Προς Εβραίους Επιστολής Παύλου το Ανάγνωσμα

Ως γνωστόν στις Χριστιανικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, στις Θείες

Λειτουργίες και τελετές, προ του Ευαγγελίου, αναγιγνώσκεται ο

«Απόστολος»….

Ο «Απόστολος» είναι ένα ιερό βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο «Απόστολος» είναι ένα ιερό βιβλίο που περιέχει Αποστολικές

περικοπές-επιστολές, μερικών εκ των Αποστόλων του Ιησού Χριστού,

προς τα διάφορα Έθνη, ή και προσωπικότητες της εποχής εκείνης.

Μερικοί εκ των Αποστόλων του Ιησού Χριστού, όπως οι Πέτρος, και

Παύλος, έγραψαν επιστολές με νουθεσίες και ηθικές συμβουλές, προς

όλα τα γνωστά τότε Έθνη της Γης, αλλά και σε προσωπικότητες.

Ο Παύλος δεν ήταν μεταξύ των αρχικών 12 μαθητών του Ιησού. Ο

αριθμός των μαθητών του Ιησού ήταν συμβολικός, και αντιστοιχούσε

στα 12 παιδιά του Ιακώβ, που τα θεωρούσαν ως αρχηγούς των 12

φυλών του Ισραήλ. Όπως αυτοί ήταν αρχηγοί όλου του Ιουδαϊσμού,

έτσι και οι 12 μαθητές-Απόστολοι του Ιησού έγιναν οι πνευματικοί

Αρχηγοί του Χριστιανισμού.

Ένας εκ των –μετά θάνατον του Ιησού- Αποστόλων ήταν και ο Παύλος,

πρώην Σαούλ, πρώην διώκτης του Ιησού, ενεργοποιηθείς υπέρ του

Χριστιανισμού, μετά θάνατον του Ιησού. Ο Παύλος δίδαξε τον

Χριστιανισμό από το 45 μ.χ. μέχρι το 67 μ.χ. ότε πέθανε με μαρτυρικό

θάνατο στη Ρώμη, κατά τους διωγμούς του Νέρωνα.

Ο Παύλος δεν ήταν μεταξύ των αρχικών 12 μαθητών του Ιησού.

Ο Παύλος-Σαούλ έγραψε πολλές επιστολές, π.χ. προς Ρωμαίους, προς

Εβραίους, προς Κορινθίους, προς Γαλάτας, προς Εφεσίους, προς

Φιλιππησίους, προς Κολασσαείς, προς Θεσσαλονικείς, κ.λ.π. αλλά και

προς προσωπικότητες της εποχής εκείνης, π.χ. προς Τίτον, κ.λ.π.

Οι επιστολές αυτές περιέχονται στις «Πράξεις των Αποστόλων».

Όποιος δύναται ας τις διαβάσει.

Ας μην παρεξηγηθούν λοιπόν οι φίλοι Εβραίοι που αναφέρουμε μόνον

αυτούς, αυτό συμβαίνει λόγω επικαιρότητος και παγκόσμιων

εξελίξεων και γεγονότων, αλλά διότι απέμειναν οι μόνοι κραταιοί στη

σημερινή ανθρωπότητα, ενώ τα άλλα Έθνη προς τα οποία ο Παύλος

έγραψεν επιστολές, εξέλιπαν και εξαφανίσθηκαν.

Η δραστηριότητα των Αποστόλων, μετά την απώλειαν του Ιησού,

περιγράφεται εις το κεφάλαιον «ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» που

είναι ενσωματωμένο εις το ιερόν βιβλίον «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ».

Ανάλυση

Εάν ζούσε σήμερα ο Παύλος θα απηύθυνε τις επιστολές του, όχι προς

τους απλούς Εβραίους όπως τότε, αλλά προς Σιωνιστές Ιουδαίους,

Κοσμοκράτορες και Παντοκράτορες, Επικυρίαρχους του πλανήτη, της

ηγεσίας της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π. και Παγκοσμιοποίησης του προέδρου

ΡΟΤΣΙΛΝΤ και συνοδείας αυτού.

Ο Απόστολος Παύλος εάν ζούσε σήμερα, θα απηύθυνε τις επιστολές

του με νουθεσίες και συμβουλές προς το πρόεδρο της παγκόσμιας

Σιωνιστικής Σατανικής Δικτατορίας, Κοσμοκράτορα & Παντοκράτορα,

Σιωνιστή κ.κ. ΡΟΤΣΙΛΝΤ, και στη συνοδεία αυτού.

Ο Παύλος θα απηύθυνε τις επιστολές του με νουθεσίες προς

ΡΟΤΣΙΛΝΤ, διότι λόγω των πολιτικών αυτού πάσχει όλη η Γη.

Στην ομάδα αυτή του προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ ουδείς θρησκευτικός

ηγέτης σήμερα τολμά να απευθύνει επιστολές με νουθεσίες και

συμβουλές για το καλό της ανθρωπότητος , αφού μερικοί, Πάπες-

Πατριάρχες-Αρχιεπίσκοποι- Καρδινάλιοι- Μητροπολίτες, έχουν γίνει

υπάλληλοι και ορντινάντσες του Σιωνιστή Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

Φοβούνται για τη θέση τους! Δεν μοιάζουν στον Ιησού, και στους

μαθητές αυτού, που σταυρώθηκαν απαρνησάμενοι τους Γραμματείς &

Φαρισαίους, αλλά και την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία!!!

Ουδείς άνθρωπος του Θεού δεν υπάρχει σήμερον, να νουθετήσει

αυτόν τον Κοσμοκράτορα, από το δρόμο του Σατανά που έχει διαλέξει.

Ουδείς τον συμβουλεύει στο δρόμο της αρετής!!

Ουδείς τον ελέγχει, κάνει ότι θέλει στον πλανήτη Γη, αλλά και στο

διάστημα. Η Ε.Ε. & Η.Π.Α. δεν είναι πια αυτή που ξέρατε. Σήμερα είναι

ένα κλειστό «Φαρισαϊκό» λόμπυ στην υπηρεσία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

Η Ε.Ε. είναι σήμερα μια γιάφκα γραμματέων, Φαρισαίων, Ιουδαίων,

υπό το αφεντικό τους ΡΟΤΣΙΛΝΤ. Επομένως δε μπορούμε να

περιμένουμε τίποτα από αυτούς, για το πρόβλημα της Ελλάδος.

Η Ελλάς σταυρώθηκε από το σημερινό κονγκλάβιο των Φαρισαίων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ε.Ε.)

Η Ε.Ε., οι ΗΠΑ, η Ευρωζώνη, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, και τα διάφορα

EUROGROUPS, είναι όλα στελεχωμένα από Ιουδαίους & Φαρισαίους.

Είναι ιδιοκτησία του Κοσμοκράτορα-Αυτοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

Αυτοί όλοι δεν δίνουν χρήματα στα πτωχευμένα κράτη, ΜΟΝΟ ζητάνε

και άλλα. Δίνουν μόνον για να χρεοκοπήσουν τα κράτη………..

Το Ευαγγέλιον λέει, «Από Φαρισαίους δύναταί τι αγαθόν είναι»;;;

Οι γραφές λέγουν ότι οι Ιουδαίοι γραμματείς και Φαρισαίοι (η

άρχουσα τάξη), στα χρόνια του Ιησού, ήταν η πλέον ρατσιστική φυλή

στην ανθρωπότητα.

Ο Παύλος-Σαούλ, όταν ζούσε ο Ιησούς- σύμφωνα με τις γραφές- ήταν

διώκτης αυτού, και ελέγετο Σαούλ, ήταν δε μεταξύ των επιφανών τότε

Ιουδαίων γραμματέων και Φαρισαίων, κατοίκων του τότε Ισραήλ.

Μετά θάνατον του Ιησού, κατόπιν Θεϊκής ενοράσεως- ως ισχυρίζεται ο

ίδιος- έγινε οπαδός, φίλος, & Απόστολος του Ιησού, διέδωσεν δε τον

Χριστιανισμό, και τη διδασκαλία του Ιησού, σε όλα τα γνωστά μέχρι

τότε Έθνη, διά προσωπικών αγώνων, και επιστολών.

Ο ίδιος είπεν ότι διά ζώσης, είδε καθ’ όδόν προς Δαμασκόν τον Ιησούν

Χριστόν, μέσα σε νεφέλη, και του είπεν,

«Σαούλ-Σαούλ τι με διώκεις»;;;

Από τότε άλλαξε, και από εχθρός, έγινε φίλος και Απόστολος του

Ιησού Χριστού, μετά θάνατον του Ιησού.

Εμείς θα σταθούμε – λόγω παγκοσμίου ενδιαφέροντος και

επικαιρότητος- στις προς Εβραίους επιστολές.

Στην προς Ρωμαίους επιστολή Κεφ.Β! ο Παύλος αναφέρει,

«Η οργή του Θεού θα εκδηλωθεί κατά των Ιουδαίων, οι οποίοι δεν

τηρούν τον Θείον (Θεϊκόν) νόμον». Πράγματι αυτό έγινε το 70 μ.χ. με

την καταστροφή της Ιερουσαλήμ υπό των Ρωμαίων, και συνεπεία

αυτής δια της εξόδου και της μαζικής μετανάστευσης των Εβραίων,

την αποκαλουμένη έξοδο και διασπορά των Εβραίων, από τη πατρώα

Γη, προς όλα τα γνωστά τότε Έθνη.

Το 1944, οι Σιωνιστικές δυνάμεις, (ΗΠΑ, Αγγλία, κλπ), μετά τη λήξη

του Β! Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισαν την επανίδρυση του

κράτους του Ισραήλ.

Η Εκκλησία μας αποκαλεί τον Παύλο, Απόστολο των Εθνών.

Σύμφωνα με ορισμένες δοξασίες και παραδώσεις, ο Παύλος –αν και

διώκτης του Χριστού-διέδωσεν τον Χριστιανισμό, με απόφαση του

τότε Ιουδαϊκού Συμβουλίου, για να υπάρχει κάτι από τον Ιουδαϊκό

θρησκευτικό πολιτισμό στην ανθρωπότητα. Εφοβούντο γαρ την έξοδο

και διασπορά των Εβραίων!!!

Ως γνωστόν ο Χριστιανισμός έχει τις ρίζες του μέσα στον Εβραϊκό

Θρησκευτικό Πολιτισμό.

Τό σκεπτικό αυτό του τότε Ιουδαϊκού Συμβουλίου πέτυχε, και σήμερα

οι Παγκόσμιοι και διεθνείς Σιωνιστές, που είχαν πρόγονο και

Πρόδρομο τον Παύλο-Σαούλ, κυβερνούν τον σημερινό κόσμο, τον

Πλανήτη Γη, αφού με την Αποστολική διακονία του Παύλου, προς όλα

τα Έθνη, διεσώθη ο Εβραϊκός θρησκευτικός πολιτισμός, μέσω του

Χριστιανισμού. (Παλαιά Διαθήκη-Βίβλος-ΒIBLE).

«Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα Έθνη» έλεγε ο Ιησούς προς

τους μαθητές αυτού. Τα ίδια παρήγγειλαν οι μαθητές Παύλος-Πέτρος.

Ο Σιωνισμός είναι ο Εθνικισμός του Ιουδαϊσμού.

Η προσπάθεια πέτυχε, και από τότε έσβησε ο Αρχαίος Ελληνικός

Πολιτισμός, και επεκράτησε παγκοσμίως ο Ιουδαϊκός θρησκευτικός

Πολιτισμός, διά της Παλαιάς Διαθήκης. (Βίβλου).

Ο Παύλος –σύμφωνα πάντα με ορισμένες δοξασίες,- ήταν ο

πρόδρομος του εξελιχθέντος ανά την διαδρομή των αιώνων διεθνούς

Σιωνισμού. Ο Παύλος συνέτεινε στη καταστροφή του Αρχαίου

Ελληνικού Πολιτισμού, και έγινε διασώστης του Ιουδαϊκού

θρησκευτικού πολιτισμού. Επομένως οι σημερινοί Σιωνιστές της

Ν.Τ.Π. πρέπει να οφείλουν χάριτας προς τον Παύλο-Σαούλ. Τον Παύλο

τον πόναγε πως να διασώσει τον Ιουδαϊκό Θρησκευτικό Πολιτισμό,

μέσω του Χριστιανισμού, ο Παύλος φοβόταν την έξοδο και διασπορά

του Εβραϊκού Λαού- Έθνους. Φοβόταν μήπως ο Εβραϊσμός

εξαφανισθεί!

Ο Σιωνισμός είναι ένα πολιτικοθρησκευτικό κίνημα που ιδρύθηκε από

τη παγκόσμια Εβραϊκή επιτροπή (W.J.C. με πρόεδρο το Θεόδωρο

Χερτσλ), το περασμένο αιώνα με σκοπό τη δημιουργία στην τότε

γνωστή Παλαιστίνη ενός νέου Εβραϊκού κράτους, με το όνομα του

παλαιού Ισραήλ, διχοτομώντας την Παλαιστίνη των Αράβων.

Σκοπός ήταν να συγκεντρώσουν όλους τους Εβραίους της διασποράς

σε ένα Κράτος, αυτό του νέου Ισραήλ. Το σχέδιο πέτυχε……….

Έκτοτε το παγκόσμιο Σιωνιστικό κίνημα, μεγαλούργησε, και σήμερα

διοικεί-κυβερνά όλο το πλανήτη Γη, αφού κατέλαβε ΗΠΑ & Ευρώπη!!!

Σήμερα οι Σιωνιστές, που είχαν πρόγονο και πρόδρομο τον Σαούλ,

κυβερνούν όλο το κόσμο.

Κυβερνούν σύμφωνα με τα 24 πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών.

Τα νομίσματα της διεθνούς οικονομίας, δολάριο & ευρώ, είναι τα

νομίσματα της παγκόσμιας Σιωνιστικής κυβέρνησης του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

Διά των νομισμάτων αυτών ελέγχουν την παγκόσμιο οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η Ευρωζώνη, το ΔΝΤ, και τα EUROGROUPS

είναι όλα στελεχωμένα από Ιουδαίους, επομένως δεν μπορεί να

υπάρξει συνύπαρξης για τον Ελληνισμό μέσα στην Ε.Ε. μέσα στις

Ύαινες του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!! Γιαυτό μας αρνούνται σήμερα Διαγραφή του

επονείδιστου χρέους, που αυτοί δημιούργησαν, αρνούνται και την

υπογραφή συμφωνίας…….

Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό, τόσο καλλίτερον για την

Ελλάδα και τους Έλληνες.

Με μια αναζήτηση στους σκοτεινούς απόηχους της Ελληνικής

Ιστορίας, οι διαμάχες, και οι δολοπλοκίες που πάντα μας έφερναν σε

ρήξη, πρέπει να λάβουν τέλος, εδώ και τώρα!!! Η αγάπη μεταξύ μας,

και η αλληλεγγύη με τον συνάνθρωπο-συνέλληνα, θα μας θα δώσει

τέλος στη τυραννία της ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, και το

φως το Ελληνικό θα ξαναδοθεί στην Οικουμένη, σε πείσμα του

Σιωνιστικού σκοταδισμού.

Στην προς Εβραίους Επιστολή ο Παύλος αναγνωρίζει τον Ιησούν

Χριστόν ως Υιόν του Θεού, και γράφει ότι ο Ιησούς ήταν ανώτερος και

υπεροχώτερος του Μωϋσή, του Βασιλέως Δαυϊδ, και όλων των

προφητών του Ισραήλ. Όμως οι Φαρισαίοι τον εσταύρωσαν!!!

Η διεθνής άρχουσα τάξη της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων, και

Παγκοσμιοποίησης, σήμερα έχει διαμορφώσει στη Γη μια τρομακτική

κατάσταση, όπου ζούμε τοπικούς πολέμους, χρεοκοπίες κρατών,

λαθρομετανάστευση, προσφυγιά, πείνα, δυστυχία, αυτοκτονίες

ανθρώπων, τους δολοφόνους των ISIS-ISIL, αποκεφαλισμούς,

θηριωδίες, και τέλος ο επαπειλούμενος Γ! Παγκόσμιος Πυρηνικός

Πόλεμος με σκοπό να μειωθεί ο πληθυσμός του πλανήτη κατά 6 δις

ανθρώπων, δηλαδή να δολοφονηθούν 6 δις. κατοίκων του πλανήτη,

για να επιβιώσει η άρχουσα τάξη των Φαρισαίων της παγκόσμιας

Σιωνιστικής Δικτατορίας στη Γη.

Εν όψει αυτής της τραγικής διεθνούς καταστάσεως ευρισκόμενοι, εάν

ζούσε σήμερα ο Παύλος θα έγραφε μια επιστολή ως εξής.

Προς Εβραίους-Σιωνιστές Κοσμοκράτορες

επιστολής Παύλου το Ανάγνωσμα.

———————————————————

Ουαί υμίν Γραμματείς & Φαρισαίοι Σιωνιστές

Κοσμοκράτορες υποκριταί, ότι κατάσχετε τας οικίας των

φτωχών , με πρόφαση ότι χρωστούν στις δικές σας τράπεζες. Διά

τούτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα.

Ουαί υμίν Φαρισαίοι Κοσμοκράτορες υποκριταί, ότι

κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ότι

λατρέψατε τον Σατανάν μέσω του Σιωνισμού, τον δε ΘΕΟΝ των

πατέρων σας, εγκαταλείψατε.

Ουαί υμίν Σιωνιστές Φαρισαίοι Επικυρίαρχοι της Γης

υποκριταί, ότι περιάγεται την θάλασσαν και την ξηράν, ποιήσαι

αυτήν κατάκτησην, και δολοφονείτε διά πολέμων και χρεοκοπιών τα

πλάσματα του ΘΕΟΥ!!!.

Ουαί υμίν Φαρισαίοι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες

υποκριταί, ότι συλλέγετε τον χρυσόν της Γης από πλεονεξίαν, δια

ίδιον συμφέρον, ενώ ο ΘΕΟΣ, τον χάρισε σε όλα τα πλάσματά του.

Ουαί υμίν Φαρισαίοι Κοσμοκράτορες Σιωνιστές

υποκριταί, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες. Θέλομεν την παγκόσμιον

Σατανικήν κυριαρχίαν. Μωροί και τυφλοί!!, τις γαρ μείζων εστίν,

ο ΘΕΟΣ , ή ο Σατανάς τον οποίον σήμερον υμείς λατρεύετε;;;

Μωροί και τυφλοί!! που βλέπετε την επίγειον ζωήν, την

δε επουράνιον αγνοείτε;;; Ο ομόσας εν τω ουρανώ, ομνύει εν

τω καθημένω στον ουρανόν δηλαδή στον ΘΕΟ.

Ουαί υμίν Φαρισαίοι Κοσμοκράτορες Σιωνιστές

υποκριταί, ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον, και αφήκατε τα

βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν.

Οδηγοί τυφλοί, οι διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε

κάμηλον καταπίοντες!!!

Ουαί υμίν Φαρισαίοι Κοσμοκράτορες Σιωνιστές

υποκριταί, ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και της

παροψίδος, έσωθεν δε γέμουσιν εξ αρπαγής και αδικίας.

Φαρισαίε Κοσμοκράτορα Σιωνιστή τυφλέ, καθάρισον

πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ίνα γένηται και το

εκτός αυτών καθαρόν.

Ουαί υμίν, Φαρισαίοι Κοσμοκράτορες Σιωνιστές υποκριταί,

ότι παρομοιάζεται τάφοις κεκονιαμένοις, οίτινες έξωθεν μεν

φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσι οστέων νεκρών,

σκωλήκων βρώμας και δυσωδίας, και πάσης

ακαθαρσίας. Εκεί θα καταλήξετε κ. ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!

Ούτω και υμείς έξωθεν μεν φαίνεσθε τοις ανθρώποις δίκαιοι,

έσωθεν δε μεστοί εστέ υποκρίσεως και ανομίας.

Ουαί υμίν, Φαρισαίοι Επικυρίαρχοι Σιωνιστές

υποκριταί, ώστε μαρτυρείτε εαυτοίς ότι υιοί εστέ των

φονευσάντων τους προφήτας. Όφεις, γεννήματα εχιδνών!!

Πως φύγετε από της κρίσεως της γεέννης;;;

Αμήν λέγω υμίν ότι ήξει ταύτα πάντα επί την γενεάν

ταύτην.

Ιερουσαλήμ-Ιερουσαλήμ, η αποκτείνουσα με σταυρόν

τους προφήτας, ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα

τέκνα σου, και ουκ ηθελήσατε»!!!

Ταύτα πάντα, και άλλα πολλά θα έγραφε ο

Παύλος………

Επίλογος

Η Ελλάς σήμερα είναι ποίμνιο χωρίς ποιμένες, και λαός

απληροφόρητος και ανεύθυνος. Τα «ποτάμια» του ΡΟΤΣΙΛΝΤ,

δήλωσαν εχθές «μέσα στο λάκκο των Σιωνιστών λεόντων, πάση

θυσία».

Δηλαδή να είμαστε μέσα στην Ε.Ε. (στη φωλιά των Φαρισαίων),

και ας καταντήσουμε Αλβανία-Βουλγαρία-Ρουμανία, με

συντάξεις 300 ευρώ, που ούτε για τη ΔΕΗ δεν φθάνουν. Τέτοια

μυαλά κουβαλούν οι πολιτικοί «των ποταμιών», φτάνει να

είμαστε δούλοι του Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ, υπηρέτες,

γκαρσόνια, και καμαριέρες, (με 3,60), και να μας κυβερνούν

«Τα Ποτάμια»!!!

Οι μαριονέτες πολιτικοί σταύρωσαν αυτήν την ευλογημένη

χώρα!!!

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ

Διεθνολόγος-Αρθρογράφος

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *