Διαβιβάστηκαν στη Βουλή τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση του ΟΜΜΑ

Στο τρέχον έτος έχει προβλεφθεί τακτική επιχορήγηση ύψους 3.000.000 ευρώ

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής…
των Ανεξάρτητων Ελλήνων Σταυρούλα Ξουλίδου, διαβίβασε στη Βουλή στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις προς τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).

Από το συγκεκριμένο έγγραφο προκύπτει ότι για το τρέχον οικονομικό έτος έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τακτική επιχορήγηση για τον Οργανισμό ύψους 3.000.000 ευρώ.

Όπως ειδικότερα διευκρινίζεται, στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπονται ανώτατα δεσμευτικά όρια ανά φορέα.

Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί κατανέμονται στους επιμέρους Κωδικούς Εξόδων του Προϋπολογισμού, με απόφαση του αρμοδίου διατάκτη, υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμοδιότητα του οποίου αποτελεί και η διαχείρισή τους.

Πέραν αυτού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2013, δόθηκε η δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΜΜΑ, μέσω ειδικής χρηματοδότησης, μέχρι του ύψους που ανέρχονταν οι εν λόγω υποχρεώσεις στις 31.12.2011, και χορηγήθηκε ποσό ύψους 2.679.265 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Στο έγγραφο διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορούσαν μόνο λειτουργικές δαπάνες του ΟΜΜΑ και δεν σχετίζονται με τις ανεξόφλητες δανειακές υποχρεώσεις του προς τις τράπεζες.

Σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ενημερώνει τη βουλευτή ότι με αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του 2004, του 2005 και του 2007, παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προς διασφάλιση δανείων, χορηγηθέντων στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ύψους 90.000.000 ευρώ και 60.000.000 ευρώ εκ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 95.000.000 ευρώ εκ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σταϊκούρας, κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί κατάπτωσης εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση αδυναμίας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών να εξυπηρετήσει τις σχετικές δανειακές υποχρεώσεις του, προβαίνει στην εξόφληση των απορρεουσών εκ των ανωτέρω αποφάσεων εγγύησης, υποχρεώσεών του, βεβαιώνοντας, σε βάρος του ανωτέρω νομικού προσώπου, τα εκάστοτε καταβαλλόμενα ποσά, μέσω της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ως δημόσια έσοδα.

Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων ανέφερε ότι «οι πρόσφατες ειδήσεις σχετικά με το μέλλον του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, έχουν δημιουργήσει ποικίλα ερωτηματικά αναφορικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη βιωσιμότητά του, καθώς κάνουν λόγο για αδυναμία του ΟΜΜΑ να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από δάνεια που είχε λάβει με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου».

Η κ. Ξουλίδου ανέφερε επίσης ότι «αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει η επιλεκτική αντιμετώπιση της κυβέρνησης προς το Μέγαρο Μουσικής, το οποίο έχει λάβει πολύ υψηλές χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό δημόσιο, την ίδια ώρα που άλλοι πολιτιστικοί φορείς εγκαταλείπονται στην τύχη τους και αδυνατούν να συνεχίσουν το έργο τους».

newsbeast.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *