Τρῶτε αὐγά κινεζικά;

Καὶ νὰ τρῶτε, δὲν τὸ γνωρίζετε!
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μόνον τὸν …Κινέζο δὲν φάγαμε ἀκόμη!
Ὁ Χρῆστος μοῦ ἔστειλε πρὸ μηνῶν τὸ παρακάτω μήνυμα, ἀλλὰ ἦταν σὲ pdf καὶ δὲν προσπάθησα
νὰ τὸ ἀναλύσω.
Σήμερα ὅμως, ὅλως τυχαίως ἔπεσα ἐπάνω του. Καὶ ἰδοῦ:
Οἱ περιπτώσεις τῶν τροφίμων ποὺ δημιουργοῦν συμπτώματα τροφικῆς δηλητηριάσεως, εἶναι εὑρέως διαδεδομένη πλέον στὴν ἠπειρωτικη Κίνα, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τελευταίων ἐτῶν.
Τὸ 2001, ὑπῆρξαν 185 περιπτώσεις τροφικῆς δηλητηριάσεως, καὶ ἀναφέρονται σὲ 15.715 ἀνθρώπους, προκαλῶντας 146 θανάτους. Οἱ περιπτώσεις αὐτὲς διπλασιάστηκαν τὸ 2002. Τὸ 2003, ὁ ἀριθμὸς τῶν περιπτώσεων ποὺ ἀνεφέρθησαν ἤσαν δέκα φορὲς περισσότερες ἀπὸ ὅ,τι τὸ 2001, καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὑπέστησαν βλάβες ἤταν τόσο ὑψηλὲς (παρουσιάστηκαν 29.660), ποὺ ἐπῆλθαν 262 θάνατοι.
Τώρα τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2008 σχεδὸν 53.000 παιδιὰ στὴν Κίνα νοσοῦν ἀπὸ μολυσμένο γάλα καὶ 4 ἔχουν πεθάνει ἀπὸ τὴν βιομηχανία τῶν πλαστῶν αὐγῶν. Στὴν Κίνα ὑπάρχουν παράνομα σχολεῖα μὲ πολλα τμήματα ποὺ διδάσκουν, πολυεπίπεδα μία κραυγαλέα ἀπάτη, χρησιμοποιῶντας τὴν τεχνολογία. Ἀκόμη καὶ τὰ αὐγὰ μποροῦν νὰ διαφοροποιοῦνται ἀπὸ τὴν χρήση χημικῶν οὐσιῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μαγειρευθοῦν καὶ νὰ φαγωθοῦν. Εἶναι ἀρκετὰ διαδεδομένο σήμερα κι ἂς εἶναι λάθος.
Τρόπος παρασκευῆς Βῆμα 1ον: Διαμόρφωσις-συγκέντρωση τῶν πρώτων ὑλῶν Χρησιμοποιώντας 7 εἴδη χημικῶν ὑλῶν. (βλέπε φωτογραφία παρακάτω) Τὸ πλαστὸ αὐγὸ παρασκευάζεται ἀπὸ ἀνθρακικὸ ἀσβέστιο, ἄμυλο, ῥητίνη, ζελατίνη, στυπτηρία καὶ ἄλλα χημικὰ προϊόντα.
Βῆμα 2ον: παραγωγῆς αὐγῶν Τίθεται χλωριοῦχο ἀσβέστιο (γιὰ ὠμὸ αὐγό) μέσα στὸ καλοῦπι περὶ τὰ 2 / 3, δίχως χρώματα, τὸ αὐγὸ ἐμφανίζεται στην ταινία που ἔχει τοποθετηθεί.
Ὁ «κρόκος» ἔχει διαμορφωθεῖ μέσα σὲ στρογγυλὸ καλούπι, ποὺ περιέχει χλωριοῦχο ἀσβέστιο καὶ «Μαγικὸ νερό», ἀπὸ τὸ ὁποῖο παρασκευάζεται.
Μὲ τὴν προσθήκη μιᾶς κίτρινης χρωστικῆς οὐσίας γιὰ νὰ μοιάζῃ στὸν κρόκο τοῦ αὐγού.
Βῆμα 3ον: ψεύτικο σχῆμα αὐγοὺ Στὸ καλοῦπι μὲ τὸ ἕνα τρίτο ὠμοῦ αὐγού, (ὅπως καὶ στὴν προηγουμένη ἐργασία μὲ τὸ καλούπι γιὰ τὸ ἐσωτερικό) τοποθετοῦνται σὲ καλούπια-αὐγά, καὶ θέλουν μία ὥρα νὰ στεγνώσουν παίρνοντας φυσικὰ τὸ σχῆμα τοῦ αὐγοῦ. Χρειάζονται πλύσιμο μὲ νερὸ γιὰ νὰ ξεραθοῦν τελείως. (Γιὰ νὰ γίνῃ τὸ ἀσπράδι τοῦ αὐγοῦ, στὰ διάφορα συστατικά, προστίθεται σκόνη καὶ στυπτηρία καὶ ἀναμειγνύονται.) Βῆμα 4ον: Ὁλοκλήρωση τῆς παρασκευῆς τοῦ αὐγοὺ μὲ βύθιση σὲ παραφίνη, ἀνθρακικὸ ἀσβέστιο, ὅπως πρὶν μὲ τὴν διαμόρφωση τῶν κελύφων, ἀλλὰ ἀρκετὲς φορές, ἕως νὰ ξεραθῇ τὸ κέλυφος. Μετὰ ἐμβάπτισις σὲ κρύο νερό, ἄντλησις, σχῆμα γραμμή. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο τὸ αὐγὸ ἔχει τεθεῖ σὲ ψευδῆ μανδύα, τελειώσατε. Τὸ σκληρὸ κέλυφος σχηματίζεται μετὰ ἀπὸ συνεχεῖς ἐμβαπτίσεις σὲ κερὶ παραφίνης τοῦ αὐγού.
Ἀφήνετε νὰ στεγνώσῃ. Ὢ ναί!!!
Τὸ αὐγὸ εἶναι ἕτοιμο. Τὸ τεχνητὸ κέλυφος τοῦ αὐγοῦ εἶναι πολὺ εὔθραυστο καὶ σπάει εὔκολα, ἀλλὰ ποιός νοιάζεται! Κοιτάξτε τόσο ἀληθινὸ φαίνεται!
Πολλὲς μικρὲς φυσαλίδες σχηματίζονται κατὰ τὸ τηγάνισμα τοῦ αὐγοῦ, ἀλλὰ πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὴν διαφορά. Τὸ αὐγὸ εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο, καὶ τὰ αὐγὰ ἔχουν καλλίτερη γεύση ἀπὸ τὴν πραγματική, ἀλλὰ μόνον ποὺ αὐξάνει τὶς πιθανότητες γιὰ μία τροφικὴ δηλητηρίασιν. Γιατί νά κατασκευάσουν ψεύτικα αὐγά; Ἐξαιτίας τῶν χρημάτων. Τὸ κόστος τῶν πλαστῶν αὐγῶν εἶναι μόνο 0,55 γιουὰν / kg, ἐνῶ ἡ τιμὴ γιὰ τὰ πραγματικὰ αὐγὰ εἶναι 5,6 γιουὰν /kg.
Τρῶτε αὐγά λοιπόν ἀπό Κίνα; Κακῶς, ἐὰν δὲν τρῶτε!
Εἶναι εὔγευστα, πολύχρωμα καὶ …πλήρη χημικῶν!
Ἀλλὰ αὐτὰ γιὰ ἐμᾶς εἶναι πλέον δευτερεύοντα…
Φιλονόη.
Υ.Γ. Στὸ θέμα τῆς διατροφῆς τῶν Κινέζων καὶ τῆς δικῆς μας διατροφῆς ἐκ τῆς Κίνας, ὑπάρχουν πολλὰ κενά. Ἐλπίζω νὰ ἀσχοληθῇ σοβαροτερα τό κράτος.
(ἡ σελίδα μέ τίς φωτογραφίες καί τό κείμενον ἀπό ἐδῶ)

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *