«Η διατλαντική αυτοκρατορία ΗΠΑ-ΕΕ φοβάται την οικουμενιστική θρησκεία»

Η σημερινή διατλαντική αυτοκρατορία ΗΠΑ-ΕΕ,για να κυριαρχεί πιο καλά επί των λαών και εθνών δεν θέλει την οικουμενιστική θρησκεία…
Αυτό που θέλει είναι η σύγκλιση Ιουδαϊσμού, Προτεσταντισμού, Καθολικισμού,ακόμα και της Ορθοδοξίας.Αυτή η οικουμενιστική θρησκεία στηρίζεται σε αντιλήψεις του Πλουτάρχου (για παράδειγμα παραθέτω ολόκληρη την ενότητα 67 του έργου του Πλουτάρχου «Περί Ισιδος και Οσίριδος» :

«Ου γαρ άνουν ουδ’ άψυχον ουδέ ανθρώποις ο θεός υποχείριον· από τούτων δε τους χρωμένους αυτοίς και δωρουμένους ημίν,και παρέχοντας αένναα και διαρκή,θεούς ενομίσαμεν,ουχ ετέρους παρ’ ετέροις,ουδέ βαρβάρους και Ελληνας,ουδέ νοτίους κα βορείους· αλλ’ ώσπερ ήλιος και σελήνη και ουρανός και γη και θάλασσα κοινά πάσιν, ονομάζεται δ’ άλλως υπ’ άλλων,ούτως ενός λόγου του ταύτα κοσμούντος και μιας προνοίας επιτροπευούσης,και δυνάμεων υπουργών επί πάντας τεταγμένων,έτεραι παρ’ ετέροις κατά νόμους γεγόνασι τιμαί και προσηγορίαι· και συμβόλοις χρώνται καθιερωμένοις,οι μεν αμυδροίς,οι δε τρανοτέρους, επί τα θεία την νόησιν οδηγούντες ουκ ακινδύνως. Ενιοι γαρ αποσφαλέντες παντάπασιν εις δεισιδαιμονίαν ώλισθον·οι δε φεύγοντες ώσπερ έλος την δεισιδαιμονίαν,έλαθον αύθις ώσπερ εις κρημνόν
εμπεσόντες την αθεότητα»),και του Ροβεσπιέρου.
Το σύμβολο δε της πίστεως αυτής της οικουμενιστικής θρησκείας είναι περίπου ως εξής :
«Πιστεύω εις ένα Θεόν παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης,ορατών τε πάντων και
αοράτων · πάντων των ανθρώπων πατέρα,δίκαιον μετά θάνατον κριτήν και τιμωρόν και
εν τέλει αποκαταστάτην εις ζωήν αιώνιον».
Δεν συμφωνώ με το :
«και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον,οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον»(Ματθ.25.46).
Η Κόλασις θα είναι μακραίων,αλλά όχι απολύτως παντοτινή,ατελεύτητος.
Πιστεύω στην Οικουμενική Θρησκεία, μ’ αρέσει το «Πιστεύω εις ένα Θεόν παντοκράτορα
ποιητήν ουρανού και γης,ορατών τε πάντων και αοράτων · πάντων των ανθρώπων πατέρα,
δίκαιον μετά θάνατον κριτήν και τιμωρόν και εν τέλει αποκαταστάτην εις ζωήν αιώνιον».
Επαναλαμβάνω,δεν προωθούν την Οικουμενική Θρησκεία,αλλά τη σύγκλιση Ιουδαϊσμού,
Προτεσταντισμού,Καθολικισμού,ακόμα και της Ορθοδοξίας.Φοβούνται την Οικουμενική
Θρησκεία.Γι’ αυτό καρατόμησαν τον Ροβεσπιέρο.Γι’ αυτό φρόντισαν η Οικουμενική Θρησκεία
του Πλουτάρχου να μη γίνει θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,αλλά να γίνει ο Χριστιανισμός.
Γράφει η Ερατώ Μπέλλου

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *