Τελευταία Νέα

ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΩΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 22 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

Ένταση και φωνές προκάλεσε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας, η γραπτή απάντηση του Δημάρχου προς τον….
ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θωμά Παππά, αναφορικά με το ερώτημα του κ. Παππά για το εάν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις σε Αντιδημάρχους.
Ο Δήμαρχος κατηγόρησε τον κ. Παππά πως θέλει να δημιουργήσει εντιπώσεις και πως βιάζεται να ξεκινήσει την προεκλογική για να του απαντήσει ο κ. Παππάς πως “έχει σύγχυση στον εγκέφαλο” (Δείτε στο 25′ 20”) κάτι που προκάλεσε την έκρηξη του Δημάρχου.

Το ερώτημα του κυρίου Παππά ήρθε μετά από την αποκάλυψη του Ράδιο Ηγουμενίτσα 892.gr , στις 6 Αυγούστου 2013, όπου είχαμε δημοσιεύσει 2 απευθείας αναθέσεις προς τον Αντιδήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Χρήστο Κάτσιο, μετά από απόφαση του Δημάρχου. (Δείτε εδώ το δημοσίευμά μας)

Ο κ. Παππάς, με έγγραφό του, στις 30 Αυγούστου, ζητούσε από τον Δήμαρχο να απαντήσει
Σε πόσες απευθείας αναθέσεις έχει προχωρήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηγουμενίτσας από την έναρξη της θητείας της και μέχρι σήμερα;
Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν προχωρούσε σε ανοικτούς διαγωνισμούς;
Πώς διασφαλιζόταν η σωστή αξιολόγηση,, η διαφάνεια και το οικονομικό συμφέρον του Δήμου στις απευθείας αναθέσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας;
Ποιο είναι το συνολικό ποσό αμοιβών όλων των απευθείας αναθέσεων;
Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος που να εμπεριέχει ονοματεπώνυμο, είδος εργασίας, μελέτες κ,α. και το ποσό για κάθε ανάθεση χωριστά.
Να κατατεθούν όλες οι σχετικές αποφάσεις, καθώς και τα εντάλματα είσπραξης της αμοιβής για κάθε έργο ξεχωριστά.

Εχτές, ο Δήμαρχος έδωσε γραπτός τις “απαντήσεις” στον κ. Παππά όπου αρκέστηκε να πει πως οι απευθείας αναθέσεις δημοσιεύονται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, χωρίς φυσικά η απάντηση να καλύψει τον κ. Παππά, ο οποίος ζητούσε συγκεκριμένα στοιχεία στα παραπάνω ερωτήματά του.

Ο κ. Παππάς στη συνέχεια, κατέθεσε στο σώμα, 22 αποφάσεις του Δημάρχου προς τον Αντιδήμαρχό του, συνολικού ποσού 14.642,85€ ρωτώντας τον Δήμαρχο εάν έχει το δικαίωμα να δίνει απευθείας αναθέσεις και μέχρι ποιού ποσού σε αιρετούς.
Για να πάρει την απάντηση από τον Δήμαρχο (Δείτε στο 8’30”) πως κάθε αιρετός έχει δικαίωμα να παίρνει απευθείας αναθέσεις έως 5.000€ τον χρόνο.
Η αποκάλυψη που ακολούθησε στην συνέχεια από τον κ. Παππά, εκθέτει τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Κάτσινο και τον Αντιδήμαρχο κ. Κάτσιο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσιεύουμε παρακάτω, το 2012 ο Δήμαρχος έδωσε στον Αντιδήμαρχό του 8 απευθείας αναθέσεις, συνολικού ποσού 7.144,97

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ
15/3/2011 636,07
15/3/2011 287,82
23/3/2011 836,46
23/3/2011 256
28/3/2011 123,36
15/6/2011 817,75
ΣΥΝΟΛΟ ’11 2.957,46

30/1/2012 1510,41
7/3/2012 240,77
2/4/2012 1697,14
10/5/2012 691
29/5/2012 153,55
11/6/2012 429,04
24/9/2012 965,78
10/10/2012 1.457,28
ΣΥΝΟΛΟ ’12 7.144,97

5/4/2013 1.260,82
10/4/2013 603,4
10/4/2013 93,44
10/4/2013 146,39
17/4/2013 366,56
10/5/2013 484,84
8/7/2013 963,82
8/7/2013 621,15
ΣΥΝΟΛΟ ’13 4.540,42

ΣΥΝΟΛΟ 14.642,85

Δηλαδή 2.145 ευρώ παραπάνω από όσα επιτρέπει ο Νόμος.
Άρα έχουν παρανομήσει και οι δύο και θα πρέπει να ελεγχθούν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Τέλος πιστεύουμε πως ο Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να παραμένει στην θέση του μετά από την αποκάλυψη.
Όσο για το όλο θέμα των απευθείας αναθέσεων, δημοσιεύουμε στο τέλος το πότε επιτρέπετε να γίνονται, γιατί ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να ερμηνεύει τους νόμους κατά το δοκούν.

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο:

Πότε επιτρέπονται οι Απευθείας Αναθέσεις

Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών θα πρέπει, καταρχήν, να διενεργείται ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισμός, ενώ η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει σύμβαση προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, εξαιρετικά, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις , οι οποίες, καθώς εισάγουν παρέκκλιση από τον κανόνα της διενέργειας διαγωνισμού, είναι στενά ερμηνευτέες (βλ. πράξη VI Tμημ. Ελεγκτικού Συνεδρίου. 171/2007).

Ειδικότερα, η απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, αποτελεί μια εξαιρετική διαδικασία που προβλέπεται μόνο σε ορισμένες περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, διότι συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων, ενόψει του γεγονότος ότι δεν γίνεται γνωστή η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής στο ευρύ κοινό, αλλά μόνο σε αυτόν ή αυτούς που η ίδια εκ των προτέρων επιλέγει.

Στην περίπτωση δε κατά την οποία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με απευθείας ανάθεση αυτών, λόγω αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) οι εν λόγω προμήθειες πρέπει να παρασχεθούν κατεπειγόντως και β) η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν (βλ. πράξεις IV Τμ. Ελ. Συν. 7/2007, 175, 109, 98, 34 και 4/2006, και πράξεις VI Tμ. Ελ. Συν , 91, 105, 171/2007).

Η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην προρρηθείσα διαδικασία ανάθεσης, πρέπει, ως εκ της φύσεώς της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να καθίσταται εφικτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της νομιμότητάς της (πρβλ. πράξεις VI Tμ. 91, 105, 171/2007, VII 86/2008, ΣΤ΄ Κλιμ. 27/2012, 205/2007 κ.ά)

http://892fm.blogspot.gr/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *