Τελευταία Νέα

«Χαστούκι» ΣΕΒ στον Λοβέρδο

του Γιάννη Τριήρη

Κόλαφο για τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, αποτελεί η ειδική μελέτη που εκπόνησε ο ΣΕΒ, με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων».
Η Ειδική Έκθεση, που ενσωματώνει τα συμπεράσματα και τις απόψεις των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων και των…..
εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στις εργασίες, αναδεικνύει τα τεράστια προβλήματα που υφίστανται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία και γενικότερα η αγορά φαρμάκου εξ αιτίας της ασκούμενης πολιτικής.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα επωμίζονται στην καθημερινή λειτουργία τους υψηλό διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών έγκρισης και τιμοδότησης φαρμάκων, υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος υπό τη μορφή των τελών τα οποία δεν εκπληρώνουν την ανταποδοτικότητα του σκοπού για τον οποίο καταβάλλονται, αλλά και κυριότερα σημαντικά έμμεσα κόστη που απορρέουν από τη διατάραξη της ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς, λόγω των χρονικών καθυστερήσεων εγκρίσεων των φαρμάκων και άμεσης διάθεσης τους στην αγορά.

Η ύπαρξη καθυστερήσεων σχεδόν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έγκρισης διάθεσης φαρμάκων, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το προβλεπόμενο από το νόμο χρονοδιάγραμμα και η μη ορθολογική εφαρμογή πολιτικών στο τομέα τιμοδότησης των φαρμάκων επιβαρύνουν υπέρογκα τις επιχειρήσεις του κλάδου σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη τόσο για το σύνολο της οικονομίας.

Όπως προκύπτει και παρουσιάζεται αναλυτικά στην έκθεση τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στους παρακάτω άξονες:

1. Σημαντικές καθυστερήσεις στην εγκριτική διαδικασία λόγω ελλείψεων σε επίπεδο στελέχωσης του ΕΟΦ που επιτάθηκαν μετά από ένα ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων έμπειρων στελεχών το τελευταίο έτος και αδυναμία πρόσληψης νέων.
2. Συντήρηση παραδοσιακού – «γραφειοκρατικού» μοντέλου λειτουργίας με σημαντικά περιθώρια αποδοτικότερης λειτουργίας του ΕΟΦ, κυρίως στα τμήματα της ΔΥΕΠ (αρχικός έλεγχος και τελικό στάδιο έκδοσης της άδειας) και γνωμοδοτήσεων από το ΕΣΕ
3. Έλλειψη ηλεκτρονικής διαδικασίας και αντίστοιχου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και μεταφοράς αρχείων με αποτέλεσμα να καθυστερεί η επικύρωση και η αξιολόγηση του φακέλου.
4. Μη αποτελεσματική αξιοποίηση των ανταποδοτικών τελών για την εγκριτική διαδικασία, τα οποία καταβάλουν οι επιχειρήσεις, για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών του οργανισμού με αποτέλεσμα να παρατηρείται στασιμότητα του επιπέδου ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
5. Προβληματική τεκμηρίωση των ex-factory τιμών, καθώς δεν εστιάζει σε χώρες με παρόμοιο προφίλ, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των δικτύων διανομής των φαρμάκων για τον υπολογισμό της ex-factory τιμής
6. Οι περιπτώσεις ανατιμολογήσεων δημιουργούν σημαντικό διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις (συχνότητα, απουσία αυτοτελούς τιμολόγησης, κτλ)
7. Καθυστερήσεις στην εισαγωγή νέων φαρμάκων στην αγορά λόγω μη έκδοσης των αντίστοιχων προβλεπόμενων από το νόμο, Δελτίων Τιμών ανά έτος.
8. Δυσκολία προγραμματισμού και στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων κυρίως των παραγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να δείξουν ευελιξία και άμεση προσαρμοστικότητα.

Η σταθερή συρρίκνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων του κλάδου στην Ελλάδα επιτείνονται λόγω αβεβαιότητας αναφορικά με:
– την τιμή του φαρμάκου
– τη διαχείριση της ζήτησης των ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων
– την έλλειψη κινήτρων (π.χ. φορολογικές απαλλαγές για την έρευνα & ανάπτυξη) για την στήριξη της εγχώριας παραγωγής
– την αδυναμία ουσιαστικής υποστήριξης από την πλευρά του ΕΟΦ

Εν κατακλείδι στην έκθεση, προτείνεται :
-Για την αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς αλλά και για την ανάπτυξη του κλάδου του φαρμάκου στην Ελλάδα είναι αναγκαίο να επιτευχθεί και να τηρείται απαρέγκλιτα ο στόχος έκδοσης της άδειας φαρμάκων μέσω της Εθνικής Διαδικασίας από τον ΕΟΦ μέσα σε 210 ημέρες, όπως ορίζει η νομοθεσία., πράγμα που δεν ισχύει σήμερα Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η εκ βάθρων βελτίωση της λειτουργίας του ΕΟΦ.
-Για να επέλθει ισορροπία στην αγορά, να λειτουργήσει ομαλά ο ανταγωνισμός και να διασφαλιστεί παράλληλα με την ορθολογικοποίηση της φαρμακευτικής δαπάνης η επάρκεια, η ασφάλεια και η ποιότητα των φαρμάκων αλλά η αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου, απαιτείται η συνολική επαναξιολόγηση του συστήματος τιμοδότησης των φαρμάκων.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι ειδικές συνθήκες που διέπουν την αγορά φαρμάκου, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά και η αναπτυξιακή δυναμική που διαθέτουν, ιδίως στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία καθιστούν αναγκαία την συνεργασία των φορέων της επιχειρηματικότητας και της δημόσια διοίκησης για την εξεύρεση κοινών λύσεων που θα διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία και θα ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

http://www.newsbomb.gr/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *