ὑβριστὲς τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσετε στὸ Αὐτόφωρο;

7. Γιατὶ κ. Εἰσαγγελεὺ τοῦ Ἀρείου Πάγου, δὲν ἐνεργοποιεῖτε τὰ ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ κώδικος 198 καὶ 199 διὰ προσβολὴν θρησκεύματος, δημοσίαν ἐξύβρισιν τοῦ Θεανθρώπου, τὴν ἀσέβεια πρὸς τὰ θεῖα, τὴν «κακόβουλον ἐξύβρισιν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» καὶ δὲν ἀπαγορεύετε τὴν θεατρικὴν παράστασιν τῶν σοδομιτῶν, οἱ ὁποῖοι «ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια κρίνοντες» χαρακτηρίζουν τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Αὐτοῦ Ἀποστόλους σὰν τὰ μοῦτρα τους, δηλαδὴ ὡς δῆθεν ὁμοφυλόφιλους καὶ τὰ τοιαῦτα αἰσχρά ;

8. Γιατί ἀφήνετε ἀσύδοτους αὐτοὺς τοὺς ἀνώμαλους νὰ προσβάλουν τὰ «πιστεύω» τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ; ; ;

9. Ἐὰν οἱ σιωνιστὲς τολμήσουν νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν «τρίχα τοῦ Μωάμεθ» ἢ παρουσιάσουν κάποιο εἰρωνικὸ σκίτσο γιὰ τὸν γυναικὰ Μωάμεθ (κατὰ τὴν διδασκαλία τοῦ Μωάμεθ, ὁ κάθε Μωαμεθανὸς δύναται ἐπισήμως νὰ ἔχῃ τέσσερις (4) γυναῖκες καὶ οἱ κατακτητὲς νὰ ἀπολαμβάνουν ὅλες τὶς γυναῖκες τῶν κατακτηθέντων περιοχῶν, ἡ μικρότερη δὲ γυναίκα τοῦ Μωάμεθ ἦτο μόλις 8 ἐτῶν), τότε κινδυνεύει νὰ αἱματοκυληθῇ ὅλη ἡ ἀνθρωπότης.

10. Ὅταν καθυβρίζεται ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, «ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Πέτρου 2, 22) καὶ προσβάλωνται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ μὴ ἐπιτρέπεται οἱ εὐλαβεῖς Χριστιανοὶ νὰ διαμαρτύρωνται. Καὶ νὰ βγαίνῃ ἡ θεατρίνα κ. Βάσια Παναγοπούλου καὶ νὰ ὠρύεται, ὅτι οἱ λίγοι Χριστιανοί, ποὺ εἶχαν θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν, ἐπειδὴ τοὺς καθυβρίζονται καὶ βλασφημοῦνται καπηλικώτατα τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά των, καταλύουν τὸ Κράτος, δηλαδὴ στὴν προκειμένη περίπτωσι ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ ρῆσις: «εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα»…

11. Ἀντὶ νὰ τὴν συλλάβουν αὐτὴ τὴν κυρίαν καὶ νὰ τὴν ὑπάγουν στὸ Αὐτόφωρον νὰ καταδικασθῇ 2 χρόνια γιὰ δημόσια καὶ κακόβουλη ἐξύβρισι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρον 198 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, τὴν προστατεύουν γιὰ νὰ συνεχίζῃ νὰ καθυβρίζῃ τὰ θύματά της…

12. Ὁ σιωνιστὴς σοδομίτης Terrence Mcnally, ἀσύδοτος «καλλιτέχνης», ὁ ὁποῖος ἔχει τιμηθῆ γιὰ τὸ ἔργον του ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸ βραβεῖον Rockefeller, εἶναι ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ δημιουργὸς τοῦ βλάσφημου ἔργου «Corpus Christi», (1997). Μετὰ ἀπὸ 15 ἔτη τὸ ἐπανέφερε ὁ ἐξωμότης Λαέρτης Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ἀνετράφη καὶ ἐσπούδασε μὲ τὸ ἱερὸν χρῆμα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πειραιῶς, ὅπου ὁ πατέρας του Ἠλίας, ὅταν ἦλθε ἀπὸ τὴν Ἀλβανίαν, προσελήφθη ἐκεῖ ὡς νεωκόρος.

13. Τὰ «χαλασμένα» μυαλὰ τοῦ ἀνώμαλου Terrence Mcnally, παριστάνουν τὸν ἄμεμπτον Θεάνθρωπον Χριστὸν ὡς κίναιδον, καὶ ὡς δῆθεν εὐλογοῦντα τὸν γάμον δύο ὁμοφυλοφίλων Ἀποστόλων καὶ ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς ἐσταυρώθη ὄχι γιὰ νὰ ἐλευθερώσῃ καὶ νὰ λυτρώσῃ τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἀλλὰ ἀπὸ ἀντιζηλίαν τοῦ Ἰούδα πρὸς τοὺς δῆθεν ὁμοφυλόφιλους Ἁγίους Ἀποστόλους.

14. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα μέσον γιὰ τὴν ἰσοπέδωσιν τῶν πάντων καὶ τὴν νομιμοποίησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας, γιὰ τὴν ὁποίαν κόπτονται κόμματα, δήμαρχοι, δημοσιογραφικὰ συγκροτήματα κ.λπ. Τοιουτοτρόπως τὸ «ἀδελφάτο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καθίσταται πιὸ δραστήριον καὶ πιὸ ἐπιβλητικὸν ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι οἱ μαρξίζοντες καὶ οἱ μασῶνοι σιωνιστές. Εἶχε, δυστυχῶς, ἀπόλυτον δίκαιον ὁ μεγάλος μουσικός μας, ποὺ ἔλεγεν: «εἰς τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀνέλθῃς καὶ προπαντὸς νὰ ἐπιβληθῇς καὶ νὰ κρατηθῇς εἰς τὴν βαθμίδα, ποὺ θὰ ἀνέλθῃς, ἢ πρέπει νὰ εἶναι κίναιδος ἢ μαρξιστὴς ἢ μασῶνος», τονίζων ταυτοχρόνως «ἐγὼ μαρξιστὴς ἢ μασῶνος δὲν εἶμαι»…

15. Βλέποντες οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις τὴν ἀδιαφορία ἢ τὴν χλιαρὴ στάσι ὄχι μόνον τῆς πολιτικῆς καὶ ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ ἰδίως τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας, πασχίζουν νὰ ἐφευρίσκουν κάθε τόσο καὶ λιγάκι δῆθεν «κρυφά» Εὐαγγέλια, ὅπου ἀναφέρονται ἀντίθετα πράγματα, ἀπ᾿ ὅ,τι ἀναφέρονται στὴν ἀναγνωρισμένη Ἁγία Γραφή. Ἄλλοτε παρουσιάζουν τὸν Θεάνθρωπον ὡς παντρεμένον μὲ τὴ Ἁγίαν Μαγδαληνή, ἄλλοτε ὡς ὁμοφυλόφιλον, ἄλλοτε μὲ ἄλλα ὕπουλα σενάρια, ὡς π.χ. «ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται» καὶ τὰ τοιαῦτα σατανικὰ καὶ φροντίζουν νὰ τὰ προβάλλουν παραμονὲς Χριστουγέννων, Πάσχα ἢ σὲ ἡμέρες κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσεως, γιὰ νὰ ἔχουν μεγάλη ἀπήχησιν καὶ νὰ ἐπιτυγχάνουν τὸν σκοπόν τους.

16. Ἐνῷ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, ἐν τούτοις εἶναι τελείως ἀδιαφώτιστοι καὶ εἶναι ὡς «πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα». Τοιουτοτρόπως ἐπιβάλλονται ὅλες οἱ διαστροφὲς καὶ οἱ κακοήθειες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἔχουν ἐπιδράσει τόσον πολὺ καὶ ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα παρουσιάζοντες ἀκόμη καὶ Ἐθνομάρτυρες, Ἱερομάρτυρες καὶ Ὁσίους, ὡς π.χ. τὸν θρυλικὸν Γέρο τοῦ Μοριᾶ ὡς κίναιδον ἀπὸ τὸν ἀνιστόρητο καὶ κακοήθη Τατσόπουλον καὶ μάλιστα ἡ «ἀντεθνικὴ» Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐπιδοτῇ μὲ 1.000.000€ τὸν αἰσχρὸν αὐτὸν ἰσχυρισμὸν τοῦ κ. Τατσοπούλου….

17. Ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ ἀφυπνισθῶμε καὶ νὰ ἀντιπαραταχθῶμε ἐναντίον τῆς διαστροφῆς τῆς ἀληθείας καὶ νὰ ὑπερασπιζώμεθα τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μας, διαφορετικὰ θὰ ἀναδειχθοῦν οἱ μουσουλμάνοι ὡς προστάτες τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τὸν ὁποῖον παραδέχονται ὡς προφήτη κατώτερο τοῦ Μωάμεθ.
Ντροπή μας…

Ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί, ἄν μετανοήσωμε πραγματικά, ἐξομολογηθοῦμε εἰλικρινὰ καὶ πράξουμε καρποὺς μετανοίας, κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Κυρίου θὰ σωθοῦμε. Οἱ ἀναίσχυντοι ἀλαζόνες, ὅμως, καὶ οἱ βλάσφημοι ὄχι!

18. Ἐὰν ζοῦσε ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, θὰ ξεσήκωνε τὸν εὐλαβῆ λαὸν τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς καὶ θὰ ἔκανε ὅ,τι δὲν πράττει ὁ Μακαριώτατος, ἡ Ἱεραρχία, οἱ Ἱερὲς Μονὲς καὶ ἡ καθ᾿ ὅλου πνευματικὴ ἡγεσία καὶ ἡ δικαιοσύνη. Θὰ ἀφύπνιζε τὸν λαὸν νὰ προστατεύσῃ τὸ Σύνταγμα, ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἰθύνοντες ἀπαξιοῦν πρὸς τοῦτο. Ἀλλὰ δυστυχὼς «Αὐγουστῖνοι» ἀναδεικνύονται κάθε 50 ἢ 100 ἔτη !!!!

Ἄν πραγματικὰ ἤθελε ὁ Μακαριώτατος, ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα τηλεφώνημά του πρὸς τὸν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, θὰ εἶχε ἀπαγορευθῆ τὸ αἰσχρότατο αὐτὸ ἔργο.

19. Εἶναι ντροπὴ νὰ μὴ ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἡρώων καὶ τῶν ὁσίων τῆς φυλῆς μας.

Ι.Π.Η.Π.Α.-ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *