Τι αλλάζει για τις καθαρίστριες των σχολείων- Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ στους ΟΤΑ

Με σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει για το νέο καθεστώς στο οποίο υπόκεινται οι καθαρίστριες των σχολικών μονάδων και επισημαίνει τα εξής προς τους ΟΤΑ: “Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010, το προσωπικό που κατατάχθηκε με τις διατάξεις του ν.3320/2005 σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και….
καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολούνταν στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρθηκε από 1.1.2011 με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους. Με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 11 α) του ν.3943/2011, προβλέπεται ότι «το ανωτέρω προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού». Επομένως, μετά την ισχύ της ανωτέρω διάταξης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν.3584/2007 και ως εκ τούτου οι καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων κατά το διάστημα που δεν λειτουργούν τα σχολεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον καθαρισμό των υπηρεσιών του Δήμου που ανήκουν οργανικά, καθώς και των νομικών του προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Σημειώνεται ότι το προσωπικό αυτό δικαιούται κανονικής άδειας που λαμβάνουν και οι λοιποί υπάλληλοι του Δήμου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.3584/2007 (ΚΚΔΚΥ)”.

Επιστροφή στα σχολεία

Ωστόσο, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου προς τους ΟΤΑ, αποσαφηνίζονται επίσης τα εξής: “Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 11α του ν.3943/2011, προβλέφθηκε ότι οι καθαρίστριες/ες σχολικών μονάδων για το διάστημα που δεν λειτουργούν τα σχολεία, απασχολούνται στον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς και προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οι ανάγκες καθαρισμού των σχολείων της Χώρας, οι καθαρίστριε/ες σχολικών μονάδων πρέπει την 25η Αυγούστου 2011 να επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν, προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία καθαρισμού τους. Παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε το παρόν στους φορείς της χωρικής σας αρμοδιότητας και μεριμνήσετε προκειμένου να εφαρμοστούν τα ανωτέρω”.

http://e-aftodioikisi.gr/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *