ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΣΤΗΣ 28/3/2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟ-ΤΣΙΠΡΑ-ΚΑΜΜΕΝΟ-ΚΟΥΒΕΛΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ-ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ Κ ΠΑΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Η συναίνεσή σας τόσο η δική σας όσο και τον…..

Βουλευτών σας στην ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου όσον αφορά στην εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στις 30/3/2014 ενώ γνωρίζετε όλοι ότι διώκονται για παράβαση του Ν.3691/2008 θα συνεπάγετε ότι όλοι σας υποθάλπετε εγκληματικές ενέργειες κατά του Ελληνικού Δημοσίου εν γνώσει σας.

Αξιότιμε σας καταθέτω επιστολές που κοινοποίησα προς τους Εισαγγελείς Διαφθοράς: Εισαγγελέα κ. Παπανδρέου Πόπη – Εισαγγελέα κ. Σέβη Ιωάννη – Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης κ. Δημόπουλο Αργύρη – Εισαγγελέα κ. Ελευθεριανό Αντώνιο – Προϊστάμενο Εφετών Αθηνών κ. Ρασιδάκη Εμμανουήλ ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους για την επώνυμη καταγγελία μου, η οποία φέρει αριθ. πρωτ. 3122 κ΄2071/13-2-2012 και αφορά ανυπολόγιστη φοροδιαφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου από αγοραπωλησίες ακινήτων κ΄ όχι μόνο στην οποία εμπλέκονται πέρα εμού συμβολαιογράφοι – δικηγόροι – πωλητές – αγοραστές – μεσίτες κ΄ όλα τα πιστωτικά ιδρύματα κ΄ που φυσικά έχετε λάβει γνώση από το 2012.

Αξιότιμε πέρα των επιστολών σας επανακαταθέτω κ΄ πρόσθετες καταγγελίες μου, που κατέθεσα προς τον Αξιότιμο Οικονομικό Εισαγγελέα του ΣΔΟΕ κ. Αθανασίου και η οποίες φέρουν αριθ. πρωτ. 5868/27-9-2013 κ΄ 6901/13-1-2014 καθώς κ΄ κλήση που έλαβα από το Πταισματοδικείο Πειραιά στις 6/2/2013 κατόπιν εντολής του Οικονομικού Εισαγγελέα του ΣΔΟΕ κ. Αθανασίου να εμφανιστώ στην Αξιότιμη Πταισματοδίκη κ. Κοσκινά, όπως κ΄ έπραξα έτσι ώστε να καταθέσω κ΄ πάλι στοιχεία τα οποία είχα προσκομίσει στον εν λόγω Οικονομικό Εισαγγελέα κ. Αθανασίου για μέρος της επώνυμης καταγγελίας μου που φέρει αριθ. πρωτ. 5868/27-9-2013 κ΄ αφορά τον καταγγέλλοντα δικηγόρο Πειραιά κ. Πέλλα Θεόδωρο για τοκογλυφία.

Φυσικά έχετε λάβει γνώση ότι στην εν λόγω καταγγελία μου ζητώ έλεγχο από τον Αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα του ΣΔΟΕ κ. Αθανασίου και την οποία εντάσσω στην αρχική – επώνυμη μου καταγγελία πέρα από τον εν λόγω δικηγόρο Πειραιά ζητώ έλεγχο κ΄ για τους 299 Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ΄ όχι μόνο καθώς κ΄ για Δημοτικούς κ΄ Νομαρχιακούς Υπάλληλους κ΄ όχι μόνο, για υπόθαλψη εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου στην οποία έχουν υποπέσει κ΄ οι 299 Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ΄ όχι μόνο καθώς κ΄ για απάτη κ΄ χρηματισμό από τους εν λόγω υπαλλήλους, καθώς επίσης κ΄ μη χορήγηση αποδείξεων από τον Αξιότιμο Δικηγόρο κ. Ζηκίδη Ιωάννη.

Αξιότιμε σας κάνω γνωστό κ΄ κατόπιν προφορικής ενημέρωσης που έλαβα από την Πταισματοδίκη Πειραιά κ. Κοσκινά, ότι η εν λόγω ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΉ ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ με αριθ. πρωτ. 5868/27-9-2013 ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ Κ. ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ και σας παρακαλώ όπως ανατρέξετε στις σελίδες 5-6-7 των επιστολών που κοινοποίησα προς τους Αξιότιμους Εισαγγελείς Διαφθοράς έτσι ώστε να λάβετε περαιτέρω γνώση.

Αξιότιμε και σαν αδαής πολίτης αυτής της έρημης Ελλάδας πως είναι δυνατόν ο Αξιότιμος Οικονομικός Εισαγγελέας του ΣΔΟΕ κ. Αθανασίου εν γνώση του και με σκοπιμότητα να δημοσιοποιεί την εμπιστευτική επώνυμη καταγγελία μου, η οποία βρίσκεται στα χέρια του δικηγόρου κ. Πέππα με αποτέλεσμα να θέσει εν γνώση του κ΄ με σκοπιμότητα σε κίνδυνο τόσο την ζωή την δική μου όσο κ΄ των μελών της οικογενείας μου, όπως αδιανόητο είναι δε ότι ο εν λόγω ενημερώνει εν γνώση του όλους τους καταγγέλλοντες έτσι ώστε να στερήσει από το Ελληνικό Δημόσιο ανυπολόγιστα έσοδα.

Φυσικά γνωρίζει κ΄ ο ίδιος ότι παρά της προκλητικές σκόπιμες ενέργειες του ότι με τον έλεγχο όλων των αγοραπωλησιών ακινήτων κ΄ όχι μόνο που έχουν προβεί όλοι οι καταγγέλλοντες θα αποδειχθεί κ΄ ο λόγος που οι εν λόγο υποθάλπτουν εγκληματικές ενέργειες κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατανοείτε ότι ο εν λόγω Αξιότιμος Οικονομικός Εισαγγελέας κ. Αθανασίου εκθέτει ανεπανόρθωτα τόσο όλη την Ελληνική Δικαιοσύνη καθώς κ΄ όλη την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος, διότι η εν λόγω ενέργεια του κ΄ ενώ γνωρίζει κ΄ εφ΄ όσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις Αρμόδιες Αρχές του ΣΔΟΕ για όλους τους καταγγέλλοντες, αποφασίζει να ενημερώσει όλους τους καταγγέλλοντες έτσι ώστε να λάβουν την ανάλογη προστασία κ΄ να θέσει εν γνώση του σε κίνδυνο τόσο την ζωή την δική μου όσο κ΄ των μελών της οικογενείας μου κ΄ να στερήσει από το Ελληνικό Δημόσιο ανυπολόγιστα έσοδα.

Επισης σας ερωτώ ο Ν. 3610/2007 ή το μνημόνιο που έχετε υπογράψει κ΄ αφορά επώνυμη καταγγελία περί φοροδιαφυγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου καθώς κ ποιος άλλος Νόμος δίνει το δικαίωμα στον εκάστοτε οικονομικό Εισαγγελέα του ΣΔΟΕ να δημοσιοποιεί επώνυμη καταγγελία εκθέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ζωή του καταγγέλλοντος κ΄ τη ζωή των μελών της οικογενείας αυτού κ΄ να στερεί από το Ελληνικό Δημόσιο ανυπολόγιστα έσοδα;

Παρακαλω κ σας κάνω έκκληση στην κατεπείγουσα παρέμβασή σας για τα προαναφερόμενα έτσι ώστε ο εν λόγω Αξιότιμος να λογοδοτήσει για τις απαράδεκτες – αδιανόητες, εν γνώσει του, ενέργειες τόσο κατά ημών όσο κ΄ κατά του Ελληνικού Δημοσίου, εκθέτοντας τους πάντες.

Αξιότιμε δέχομαι ότι ο εν λόγω Εισαγγελέας του ΣΔΟΕ κ. Αθανασίου κ΄ κατόπιν των εν γνώση ενεργειών του, επιθυμεί τόσο την εξόντωση τη δική μου όσο κ΄ των μελών της οικογενείας μου αλλά αυτό που δεν μπορώ να δεχθώ είναι ότι στερεί κ΄ ενώ γνωρίζει, όπως όλοι σας γνωρίζετε, τα ανυπολόγιστα έσοδα προς το Ελληνικό Δημόσιο, που θα προκύψουν.

Και πάλι κατανοείτε ότι ο εν λόγω Αξιότιμος έκθεσε ανεπανόρθωτα όλη την πολιτική ηγεσία – Ελληνική Δικαιοσύνη, διότι όλοι γνωρίζετε.

Τέλος, παρακαλώ να μου προσκομιστεί ο Νόμος από το επιτελείο σας που επιτρέπει στον εκάστοτε οικονομικό εισαγγελέα του ΣΔΟΕ να δημοσιοποίη κ΄ να εκθέτει εν γνώση του σε κίνδυνο την ζωή του καταγγέλλοντος κ΄ των μελών της οικογενείας αυτού, καθώς κ΄ να στερεί από το Ελληνικό Δημόσιο ανυπολόγιστα ωφέλει από επώνυμη καταγγελία φοροδιαφυγής κ΄ όχι μόνο κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγχωρέστε με αλλά οι ενέργειες του εν λόγω δηλώνουν ότι στηρίζει τα συμφέροντα των κ ΣΑΛΛΑ – κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – κ. ΛΑΤΣΗ κ΄ όχι μόνο που ενώ έχουν προβεί εν γνώση τους σε παράβαση του Ν.3691/2008 προσπαθεί απελπισμένα να τους στηρίξει επιδιώκοντας την εξόντωση μας κ΄ να στερήσει από το Ελληνικό Δημόσιο ανυπολόγιστα δις ευρώ.

Επίσης αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω εφ όσον ο Πρωθυπουργος της Ελλαδος προσωπικα ζητα με την επιστολή που σας εχω κοινοποιήσει κ φέρει αριθμ πρωτ 631/19/4/2013 την οποία και πάλι σας προσκομίζω ζητώντας και την παρέμβαση της Ελληνικής δικαιοσύνης για τα προαναφερόμενα πως και πάλι και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα τράπεζες και όχι μόνο από τις αρμόδιες αρχές του ΣΔΟΕ που ελέγχουν τα εν λόγο για παράβαση του Ν.3691/2008 να συμφωνει στην εκ νέου ανακεφαλαιοποιησει τους με 6δις ευρώ καθως πως ειναι δυνατον κανεις απο τους 299 Βουλευτες του Ελληνικου Κοινοβουλιου κ οχι μονο να μην παρεμβαινει ενω οι περισσοτεροι εχετε λαβει γνωσει απο το 2012. Συγχωρέστε με Αξιότιμε αλλά πλέον δεν είμαι σε θέση να κατανοήσω τις απαράδεκτες ενέργειες όλων σας.

Επισης δεν κατανοώ και την στήριξη που παρέχετε όλοι σας έτσι ώστε ο όμιλος συμφερόντων του κ.Λατση που φυσικά ελέγχετε για παράβαση του Ν.3691/2008 και το γνωρίζετε σαν πρώην ιδιοκτήτης της τράπεζας EFG EYROBANK ΕRGASIAS των στηρίζετε έτσι ώστε να αναλάβει το έργο ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και ενώ γνωρίζετε ότι ερευνάτε για τα προαναφερόμενα και θα καλεστεί να επιστρέψει προς το Ελληνικό Δημόσιο εντόκως μέρος της παράνομης ανακεφαλαιοποιησεις που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια διότι εν γνώσει του και για δικό του όφελος έπραττε παράβαση του Ν.3691/2008.Συγχωρεστε με που σαν αδαής πολίτης δεν μπορώ να κατανοήσω τις αδιανόητες ενέργειες όλων σας.

Επίσης θα ήθελα να σας κάνω γνωστό και παρακαλώ όπως επιτέλους μου απαντήσετε για τα προαναφερόμενα καθώς και για τις μέχρι σήμερα ενέργειες τοσο τις δικες σας προσωπικα οσο και των βουλευτων του κομματος σας που αφορούν τα παραπάνω και επιτελους ας κανετε γνωστους τους λογους της μη παρεμβασεις σας μεχρι σημερα 24/3/2014 παρα τις συνεχεις εκκλησεις μου προς ολους σας.Το να υποθαλπτεται εκληματικες ενεργειες κατα του Ελληνικου Δημοσιου εν γνωσει σας και να στηριζετε τα συμφεροντα των μεγαλοτραπεζιτων κ οχι μονο εις βαρος της Ελλαδος οι πραξεις ολων σας θεωρουνται επιοικως αδιανοητες.Κατανοείτε ότι εδώ και δυο χρόνια περίμενα με τεράστια υπομονή τόσο από εσάς προσωπικά καθώς και από όλη την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος καθώς και από το μέρος της Ελληνικής Δικαιοσύνης να είχατε πράξει τα αυτονόητα ενώ γνωρίζατε όλοι σας ότι τα έσοδα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τα παραπάνω ανέρχονται σε ανυπολόγιστα δις ευρω αντ΄ αυτού οι μέχρι σήμερα ενέργειες όλων σας δηλώνουν την υπόθαλψη εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά συνέπεια όλου του Ελληνικού Λαού παρέχοντας την αμέριστη στήριξη σας στα συμφέροντα των μεγαλοτραπεζιτών κ όχι μόνο γνωρίζοντας ότι διώκονται και ερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές μέχρι σήμερα 25/3/2014 για παράβαση του Ν.3691/2008.

Συγχωρέστε με Αξιότιμε αλλά πλέον και το θεωρώ υποχρέωση μου διότι δεν μπορώ να κατανοήσω τις αδιανόητες ενέργειες όλων σας και εφ όσον όλα τα ΜΜΕ της Ελλάδος είναι φιμωμένα θα κοινοποιήσω όλα τα προαναφερόμενα καθώς και τα στοιχεία που τα αποδεικνύουν προς τα ΜΜΕ ενημέρωσης της Γείτονας Χώρας καθώς και στον Πρωθυπουργό αυτής ευελπιστώντας στην δημοσιοποιήσει τους έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι κ όχι μόνο για τις αδιανόητες μέχρι σήμερα ενέργειες όλων σας καθώς και για την υπόθαλψη εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου στην οποία εν γνώσει σας έχετε υποπέσει όλοι σας και αναφέρομαι και στους 299 Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου εξαιρώντας πάντα τον Αξιότιμο Ανεξάρτητο Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολόπουλο Νικόλαο καθώς τεράστια ευθύνη φέρει και μέρος της Ελληνικής Δικαιοσύνης και όχι μόνο. Αξιότιμε και πάλι ζητώ την άμεση παρέμβαση σας για τα προαναφερόμενα και παρακαλώ όπως λάβω και την άμεση απάντηση σας προς εμένα έτσι ώστε επιτέλους να μπορέσω να κατανοήσω τις αδιανόητες ενέργειες όλων σας.

Ειλικρινά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα θα θεωρηθεί παγκόσμια πρωτοτυπία σε όλα τα χρονικά διότι είναι αδιανόητο και δεν έχει συμβεί πουθενά ανά τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια ήτοι όλη η πολιτική ηγεσία χώρας καθώς και μέρος της Δικαιοσύνης αυτής και όχι μόνο εν γνώσει τους να υποθάλπουν εγκληματικές ενέργειες που έχουν συντελεστεί κατά της χώρας τους και να στηρίζουν εν γνώσει τους όλους αυτούς που τις προξένησαν και το αδιανόητο και ασύλληπτο που κανείς νοήμων ανά τον κόσμο δεν μπορεί να δεχτεί να ζητούν και να συμφωνουν ολοι ενω γνωριζουν στην εκ νέου ανακεφαλαιοποιησει τους η οποια ανερχετε πανω απο 238 δις ευρω.

Ειλικρινά και συγχωρέστε με εγώ σαν αδαής πολίτης αυτής της έρημης χώρας όπως την καταντήσαμε όλοι μας πλέον δεν μπορώ να το δεκτό.

Πλέον κατανοείτε ότι η μη μέχρι σήμερα παρέμβασή σας για τα προαναφερόμενα έχει οδηγήσει σε ανελέητους εκβιασμούς από πλευράς τον δανειστών μας οι οποίοι κ΄ ενω έχουν λάβει γνώση με επιστολές που σας έχω καταθέσει για τα προαναφερόμενα, κ΄ όσο εσείς κ΄ όχι μόνο θα συνεχίζετε να στηρίζετε τα συμφέροντα των μεγαλοτραπεζιτών κ΄ όχι μόνο γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι εκβιασμοί θα συνεχίζονται εις βάρος της Ελλάδος, αλλά είναι αδιανόητο να θυσιάζετε 8 εκ. Έλληνες Πολίτες και να οδηγείτε εν γνώση σας σε αυτοκτονίες χιλιάδες με μοναδικό σκοπό την στήριξη των μεγαλοτραπεζιτών κ΄ όχι μόνο.

Επιτέλους, ενημερώστε τον Ελληνικό Λαό για το μέγα λάθος που συνεχίζετε ακόμα και σήμερα 25/3/2014 εν γνώση σας να πράττετε, με μοναδικό σκοπό την στήριξη όλων των προαναφερομένων, παρ΄ ότι διώκονται για παράβαση του Ν. 3691/2008.

Ζητώ και πάλι την άμεση ουσιαστική παρέμβασή σας για τα προαναφερόμενα. Επισης σας καταθετω και επιστολη που εσταλλει προς τον Πρωθυπουργο της Ελλαδος Κ.Σαμαρα στης 17/3/2014 και την οποια παρελαβε οΚ.Βαρσαμουλης στης 10 η ωρα πμ.

27/03/2014

Με τιμή Τσιρίκος Π. Νικόλαος

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *