Τελευταία Νέα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ!!

   Επειδή η κριτική είναι ίδιον τής Δημοκρατίας,παραθέτω κατωτέρω απόσπασμα από Λόγο τού Εθνικού Ηγέτου,κάνοντας έκκληση στην λογική και την κρίση τών κατοίκων τού Ιερού χώρου που
ονομάζεται Ελλάς και οι οποίοι έτυχε να είναι απόγονοι ενδοξοτάτων προγόνων και κατ΄αναγκαίαν τών πραγμάτων ακουθίαν «΄Ελληνες» στο Γένος. Τους καλώ,αφού αναγνώσουν το απόσπασμα,να αναλογισθούν αν υπάρχουν τυχόν ομοιότητες μεταξύ της τότε (προ 4ης Αυγούστου 1936) και της σημερινής εποχής.

 Πόσα και πόσα άλλα πράγματα επεθύμησες, λαέ, επί χρόνια μακρά, χωρίς να τα ιδής ποτέ πραγματοποιούμενα. Και εχρειάσθη η Κυβέρνησις τής 4ης Αυγούστου διά να εκπληρώση τα θελήματά σου… Μία από τας κυριωτέρας αιτίας της ήτο η ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ, ο μαρασμός, ο οποίος είχεν ως εκ τούτου επέλθει εις την χώραν, η απογοήτευσις τού Ελληνικού Λαού.

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΞΕΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΕΙΣΗΧΘΗ ΕΞ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ.

 Το περίεργον ήτο ότι ευρίσκετο ο κοινοβουλευτισμός εις διαρκή αντίθεσιν προς το επίσημον Σύνταγμα. ΄Αλλα αναγνωρίζει δικαιώματα τού Βασιλέως το Σύνταγμα, ενώ ο κοινοβουλευτισμός δεν τού αναγνωρίζει τίποτε. ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ τας εξουσίας το Σύνταγμα, ΤΑΣ ΣΥΓΧΕΕΙ και τας ανταλλάσει την μίαν προς την άλλην Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ.

 Και ερωτά κανένας: είναι και τα δύο πράγματα, το ένα αντίθετον τού άλλου, θέλησις τού ιδίου τού λαού; Τι αντεπροσώπευε λοιπόν ο κοινοβουλευτισμός επί τόσας δεκαετηρίδας;
ΑΝΤΕΠΡΟΣΩΠΕΥΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΙΑΣ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ   Ο Λ Ι Γ Α Ρ Χ Ι Α Σ, ΑΝΤΕΠΡΟΣΩΠΕΥΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΣΜΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΕΠΕΚΑΘΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ… (!!!!!!)

Και επειδή δεν ημπορούσαν να προέλθουν τα κόμματα αυτά από διαφόρους ιδεολογίας, διότι η ιδεολογία τών Ελλήνων είναι μία και η αυτή δι’ όλους τους ΄Ελληνας, εδημιούργησαν ως τρόπον παραγωγής τών κομμάτων τα ατομικά συμφέροντα τών πολιτών, εξάπτοντα τα μεν εις βάρος τών δέ… ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΑΙΩΝΑ Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΥΡΕΘΗ ΠΟΤΕ ΕΤΟΙΜΗ

(Τ.9.Σελ.248-254 . Λόγος εις Σελινούντα Αιγιαλείας την 31-10-1937)

Ερώτημα: Υπάρχει έστω και ένας καλοπροαίρετος αναγνώστης που να μην αναγνωρίζει πώς η μεταπολιτευτική «κοινοβουλευτική δημοκρατία» λειτουργεί κατά τρόπον πανομοιότυπον με εκείνην την,ολοκλήρων δεκαετών πρό 4ης Αυγούστου, κοινοβουλευτική διακυβέρνηση της Ελλάδος;
Μήπως και ο μεταπολιτευτικός κοινοβουλευτισμός δεν αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα «μιάς πολιτικής ολιγαρχίας, η οποία έχει επικαθήσει επί του τραχήλου του Ελληνικού Λαού» και τον κατατυραννεί;

Θεμιστοκλής Αλεξάνδρου

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *