Η πανουργία ξεσκεπάζεται

Γράφει ο ΡΟΓΟΚΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θα ξεκινήσω, ξεσκεπάζοντας την πανουργία, μέσα από το δικό μου πνευματικό ύψος.

Αυτό σημαίνει ότι και κάποιοι άλλοι, μπορεί να ξεκινήσουν και από ψηλότερα, άρα η δική μου δυνατότητα είναι αυτή που θα…..
σας καταθέσω.

Θα ξεκινήσω από το ψηλότερο δικό μου δοθέν σημείο και κατερχόμενος ελπίζω να σας αγγίξω και να γίνω κατανοητός, σε ειδικούς και μη. Το να σας αγγίξω, δεν περικλείει εγωπάθεια, περικλείει υπευθυνότητα εξ ανάγκης, η ανάγκη της αντίστασης, για την ορατή πλέον καταστροφή του πλανήτη και του ανθρώπου, μία ανάγκη η οποία προσπαθεί να προωθήσει την ελεύθερη σκέψη των ανθρωπίνων οντοτήτων και να σταματήσουν να ανέχονται τους φράχτες, τους φράχτες σύνορα, τους φράχτες των κοινωνικών βαθμίδων ,μέσω πληθυντικού λόγου, τους φράχτες που εγκλωβίζουν τους μελλοθάνατους από το πολύ φαί και τους μελλοθάνατους από την πολλή πείνα, τους φράχτες της κενοδοξίας, τους φράχτες του ρατσισμού, τους φράχτες των έντεχνων ενοχών, που δημιούργησε ο πρωτομάστορας της Πανουργίας και απεχώρησε αθορύβως, για να φαίνεται ως ένοχος, μόνο ο εντός της καταστροφής άνθρωπος. Τους φράχτες του εκπαιδευτικού ρατσισμού, μέσω κομματικής παιδείας. Η υπευθυνότητα από ανάγκη μια φωνή μπορεί να δώσει: ζηλέψτε τα πουλιά.

Όπως έχουμε αναφέρει και στο έντυπο, με τον τίτλο «οι εχθροί του Θεού», αληθινά απελευθερωμένος είναι αυτός που γνωρίζει και το καλό και το κακό και τα χρησιμοποιεί όπως η Απόλυτη θεία Γνώση, δηλαδή άφοβα για την συνέχιση και συντήρηση της δημιουργίας.

(Εδώ παρατηρούμε ότι η Απόλυτη θεία Γνώση εξουσιάζει το φόβο και ο προβληματισμός της Απόλυτης Γνώσης πριν τη δημιουργία ήτο: ο φόβος, δηλαδή το αν θα μπορέσει και το κτίσμα να εξουσιάσει τον φόβο και εξουσιάζει τον φόβο το κτίσμα μέσω της τελειότητας, δηλαδή με την απόλυτη παραμονή του στην απορρέουσα τελειότητα του Θείου. Και αυτό σημαίνει τέλεια υπακοή, υπακοή στο Αληθινό, δηλαδή σ’ αυτό που δεν φθείρεται. Παρατηρούμε επίσης ότι: ο φόβος της Απόλυτης Γνώσης επαληθεύθηκε, διότι το κτίσμα δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τον φόβο δημιουργικά (ο δημιουργικός φόβος σέβεται την δημιουργία) εδώ παρατηρούμε ασέβεια. Μία νόμιμη και μόνιμη ασέβεια καθ’ υπόδειξη του βάρβαρου συναισθήματος του ανθρωπίνου είδους. (Η βαρβαρότητα του ανθρωπίνου είδους εδημιουργήθη από την ρήξη του σαρκικού συναισθήματος με το πνευματικό, εξαιτίας της παρακοής που δημιούργησε το χάσιμο της αθανασίας του σώματος, δηλαδή πόλεμος μεταξύ θνητού και αθανάτου. Ένας ανελέητος πόλεμος δικαιωμάτων, το δικαίωμα του πρόσκαιρου και του αιώνιου. Ένας ανελέητος πόλεμος που ξεκίνησε εξαιτίας του άρχοντος της κτιστής φύσης (του Αδάμ), ο οποίος (άρχοντας) μόνος του δέχτηκε να γίνει δούλος, διότι δεν υπάκουσε στην απόλυτα τέλεια κίνηση που παράγει αθανασία, αλλά υπάκουσε στην ελλιπή κίνηση η οποία παράγει φθορά, υπακούοντας στην ημερομηνία της βιολογικής λήξεως του. Ένας ανελέητος πόλεμος ο οποίος δεν θα ξεκινούσε αν εμεταμελείτο αμέσως μετά το λάθος, και αφού δεν μεταμελήθει, καλείται τώρα να δεχθεί την ποινή του θείου ελέους αγογγύστως, δηλαδή τη δυσκολία επανάκτησης του χαμένου ύψους. (Βλέπετε Ηράκλειτο Πατήρ πάντων πόλεμος, δηλαδή η συνεχής άνοδος του πεσμένου με στόχο να συναντηθεί με το ύψος από το οποίο έπεσε, το ύψος της χαμένης αθανασίας του Σώματος και το ύψος της χαμένης θείας επαφής του ανθρωπίνου πνεύματος με τον Δημιουργό του, από τους δύο στόχους εφικτός είναι μόνο ο δεύτερος. Αποκωδικοποιώντας τον Ηράκλειτο αντιλαμβανόμεθα τον ορισμό τι σημαίνει πολιτισμός).

Μια ορατή ασέβεια και όταν η ασέβεια είναι ορατή, περικλείει θράσος, ένα θράσος, το οποίο κατορθώνει να επιζεί, διότι με μεγάλη πανουργία και χωρίς χρονοδιάγραμμα, κατόρθωσε να εξαφανίσει τον νόμιμα και μόνιμα αντιστεκόμενο, στο παραγόμενο εκ της αγνοίας προς την διατήρηση του πολιτισμού, και ο αμυνόμενος· ιστορικά καταγεγραμμένος είναι η Ελληνική ψυχή.

Η ελληνική ψυχή, η οποία αμυνόμενη έγινε σπίθα και κρύφτηκε μέσα στις στάχτες, στις στάχτες των ηρώων, που δημιούργησαν οι βάρβαροι, για να γίνει απρόσμενα για τους βαρβάρους φλόγα, μια πνευματική φλόγα (η φλόγα που παράγεται από το υπέρ βωμών και εστιών), η οποία θα σβήσει το πανούργο χαμόγελο των τριών βατράχων της Αποκαλύψεως του Ιωάννη, τους δημοσιογράφους τους γραμματείς των φαρισαίων, τους πολιτικούς τους αντιπροσώπους του διεθνούς Σιωνισμού, τους Σιωνιστές του αντιπροσώπους του Μεταφυσικού Μάστορα, ο Μεταφυσικός Μάστορας ο έκπτωτος Άγγελος της Αληθινής Αυγής και τώρα ο διεστραμμένος Άρχον του Σκότους, ο Άρχον της βιολογικής αντιστροφής).

Της Αληθινής δημιουργίας, που άφοβα ανανεώνει τη δημιουργία, για να μην πλήττουν τα εντός Αυτής δημιουργηθέντα, άρα φόβος δεν παράγεται από την Αληθινή Γνώση.

Διότι αν η Αληθινή Γνώση παράγει φόβο, η συνείδηση είναι ανύπαρκτη στο δημιουργηθέν.

Η συνείδηση καταδιώκει την ατέλεια και για να είναι γνώριμη στη συνείδηση η ατέλεια, αυτό σημαίνει ότι γνώριζε την τελειότητα και μέσω αυτής της γνωριμίας καταδιώκει την ατέλεια. Η τελειότητα της ανθρώπινης οντότητας, θαμμένη μέσα στο ανθρώπινο υποσυνείδητο και σκεπασμένη με τα ιδιωτικά λάθη της κάθε ανθρώπινης οντότητας και της κοινής συμμετοχής στο λάθος.

Επομένως, αν παράγει φόβο η Αληθινή Γνώση, η συνείδηση την Αληθινή Γνώση πρέπει να καταδιώκει. Και όχι μόνο δεν την καταδιώκει, αλλά βαδίζει προς Αυτήν μέσω αληθινής έρευνας (ερευνάτε τον Τεχνουργό Λόγο για να βρείτε τη Ζωή).

Εδώ παρατηρούμε ότι το δημιουργηθέν από τον φόβο, πρέπει να είναι απαλλαγμένο από το ανθρώπινο δίκαιο και το θείο δίκαιο, διότι ο φόβος το δημιούργησε να φοβάται, άρα του είναι άγνωστη η αφοβία και κατ’ επέκταση και η ελευθερία και αυτό δεν συμβαίνει.

Εδώ παρατηρούμε επίσης, για να μπορέσει η πανουργία να συγκατοικήσει στον ψυχισμό του ανθρώπου και να τον κατευθύνει προς δικός της όφελος, άρα να του εξαφανίσει το αυτεξούσιο (αυτό δηλαδή που δεν τολμά να κάνει ο Δημιουργός του, το τόλμησε ο πρωτομάστορας της πανουργίας και ο άνθρωπος το δέχθηκε), πρέπει να τον φοβίσει και για να τον φοβίσει πρέπει να τον κινεί συνεχώς λάθος. Και καταδιωκόμενος από την ίδια του τη συνείδηση ο άνθρωπος, ο υποκινητής της πανουργίας του να είναι άγνωστος.

Αν όμως ακολουθήσουμε την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας μέσω της θεολογίας, θα παρατηρήσουμε ότι: το πρώτο λάθος ήτο η παρακοή. Τους είπε να μην φάνε και αυτοί έφαγαν. Το δεύτερο λάθος ήτο: η επίρριψη της ευθύνης στον Δημιουργό, η γυναίκα που μου έδωσες με παρέσυρε.

Βλέποντας ο Θεός ότι ο άνθρωπος ρέπει προς την αμετανοησία, τους εξορίζει από τον επίγειο παράδεισο και τους επιβάλλει μία ποινή μέσω της οποίας να είναι δυνατή η μεταμέλεια.

Αυτό σημαίνει ότι τους δίνει μία δεύτερη ευκαιρία, για να επανακτήσουν το ύψος από το οποίο έπεσαν, μέσω δυσκολίας όμως, για να μπορέσει μέσω αυτής της δυσκολίας το θείο Δίκαιο να ενεργοποιηθεί υπέρ του παραβάτη και να αθωώσει τον παραβάτη, δηλαδή άλλος τρόπος δεν υπάρχει, μόνο μέσω δυσκολίας. Και αυτό αν το δεχτούν αγογγύστως θα σβήσει η θεία Δικαιοσύνη την πρώτη παρακοή, για να εξιλεωθεί μόνο το αιώνιο πνεύμα, διότι την αιωνιότητα το σαρκικό μέρος την έχει χάσει.

Αυτό το πρόγραμμα εξιλέωσης (εξιλέωση μέσω θείου ελέους, του Χριστού) ο αντίδικος το μίσησε, και εκστρατεύει εναντίον των παραβατών και εξόριστων, εκστρατεύει την ευκολία. Ευκολία σημαίνει δραπετεύω της ποινής μου, δηλαδή εξακολουθώ να είμαι αμετανόητος. Και αυτό είναι το τρίτο λάθος (βλέπετε την αμετανόητη ανθρωπότητα, η οποία δέχεται, άλλοι να πεθαίνουν από το πολύ φαί και άλλοι από την πολλή πείνα).

Χρησιμοποιεί ο αντίδικος, την πιο πανούργα αίρεση, την ευκολία, την ευκολία, η οποία είναι γνώριμη στον άνθρωπο από την εποχή του επίγειου παραδείσου, αυτή την γνώριμη παραδείσια ευκολία την χρησιμοποιεί ως δόλωμα, για τον ξεχασμένο παραβάτη, ξεχασμένος ο παραβάτης νομίζει ότι έχει τελειώσει η ποινή του, και ενθυμούμενος υποσυνείδητα την παραδείσια ευκολία, από άγνοια δέχεται τον πανούργο αντίδικο, δέχεται το κάλεσμα του πανούργου και αμετανόητου παραβάτη, ο οποίος για όφη χρησιμοποιεί την μοντέρνα τεχνολογία. (Εδώ σ’ αυτό το σημείο πρέπει να ασχοληθούμε με το θείο Δίκαιο για να μην μπορέσει να επιπλεύσει η πανουργία. Το θείο Δίκαιο δεν μπορεί να σταθεί, δημιουργώντας λάθη, όπως η γήινη δικαιοσύνη που καθ’ υπόδειξη του διεστραμμένου κατακτητή αιματοκύλησε τον πλανήτη, τότε μέσω Μεσαίωνα και τώρα μέσω μοντέρνου Μεσαίωνα.

Αν το θείο Δίκαιο δημιουργούσε τον άνθρωπο να γνωρίζει ευθύς εξ αρχής και το καλό και το κακό, και ο άνθρωπος έπεφτε, τότε ο άνθρωπος θα διαμαρτύρετο γιατί δεν τον κατασκεύασε να γνωρίζει μόνο το καλό. Και μόνο η ενοχή του Αδάμ και της Εύας μετά το λάθος, αποδεικνύει το τέλειο ξεκίνημα της Δημιουργίας, γι’ αυτό η ατέλεια μετά το λάθος σπρώχνει τον Αδάμ από λάθος σε λάθος.

Το θείο Δίκαιο δημιουργεί τον άνθρωπο Αγαθό με άγνωστη την κακία, αλάνθαστη κίνηση, η οποία αρχικά δεν στηρίζει την ελευθερία στο αυτεξούσιο του ανθρώπου αλλά στην υπακοή που παράγει αφθαρσία (σχεδόν αόρατη αυτή η ψιλή έννοια, γιατί το αυτεξούσιο είναι μετά την παράβαση).

Μία αφθαρσία, η οποία στηρίζεται και συντηρείται από την αλάνθαστη τεχνική της Απόλυτης Γνώσης. Μία τεχνική την οποία ο Άνθρωπος πρέπει να σεβαστεί για δικό του όφελος και το δικό του όφελος η Αφθαρσία.

Αυτή την Αφθαρσία ο Αγαθός άνθρωπος την έχασε εξαιτίας της πανουργίας, μιας τέλειας πανουργίας και τέλειας διότι δεν τους είπε ψέματα αλλά αλήθεια, δηλαδή αν παρακούσεις θα γνωρίσεις και το κακό και το καλό όπως ο Θεός, δηλαδή θα γίνεις και συ Θεός. Μην μπορώντας ο άνθρωπος (ως Αγαθός) να γνωρίζει ότι αν μάθει και το κακό θα παραβιάσει την Αλάνθαστη τεχνική της Απόλυτης Γνώσης και θα καταστρέψει βιολογικά και ανεπανόρθωτα το θείο οικοδόμημα (το ανθρώπινο σώμα) δηλαδή θα το καταστήσει θνητό, παρακούοντας.

Δηλαδή συνέβη, αυτό που θα συμβεί και τώρα, αν ένας ανειδίκευτος άνθρωπος προσπαθήσει να διορθώσει ένα τέλειο μηχάνημα, από άγνοια θα το καταστρέψει ή αυτό που συμβαίνει σήμερα, από την παγκόσμια έρευνα, καταστρέφει τον πλανήτη μέσω ψεύτικης φιλοσοφίας. Γι’ αυτό όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα είπε ο Θεός: Ιδού ο Αδάμ γέγονεν ως εἰς εξ ημῶν, του γινώσκειν καλόν και πονηρόν. (βλέπετε Γένεσις Κεφάλαιο Γ’.- εδάφιο 21-23). Και η σύγχρονη επιστημονική έρευνα αντί να σεβαστεί το θνητό σώμα εντός του οποίου κατοικεί το αθάνατο πνεύμα, προσπαθεί μέσω βλαστοκυττάρων να καταδικάσει και το αιώνιο πνεύμα, πώς; (βλέπετε το έντυπο με τον τίτλο «οι κλέφτες του ελληνικού φιλότιμου» όταν κυκλοφορήσει)).

Η οποία μοντέρνα τεχνολογία ως άλλος αρχαίος όφης απευθύνεται προς τον ξεχασμένο και απρόσεκτο παραβάτη, τον παραβάτη χωρίς ποιμένα, διότι ο ποιμένας είναι σύμμαχος της μοντέρνας ευκολίας.

Τους λέει τώρα διαιωνίζοντας την πανουργία. Τι είπε ο Θεός; Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα βγάζεις το ψωμί σου;

Είσαι χαζός, θα σου δώσω εγώ (ο επίγειος θεός) κάτι σκευάσματα του φίλου μου του παγκόσμιου έμπορα, θα ντοπάρεις τη χλωρίδα και την πανίδα και θα κερδίζεις χρήματα χωρίς κόπο και γρήγορα, με αποτέλεσμα ο ξεχασμένος παραβάτης να κόβει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται, να έχει ξεχάσει ότι έχει παιδιά και εγγόνια, ανήμπορος να αντιδράσει για την διατήρηση του πολιτισμού, υπολογίζοντας ότι αν αντιδράσει θα χάσει την ευκολία (βλέπετε Πλάτωνα: η χειρότερη ζημιά που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος είναι να αποφεύγει να σκέφτεται, το ρήμα αποφεύγω μαρτυρεί υπολογισμό). Με αποτέλεσμα ο ίδιος ο παραβάτης να έχει αυξήσει την ποινή του και την ποινή των απογόνων του μέσω της 3ης παρακοής, διότι εξαιτίας της νόμιμης υποβάθμισης των αγαθών, θάβει η μάνα το παιδί και αυτό είναι κατάργηση πολιτισμού, διότι η υποδομή του πολιτισμού, είναι ο αυριανός πολίτης. Δηλαδή τρώμε τα υποβαθμισμένα αγαθά τώρα και μετά από 10-15 χρόνια, καρδιά, καρκίνο, εγκεφαλικό. Και σε συνδυασμό με το νόμιμο στρες 400 χιλιάδες ζευγάρια ανήμπορα να αναπαραχθούν, καταφεύγουν σε εξωσωματική. Και εδώ ο Πρωτομάστορας της πανουργίας, διευκολύνει τον άνθρωπο να συντομεύσει την καταστροφή του, μέσω διάσεισης βιολογικού κύκλου. Και ο ταλαίπωρος παραβάτης, νομίζει ότι του έτυχε, δεν βλέπει ότι κάποιοι άλλοι του έχουν δρομολογήσει την συντόμευση της φθοράς, για να του αφαιμάξουν τις τελευταίες οικονομίες.

Και αυτή η ευκολία, η θανατηφόρα ευκολία, εξαπλώθηκε σε όλα τα έθνη μέσω σιωνιστικών επιτηδευμάτων. Εξαπλώθηκε η ευκολία με πανουργία καιροφυλάκων, για τις αντιδράσεις των Λαών και αναλόγως τραβάει ή αφήνει το σκοινί στην άκρη του οποίου σέρνεται το δόλωμα, η πανούργα ευκολία.

Για να αντιληφθούμε τη μαεστρία της πανούργας ευκολίας, ας ρίξουμε μια ματιά στα πακέτα βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους εταίρους. Θα διαπιστώσουμε ότι είναι η ίδια τακτική του Πρωτομάστορα της πανουργίας που σε καταστρέφει και σε υποδουλώνει βοηθώντας ή συμβουλεύοντας.

Ένας μεταφυσικός Δούρειος ίππος, ο οποίος κάτω από την μύτη της Ιεράς Συνόδου προδρομεί τον Αντίχριστο και προδρομείται ο Αντίχριστος μέσω ψεύτικων θαυμάτων, τα οποία η Ιερά Σύνοδος δεν θέλει να τα καυτηριάσει. Παράδειγμα: τα κολοκυθάκια μεγαλώνουν μέσα στην σακούλα μόνα τους. Καταστροφικό παράλογο, το οποίο περικλείει ευκολία, αρεστή δολοφόνα ευκολία, που στοχεύει στην υλοποίηση του διεστραμμένου πλάνου, το οποίο αποκαλύπτει η Αποκάλυψη: Δεν θα καλλιεργείται η γη, διότι θα ξερνάει τα δηλητήρια που της έστειλε το καταστροφικό παράλογο, τα φυτά θα πάθουν στείρωση, από την επέμβαση των βιολόγων και των γενετιστών, οι οποίοι για να θρέψουν τους Λαούς θα παράγουν χημικές τροφές στα εργαστήρια. Και τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο οποίος για να σε προστατεύσει από την πείνα, θα σε καλέσει να χαρακτείς για να μην πεθάνεις από την πείνα. Και χάραγμα σημαίνει αποτάσσομαι τον Τριαδικό Θεό και το βάπτισμα και αυτό είναι το τέταρτο λάθος χωρίς ελπίδα επαναφοράς. Γι’ αυτό η Αποκάλυψη λέει, δηλαδή προειδοποιεί: έπεσε έλκος κακόν και πονηρόν επί τους έχοντας το χάραγμα. Η επιστημονική ερμηνεία του έλκους; Βλέποντας το πνεύμα ότι ο σαρκικός οργανισμός πουλήθηκε χωρίς ελπίδα επαναφοράς, δεν έχει πλέον να παράξει έργο εντός του σώματος, δηλαδή έχει χαθεί το παιχνίδι για τον πνεύμα, μειώνει την πνευματική ακτινοβολία, δεν βάφονται τα κύτταρα επαρκώς από την πνευματική ενέργεια και το σώμα γίνεται βορά σε όλα τα μικρόβια, τα βακτήρια και τους ιούς. Αυτό είναι το έλκος το κακό και το πονηρό και από όλα αυτά η Ιερά Σύνοδος δεν τρομάζει;

Αγαπητοί Σεβάσμιοι Πατέρες της Ιεράς Συνόδου, παρατηρούμε ότι πριν Χριστού, η ανθρωπότητα είχε άγνοια και εξαιτίας της άγνοιας ήτο ανήμπορη να καταστρέψει τoν πλανήτη γη.

Σήμερα η ανθρωπότητα είναι ημιμαθής και πειραματιζόμενη μέσω ημιμάθειας καταστρέφει τον πλανήτη γη, την κορωνίδα του Σύμπαντος και σεις είστε απλοί θεατές. Έχετε φανταστεί ποια δράση θα είχαν αναλάβει αν ζούσαν σήμερα οι τρείς Ιεράρχες; (βλέπετε Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο και Ευδοξία). Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω βολεμένο Ά γιο. Ο ημιμαθής, Σεβάσμιοι Πατέρες της Ιεράς Συνόδου, είναι βάρβαρος με γνώση, με κλεμμένη γνώση και η κλεμμένη γνώση κερδίζει χρήματα καταστρέφοντας και όχι δημιουργώντας. Και για να γλυτώσει ο πλανήτης πρέπει να επιστρέψει ο ημιμαθής την κλεμμένη γνώση. Επιστροφή της κλεμμένης γνώσης σημαίνει μεταμέλεια, μια μεταμέλεια, η οποία οδηγεί πάλι στα θρανία για ολοκληρωμένη παιδεία.

Εκεί θα συναντηθεί με τον Πλάτωνα: Πάσα επιστήμη, αποχωριζομένης της Δικαιοσύνης και των λοιπών αρετών πανουργία εστί.

Φυσικόν είναι Σεβάσμιοι Πατέρες της Ιεράς Συνόδου, ο πρωτομάστορας της πανουργίας να ενοχλείται από την ολοκληρωμένη παιδεία, γι’ αυτό έχει εκστρατεύσει από αρχαιοτάτων χρόνων, την άγνοια και την ημιμάθεια, εναντίον της μικρής ιερής χώρας που ονομάζεται Ελλάς.

Δηλαδή η ιερή χώρα διώκεται διότι δώριζε την ολοκληρωμένη γνώση και παράλληλα είχε αναλάβει την διατήρηση του αληθινού πολιτισμού, και διατήρησε τον πολιτισμό χύνοντας το αίμα της. Αν Σεβάσμιοι Πατέρες της Ιεράς Συνόδου η ημιμάθεια δεν επιστρέψει στα θρανία τότε θα τους καθυποτάξει το θείο πραξικόπημα, ένα θείο πραξικόπημα, το δικαίωμα του οποίου θα το πάρει ο θεός, από το βυσσινί χρώμα, από το χρώμα των ηρώων και των αγίων, το βυσσινί χρώμα (το αδικαίωτο αίμα των αγίων) το Δικαίωμα των αγίων (βλέπετε Αποκάλυψη).

Ο Μεγάλος Στρατηλάτης Αλέξανδρος, στην προσπάθεια του να διευρύνει την πνευματική κατάκτηση και όχι την εδαφική (όπως οι ημιμαθείς νομίζουν)απέτυχε, δεν θα αποτύχει όμως το θείο πραξικόπημα, το οποίο θα ξεκινήσει από τα Βαλκάνια.

Αν αγαπητοί Σεβάσμιοι φίλοι της Ιεράς Συνόδου, θέλετε να γλυτώσουμε τα Βαλκάνια από το αιματοκύλισμα, πείστε τους να επιστρέψουν την κλοπιμαία γνώση στην έδρα της, έτσι θα αποδείξουν ότι αναγνωρίζουν τον δωρητή της γνώσης και δεν θα τον πολεμήσουν ποτέ πάλι.

Σεβάσμιοι Πατέρες της Ιεράς Συνόδου, ασχοληθήκατε να μάθετε για την σχέση πνεύματος και σώματος για να έχετε τη δυνατότητα να διακρίνετε πότε κινδυνεύει το Αθάνατο ανθρώπινο πνεύμα; Και την σχέση μεταξύ ανθρωπίνου σώματος, ανθρωπίνου πνεύματος και αμετανόητου παραβάτη; (του έκπτωτου Άγγελου της Αληθινής Αυγής).

Γνωρίζετε πότε όταν βοηθάμε το Σώμα καταστρέφουμε το Πνεύμα; Επομένως, σίγουροι είμαστε μόνο όταν πρώτα βοηθάμε το πνεύμα για να μπορέσει να καθοδηγήσει το σώμα και αφού το σώμα συμμαχήσει με το πνεύμα, το πνεύμα θα εξιλεωθεί;

Ο πρωτομάστορας της πανουργίας Σεβάσμιοι Πατέρες δεν κινδυνεύει από την Ιερά Σύνοδο, διότι όποτε πεινάει κατασπαράζει όσα πρόβατα θέλει, μέσω αυτοκτονίας, μέσω ναρκωτικών, μέσω πορνείας, μέσω συχνής θείας κοινωνίας (βλέπετε τι είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί θεία μεταλήψεως και τι λέει ο Άγιος Δημητριάδος).

(Σημειωτέον ότι: και απευθυνόμενος προς τον Άγιο Δημητριάδος σήμερα ουδείς από τους καλλιεργητές και καταναλωτές δικαιούται της θείας μεταλήψεως, διότι έχουμε νομιμοποιήσει την παρανομία και η νομιμοποίηση της παρανομίας σημαίνει αίρεση μέσω κοινωνικού εθίμου.

Ένα κοινωνικό έθιμο, το οποίο συνειδητά καλλιεργεί ένα στρέμμα για τους φίλους και το σπίτι και συνειδητά πωλεί τα δηλητηριασμένα στην αγορά, δηλαδή συνειδητά προφυλάσσει το δικό του παιδί και καταστρέφει το παιδί της διπλανής πόρτας (έτσι νομίζει). Και συνειδητά ο καταναλωτής (υπό την επήρεια της αχαρακτήριστης νόσου των εθνών, της νόσου του αισθηματικού και συναισθηματικού αδειάσματος) δηλητηριάζει το αθώο ανήμπορο παιδί που επαναπαύεται στην πατρότητα και την μητρότητα και εκείνο το παιδί που δεν έχει γεννηθεί ακόμα.

Και προσκαλείτε Άγιε Δημητριάδος, τους νόμιμους εγκληματίες, τους νεκρωμένους συνειδητά, τους αμετανόητους να μεταλαμβάνουν των Αχράντων Μυστηρίων, όποτε γίνεται θεία λειτουργία, για να τους οδηγήσετε με ασφάλεια στον αιώνιο χαμό.

Ο Μακρακισμός Άγιε Δημητριάδος είναι αφορισμένος από Ιερά Σύνοδο. Το θράσος του αμετανόητου Άγιε Δημητριάδος θα καταστρέψει την χώρα με την ευλογία σας; Και μην μου πείτε Άγιε Δημητριάδος ότι το Άγιο Πνεύμα κάνει μπίζνες με τον παράνομο, δηλαδή δεν πειράζει (που είναι δηλητηριασμένα) φέρτε τα εδώ τα δηλητηριασμένα να σας τα ευλογήσω και μετά φάτε τα; Ότι το Άγιο Πνεύμα κάνει μπίζνες με τον αμετανόητο; Θα επανέλθω και πάλι Άγιε Δημητριάδος διότι τώρα είμαι πολύ απασχολημένος και εύχομαι αυτή η απασχόληση μου να σας συγκινήσει).

Φυσικόν είναι Σεβάσμιοι Πατέρες, ο πρωτομάστορας της πανουργίας να εδρεύει και να αναπαύεται μέσα σ’ αυτούς που ο θείος Λόγος καταγγέλλει: Άνθρωποι πονηροί και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον πλανώντες και πλανώμενοι.

Αυτοί έχουν κατακτήσει με την άδεια σας τον κόσμο και πολύ καλά ξέρετε: όποιος είναι φίλος του κόσμου είναι εχθρός του θεού και κατ’ επέκταση και εχθρός του ανθρώπου και εχθρός του ανθρώπου πολύ καλά ξέρετε ότι είναι αυτός που δολοφονεί το ανθρώπινο πνεύμα και όχι το ανθρώπινο Σώμα (βλέπετε Άγιο Πατέρα Κοσμά Αιτωλό: την ψυχή σας να μην δώσετε).

Επομένως Σεβάσμιοι Πατέρες, ο πρωτομάστορας της πανουργίας, ανήμπορος να μετανοήσει διότι έχει διαστραφεί, δημιούργησε διεστραμμένους ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με τη σειρά της, συναντήθηκε με τους διεστραμμένους, αρχηγούς των κρατών οι οποίοι με τη σειρά τους εφαρμόζοντας το διεστραμμένο πλάνο, οδηγούν τους πολίτες των κρατών προς τον αιώνιο χαμό, δηλαδή στην ανυπαρξία (βλέπετε εχθροί του Θεού).

(Και ποια η διαφορά του τώρα με το τότε, τότε που ως αποικιοκράτες με το θράσος του Μεσαίωνα, καταστρέφατε τις αποικίες σας, καταληστεύατε ό,τι πολύτιμο υπήρχε πάνω σ’ αυτές και τους πολίτες των αποικιών σας, όσοι άντεξαν τον βασανισμό μέσα στις αποικίες, τους σέρνατε σιδηροδέσμιους στα παζάρια της Ευρώπης και τους πουλούσατε σαν ζώα στα παζάρια σας;

Τότε κύριοι της Ευρώπης μεσαιωνικό θράσος, τώρα πανουργία, περισσότερη πανουργία, βασανίζετε και ληστεύετε βοηθώντας, βοηθώντας για να καθυποτάξετε τους λαούς και να είστε αόρατοι.

Η Νεκρωμένη συνείδηση σας θα προσκρούσει ξαφνικά, στην νήσο Πάτμο, στην Αποκάλυψη, τότε που θα ακουστεί η φωνή της προφητείας: έπεσε, έπεσε η Πόλις, η μεγάλη η Βαβυλώνα, μαζί της επόρνευσαν και επλούτισαν οι βασιλείς της γης.

Ξαφνικά σε μία ώρα θα χαθεί ο κλοπιμαίος πλούτος σας. Είστε εγκλωβισμένοι κύριοι της Βαβυλώνας, της θυγατέρας της Βαβυλώνας, (βλέπετε Αποκάλυψη) η οποία είναι όγδοη εκ των επτά (όγδοη εκ των επτά είναι η σημερινή τελευταία μονοκρατορία). Είστε εγκλωβισμένοι από το θείο έλεος και είστε εγκλωβισμένοι από το θείο Έλεος διότι δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού έως επιστρέψει και ζήσει. Και αυτή την ανεκτικότητα, την εκλαμβάνετε ως μύθο του θεού, διότι αφού δεν παρουσιάζεται για να δικαιώσει τους αδικούμενους άρα δεν υπάρχει, ως κλέπτης όμως θα έρθει, όπως και σεις ως άρπαγες κλέφτες κατασπαράσσατε και κατασπαράζετε τα έθνη).

Το πνεύμα των ανθρώπων Σεβάσμιοι Πατέρες δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν όλοι οι θησαυροί της γης, γι’ αυτό ο πετόμενος εν μεσουρανήματι στο αιώνιο ευαγγέλιό του αναφωνεί: Σώστε το ανεκτίμητο, σώστε αυτό που δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν όλοι οι θησαυροί της γης, σώστε ψυχές.

Εσείς Σεβάσμιοι Πατέρες δεν μπορείτε να αναφωνήσετε, διότι δεν περάσατε ποτέ μέσα από την αιώνια κόλαση όπως ο πετόμενος εν μεσουρανήματι και γι’ αυτό έχετε παρερμηνεύσει και τον ίδιο τον Χριστό, λέγοντας ότι ο Χριστός δείλιασε ενώπιον του μαρτυρίου, ενώ ο Τεχνουργός Λόγος πονούσε διότι γνωρίζοντας ότι αυτό που δημιούργησε να ζει εις τους αιώνες και να απολαμβάνει την συνεχώς ανανεωμένη θεία Ωραιότητα, εξαιτίας άγνοιας οδεύετε προς την ανυπαρξία, εκεί που δεν διεισδύει θεία τροφοδοσία, εκεί που ο νοερός ανεμοστρόβιλος σε βαστά σε μόνιμη πνευματική αμνησία και δεν μπορείς να συναρμολογήσεις ούτε μία λέξη επίκλησης του θείου διότι στην αρπάζει ο νοερός ανεμοστρόβιλος.

Άρα Σεβάσμιοι Πατέρες αληθινός πολιτισμός είναι αυτός που ωφελεί και τα δύο μέρη και το Σώμα και το Πνεύμα. Ο πανούργος πρωτομάστορας ασχολείται μόνο με το Σώμα για να καταδικάσει το πνεύμα και γι’ αυτό τον διεστραμμένο δεν τον πειράζει αν και ο ίδιος καταστραφεί διότι συντομεύει το τέλος του, αλλά αρκεί να πονέσει τον Δημιουργό του και δεν είναι τυχαία η συγγένεια του με τη διαστροφή των Εβραίων: Και το αίμα Αυτού επάνω μας και επάνω στα παιδιά μας και δεν είναι τυχαία η αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αιώνιο χαμό των ψυχών μέσω αυτοκτονιών. Και δεν είναι τυχαίο ότι αδιαφορούν για την οικονομική κατάρρευση των εταίρων τους, την οποία στοχεύουν να διατηρήσουν, διότι και εμείς και αυτοί γνωρίζουμε ότι αφού εισπράττουμε από αφαίμαξη και όχι από ανάπτυξη είναι αδύνατο να ξεχρεωθούμε, οπότε για να απελευθερωθούμε θα πρέπει να παραδώσουμε την χώρα μας.

Αγαπητοί Σεβάσμιοι Πατέρες της Ιεράς Συνόδου, τον διεστραμμένο τον περιθάλπουμε για να τον θεραπεύσουμε δεν του δίνουμε εξουσία και αν χρησιμοποιήσουμε λογική για τον διεστραμμένο θα τον αθωώσουμε.

Και αφού Σεβάσμιοι Πατέρες, για προσωπικούς σας λόγους, αδυνατείτε να οργανώσετε το ποίμνιο νόμιμα εναντίον της διαστροφής, θα παρέμβω εγώ με παρατηρήσεις και ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρατηρούμε κύριοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι η χρηματοδότηση της χώρας μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε την χώρα μου σ’ αυτήν την χρεωκοπία και εξακολουθείτε να την χρηματοδοτείτε μέσω των αντιπροσώπων σας στην Ελλάδα (το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο στις τελευταίες εκλογές προσπαθήσατε να το αναδείξετε νικητή υποβοηθούμενοι από τους Γραμματείς των φαρισαίων τους δημοσιογράφους) με στόχο να κατακτήσετε την χώρα μου μέσω χρηματοδότησης.

Αυτή την στιγμή κύριοι της Ευρώπης, όλος ο Λαός αυτής της μικρής ιερής χώρας που ονομάζεται Ελλάς, δηλαδή Φως, υπερεργάζεται 365 μέρες το χρόνο για να αποπληρώσει την παλαιά δόση για να του δώσετε καινούργια.

Παρατηρούμε κύριοι της Ευρώπης ότι οι αντιπρόσωποι σας στην χώρα μου, διαχειρίστηκαν τα χρήματα που τους δίνετε, άστοχα ή σπαταλώντας τα χρήματα για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για τα κοινά, άρα είναι φανερό ότι κατ’ επανάληψη έχετε διαπιστώσει την αχρηστία τους. Γιατί δεν τους καταγγείλατε στον Ελληνικό Λαό, να σταματήσετε να δίνετε χρήματα στους άχρηστους και να απαιτήσετε από τον Ελληνικό Λαό, την αντικατάσταση τους για να εξακολουθήσετε να μας χρηματοδοτείτε; Αφού αυτό δεν το κάνατε κύριοι της Ευρώπης και εξακολουθείτε να συνεργάζεστε με τους άχρηστους αντιπροσώπους σας, και ο μεγαλύτερος σας φόβος είναι μην τους πετάξει νόμιμα έξω από το Κοινοβούλιο ο Ελληνικός Λαός, είστε εχθροί του Ελληνικού Λαού.

Και αυτό κύριοι της Ευρώπης δεν είναι συκοφαντία, είναι η καθαρά αλήθεια. Μία αλήθεια που την καταγράφει η ιστορία και καταγράφει η ιστορία, αυτό που είχε καταγράψει και τότε (τον Μεσαίωνα), τότε που μισούσατε τους Λαούς, τους αιματοκυλίσατε, καταγράφει και τώρα κύριοι της Ευρώπης τον Μοντέρνο Μεσαίωνα. Η ίδια έχθρα του Μεσαίωνα, η έχθρα της ημιμάθειας που καταδυναστεύει την άγνοια. Η εκμετάλλευση της γνώσης παράγει χρήμα και μέσα και στοχεύει στην κατάκτηση των Λαών χωρίς χρονοδιάγραμμα (δηλαδή όποτε αυτό επιτευχθεί) η πιο πανούργα τακτική, μία κατάκτηση που θα δωρίζει την ημιμάθεια στην άγνοια, δώρα με το αζημίωτο, δώρα τα οποία σε υποχρεώνουν για να τα δεχθείς, να πρέπει να αλλοιώσεις την συνείδηση σου, διότι με την χρησιμοποίηση αυτών των δώρων, εισβάλλεις για να καταργήσεις τον πολιτισμό, δηλαδή η πιο πανούργα εξαφάνιση του αντιστεκόμενου για την διατήρηση του πολιτισμού. Η ημιμάθεια η οποία κατευθύνεται από τον Διεθνή Σιωνισμό, ο οποίος αντλεί πανουργία από τον πρωτομάστορα της πανουργίας, την οποία (πανουργία) την διασπείρει μέσω τακτικής (διότι δεν έχει μαγικό ραβδί) στα παγκόσμια εργαλεία της, εργαλεία τα οποία διαφημίζουν τους τρόπους βασανισμού του Μοντέρνου Μεσαίωνα. Εργαλεία απροβλημάτιστα, τα οποία έχουν πρόσβαση παντού, για να μπορούν να πληροφορούν και να καταστρέφουν, οι ψευδοπροφήτες της καταστροφής (δημοσιογράφοι) οι οποίοι μπορούν να προβλέπουν μόνο τις καταστροφές, να μετράνε τα θύματα και τις καταστροφές και να αμείβονται για την καταμέτρηση αλλά ποτέ δεν μιλάνε για τους υποκινητές των ιστορικών καταστροφών, με αποτέλεσμα οι υποκινητές να είναι αόρατοι και ως αόρατοι να επαναλαμβάνουν τις καταστροφές μέσω των εκάστοτε δεδομένων. Εδώ παρατηρούμε ότι για να μπορέσεις να διατηρείσαι ως ψευδοπροφήτης, πρέπει να έχεις εμπεδώσει την αλλοίωση της λογικής. Γι’ αυτό είναι λογικό για τους δήμιους του μοντέρνου μεσαίωνα, οι οποίοι το μόνο δικαίωμα που έχουν είναι να διαφημίζουν τους τρόπους βασανισμού του μοντέρνου μεσαίωνα μέσω ψευδοπροφητών, είναι λογικό όταν δεν ελέγχεις που πάνε τα χρήματα, που δίδονται για την ανάπτυξη των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην μιλάς μέχρι να χρεοκοπήσεις τους εταίρους και αφού ελλείψει ελέγχου θα ενεργοποιηθεί το συναίσθημα της αρπαγής θα χρεοκοπήσουν, τότε θα γίνεις στυγνός ελεγκτής των εταίρων για να κατακτήσεις οικονομικά τους εταίρους και μετά αφού από τους υποκινητές της πανουργίας θα εξαρτάσαι θα σε κατακτήσουν και εδαφικά.

Τον Μεσαίωνα κύριοι της Ευρώπης, (Μεσαίωνα με τη συμμετοχή των Λαών της Ευρώπης) διότι δεν επαναστάτησε κανείς εναντίον του Μεσαίωνα, φορούσαν τα καλά τους τα ρούχα, αρωματίζονταν και πήγαιναν στην πλατεία για να απολαύσουν το θέαμα, δηλαδή πως τον κρεμάγανε, πως τον σουβλίζανε, πως τον καίγανε.

Τον Μεσαίωνα κύριοι της Ευρώπης, τον Μεσαίωνα με τη συμμετοχή των Λαών της Ευρώπης.

Την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Λαού στο Μεσαίωνα μέσω ελλιπούς θεολογικής παιδείας.

Τον θείο Λόγο ο μαθητευόμενος πρέπει να τον δέχεται ολόκληρο. Αν πάρει μέρος του θείου Λόγου και φύγει, τότε δημιουργεί αίρεση.

Αυτό συνέβη τον Μεσαίωνα, ξέχασαν το ερώτημα των μαθητών του Χριστού προς τον Χριστό, τότε που δεν τους δέχθηκαν σε μία κωμόπολη. Τον ερώτησαν: Να διατάξουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει; Και ο βασιλιάς της ειρήνης τους απάντησε: Δεν γνωρίζετε ποίου πνεύματος είσθε; Δεν ήρθαμε να καταστρέψουμε αλλά να σώσουμε.

Η ίδια ελλιπής θεολογία έχει κατακτήσει την Ευρώπη από τότε μέχρι σήμερα, με την μόνη διαφορά ότι τότε καταστρέφατε με τον Μεσαίωνα, τώρα με τον Μοντέρνο μεσαίωνα.

Γι΄ αυτό, αυτό το περιστατικό (τον διάλογο μεταξύ μαθητών και Χριστού) δεν πρέπει να τον διδαχθούν οι Λαοί της Ευρώπης, γιατί τους χαλάει την διαιώνιση της καταστροφής, Σεβάσμιοι Πατέρες της Ιεράς Συνόδου και ερωτώ: Δεν πρέπει αυτό το έργο να αναλάβετε εσείς;

Και τι θα πείτε κύριοι φαρισαίοι της Ευρώπης όταν μετά από λίγο θα έχετε καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση; Ότι φταίει ο Ελληνικός Λαός;

Την ίδια ελλιπή παιδεία κύριοι της Ευρώπης, θα διαπιστώσετε αν ρίξετε μια ματιά στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (της έκτης Μονοκρατορίας κατά την Αποκάλυψη του Ιωάννη) διότι όταν ήσαν ειδωλολάτρες δολοφονούσαν τους χριστιανούς και όταν έγιναν χριστιανοί δολοφονούσαν τους ειδωλολάτρες.

Άρα κύριοι της Ευρώπης έχετε βάλει χέρι στην παιδεία, για να υποβαθμίσετε την νοημοσύνη των Λαών και να τους διοικείτε με άνεση. (Διαστροφικό συναίσθημα το οποίο πηγάζει από τον πρωτομάστορα της διαστροφής).

Και είναι καταπέλτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα το αποδεικτικό στοιχείο το οποίο καλά φυλάσσεται μέσα στην Ευρώπη. Η παιδεία κύριοι της Ευρώπης είναι γνώση και η γνώση πρέπει να μεταβιβάζεται ισότιμα προς όλους τους Λαούς.

Την Γνώση κύριοι της Ευρώπης, την Γνώση την φίλη των Εθνών, την Γνώση την οποία την είχε αφήσει, ο Μεγάλος στρατηλάτης Αλέξανδρος στο σταυροδρόμι, των τότε εθνών (στην Αλεξάνδρεια) την είχε αφήσει για πνευματική και σωματική θεραπεία των εθνών, την έχετε εγκλωβίσει στην βιβλιοθήκη του Βατικανού.

Και φοβάστε να την απεγκλωβίσετε διότι αν το κάνετε, θα καταστρέψετε τις βρόμικες δολοφόνες μπίζνες σας. Αυτή η γνώση είναι κλεμμένη, κύριοι της Ευρώπης και αυτή η γνώση δημιούργησε όλα αυτά τα αριστουργήματα (έργα ανεπανάληπτης τέχνης) τα οποία και αυτά κλέψατε και επειδή αυτά δεν κρύβονται τα διατηρείτε στα μουσεία σας για να προδώσετε στις επόμενες γενιές την πνευματική σας καταγωγή. Την καταγωγή του άρπαγα. Επιθυμώ να σας προδώσω το μυστικό του αληθινού καλλιτέχνη, κύριοι της Ευρώπης, αλλά κάτι δεν με αφήνει.

Ο Μεγάλος Στρατηλάτης Αλέξανδρος, ο οποίος στην εκστρατεία του για βοηθούς είχε Ασώματες Αρχαγγελικές τάξεις (βλέπετε Προφήτη Δανιήλ, Κεφάλαιο Ι’) δεν πρόλαβε να σας εκπολιτίσει γιατί τον δολοφόνησαν. Και όταν εμφανίσθη ο Χριστός το ίδιο έκαναν και κάνουν μέχρι σήμερα οι ίδιοι δολοφόνοι. Τον δολοφόνησαν για να κρύψουν την Γνώση, την φίλη των εθνών (βλέπετε αν εμένα εδίωξαν και εσάς θα διώξουν, αυτό το είπε ο γλυκύτατος Ναζωραίος ο Βασιλεύς των Ιουδαίων).

Πότε κύριοι της Ευρώπης θα συνεχίσετε την Δίκη του Χριστού; Φοβάστε κύριοι της Ευρώπης μήπως, μάρτυρες στην Δίκη παρουσιαστούν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης;

Εξαιτίας αυτής της ημιμάθειας κύριοι της Ευρώπης, έχετε κατακτήσει τα έθνη απόδειξη αυτού είναι ο Μεσαίωνας και ο Μοντέρνος Μεσαίωνας.

Στον Μεσαίωνα παρατηρούμε ότι ουδείς επαναστάτησε εναντίον του εξαιτίας της ημιμάθειας. Ποιος έκανε την επανάσταση στον Μεσαίωνα; Η εικόνα του βασανιζόμενου, η οποία διέγειρε το Λαϊκό συναίσθημα. Και ποιος επαναστατεί τώρα εναντίον του Μοντέρνου Μεσαίωνα; Κανείς. Και τώρα θα επαναστατήσει η εικόνα του βασανιζόμενου με μοντέρνο τρόπο, δολοφονίες, αυτοκτονίες, τρόμος και φόβος. Φοβάσαι να φας, φοβάσαι να πιείς, φοβάσαι να κοιμηθείς, φοβάσαι να κάνεις σεξ, φοβάσαι να κάνεις διαπροσωπική σχέση, τα πάντα φοβάσαι. Και οι υποστηριχτές της ανθρώπινης ελευθερίας μέσω δημοκρατικής διαδικασίας, έχουν εξαφανίσει την ελευθερία των Λαών, έχουν εξαφανίσει τον πολιτισμό.

Σας καταγγέλλω κύριοι, είστε φαρισαίοι, έχετε ξεπεράσει και τον φαρισαϊσμό των Ιουδαίων.

Και παρόλο αυτά στέκεστε όρθιοι διότι αφού έχετε πειράξει την παιδεία έχετε δημιουργήσει παρανοϊκή πλειοψηφία, εκ της οποίας έχει παραχθεί η νομιμοποίηση της παρανομίας και αυτό αποδεικνύεται από τα δολοφόνα δηλητήρια τα οποία κυκλοφορούν με αριθμό κυκλοφορίας και εγκρίσεως και έχουν δημιουργήσει αόρατη βιολογική σαπίλα με την οποία ταΐζετε τους Λαούς με αποτέλεσμα οι Λαοί να έχουν γίνει κινητοί, βιολογικοί σκουπιδοτενεκέδες, οι οποίοι κοπαδιαστά τρέχουν για να τους θεραπεύσετε, και έτσι τους αφαιμάσσετε και τις τελευταίες οικονομίες.

Και αναρωτιέσαι, μετ’ εκπλήξεως πολλής πού είναι η γήινη Δικαιοσύνη και αυτή πειραγμένη;

Ένα απρόβλεπτο περιστατικό, κύριοι της Δικαιοσύνης, το οποίο θα διεισδύσει στον κοινωνικό χώρο, είναι κατανοητό ότι δεν μπορέσαμε να το αποκρούσουμε, αιτία; Ο εγκεφαλικός εγκλωβισμός εκ του οποίου, αδυνατούμε να κάνουμε πρόβλεψη και αδυνατούμε, διότι και τα δύο μέρη του εγκεφάλου είναι τόσο απασχολημένα που μόλις προλαβαίνουν να μην ατυχήσει ο οργανισμός, άρα τεχνητή άγνοια. Όταν όμως, το απρόβλεπτο περιστατικό το συντηρούμε για να διαιωνίσουμε την καταστροφή, τότε έχουμε συνειδητή άγνοια, δηλαδή αρχή πανουργίας. Και γι’ αυτό προς αποφυγή αυτής της συνειδητής άγνοιας. Έχει προειδοποιήσει και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και η χριστιανική διδασκαλία: όταν κάνεις δύο φορές το ίδιο λάθος δεν είσαι σοφός άντρας και το λάθος είναι ανθρώπινο, το να επιμένεις όμως στο λάθος είναι δαιμονικό, άρα πανουργία.

Αυτή η πανουργία, αγαπητοί κύριοι της Δικαιοσύνης, αφού εδραιώθηκε από τους γραμματείς των φαρισαίων (τους Δημοσιογράφους), από την βουβαμάρα της Ιεράς Συνόδου και από την πλαδαρότητα του δασκάλου, εισέβαλε στα κοινά για να ισοπεδώσει την κοινωνία.

Και σήμερα η ισοπεδωμένη κοινωνία, δεν μπορεί να αντιληφθεί την ισοπέδωση γιατί το έχει ξεχάσει και κανείς δεν της το θυμίζει, ότι στα κοινά δεν κουβαλάμε τα ιδιωτικά μας, τα ιδιωτικά μας είναι για το σπίτι ή την επιχείρηση (βλέπετε τα εν οίκω μη εν δήμω).

Και αφού αυτό έχει ξεχαστεί κουβαλάμε τα ιδιωτικά μας μέσα στα κοινά για να θησαυρίζουμε, αναλόγως της προσβασιμότητας στα κοινά (βλέπετε Πάγκαλο μαζί φάγαμε τα λεφτά και βλέπετε Βενιζέλο, αυτά τα ψέματα που σας λέει ο Τσίπρας σήμερα σας λέγαμε και εμείς εδώ και 38 χρόνια για να σας εξαπατούμε, εδώ ο κύριος Βενιζέλος σπρώχνει τον Λαό προς την εξομολόγηση, μία εξομολόγηση που δεν αφορά την ψυχή αλλά την τσέπη άρα διαιώνιση της πανουργίας).

Αυτή η ηθική συσκότιση αγαπητοί κύριοι της Δικαιοσύνης, έχει πειράξει και την Δικαιοσύνη διότι όπως έχουμε γράψει και στο έντυπο με τον τίτλο «ο ακέφαλος φασισμός», για τα ιδιωτικά χρησιμοποιώ όσο έλεος διαθέτω, για τα κοινά όμως τη θέση του ελέους την παίρνει η δικαιοσύνη, για να μη γίνουμε ζούγκλα (βλέπετε Απόστολο Πέτρο και Ανανία με Σαπφείρα).

Φυσικόν είναι κύριοι της Δικαιοσύνης, η συσκότιση του ήθους εξαιτίας της απουσίας της Δικαιοσύνης, της Ιεράς Συνόδου και της Πανεπιστημιακής κοινότητας, απουσία μέσω κοινωνικού εθίμου (βλέπετε την κομματική παιδεία που άρχει της παιδείας).

Φυσικόν είναι να έχει κάνει αόρατους τον επιστημονικό Σατανισμό και την Μαύρη Μαγεία, με αποτέλεσμα ο Σατανιστής επιστήμονας και η Μαύρη Μαγεία να έχουν εξουδετερώσει (ως αόρατοι, διότι τον αόρατο δεν μπορείς να τον δικάσεις) και την αληθινή έρευνα και την Δικαιοσύνη, και αυτό σημαίνει ότι αόρατα μπορούν να επιβάλλουν όποια ποινή αυτοί θέλουν στους Λαούς.

Θα προσπαθήσω κύριοι της Δικαιοσύνης να τους κάνω ορατούς.

Η επιστημολογία κύριοι της Δικαιοσύνης λέει: επιστήμη είναι παρατήρηση-Έρευνα-πείραμα. Ο Αληθινός ερευνητής κύριοι της Δικαιοσύνης, πρέπει να είναι εντελώς απελευθερωμένος, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ερευνά καθ’ υπόδειξη, πρέπει να παρατηρεί σφαιρικά και προσεκτικά, χρησιμοποιώντας μόνο την αληθινή φιλοσοφία, διότι μόνο η αληθινή φιλοσοφία, μπορεί να δημιουργήσει αληθινά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να τα απαντήσει η ψεύτικη φιλοσοφία. (βλέπετε τον φίλο τον Δημήτρη τον Νανόπουλο: Μία καινούργια θεωρία για να μπορέσει να σταθεί θα πρέπει ο δημιουργός της να απαντήσει σε όλα τα φιλοσοφικά ερωτήματα, σε ένα αν δεν απαντήσει καταρρέει).

Το καθ’ υπόδειξη κύριοι της Δικαιοσύνης μυρίζει πανουργία, διότι αν είμαι παγκόσμιος έμπορας, παραγγέλλω μία έρευνα, πληρώνω πολλά λεφτά για την έρευνα, διότι ξέρω πόσο θα θησαυρίσω, αδιαφορώντας αν θησαυρίσω καταστρέφοντας.

Εδώ κύριοι της Δικαιοσύνης παρατηρούμε την απουσία της παγκόσμιας Δικαιοσύνης διότι εξαιτίας του θράσους του παγκόσμιου έμπορα, ο οποίος τώρα έχει αναβαθμισθεί σε παγκόσμιος τοκογλύφος, είναι φανερή πλέον η καταστροφή του πλανήτη και του ανθρώπου, φανερή και αποδεκτή.

Άρα κύριοι της Δικαιοσύνης πρώτα πειράζεις την παιδεία για να δημιουργήσεις ανήθικους ερευνητές και επιπλέον το πείραγμα της παιδείας είναι σφαιρικό, δηλαδή το έχουμε δεχθεί όλοι, έχει παραχθεί κοινωνικό έθιμο, απαλλάσσει την Δικαιοσύνη από το έργο της, δηλαδή νομική αδυναμία, διότι όλοι εμείς έτσι έχουμε συμφωνήσει. Και εδώ κύριοι της παγκόσμιας Δικαιοσύνης, παρατηρούμε ότι αυτή η συμπεριφορά εγκλωβίζει και το θείο Δίκαιο, διότι η μοναδική αδυναμία του Θείου είναι: Δεν μπορεί να αφαιρέσει το ανθρώπινο αυτεξούσιο διότι θα παρανομήσει και θα παρανομήσει διότι θα ρομποτοτοποιήσει τον άνθρωπο, για να τον γλυτώσει (και αυτό είναι αυθαιρεσία).

Και αναρωτιέμαι κύριοι της Δικαιοσύνης με τι ποσό πρέπει να πληρώνονται αυτοί που βαστούν μόνιμα πειραγμένη την παιδεία;

Εδώ κύριοι της Δικαιοσύνης χρειάζεται ένας απελευθερωμένος ερευνητής, (Νομικός) ο οποίος θα αναλάβει να εκτελέσει την παραγγελία της συνείδησης, η οποία παράγεται από τις αρχές της φιλοσοφίας του Δημοκρατικού Δικαίου, οι οποίες αρχές παράγονται από τον έμφυτο Νόμο, τον οποίο έμφυτο Νόμο το έκανε γραπτό ο Χριστός για να μην ξεχαστεί ποτέ πάλι, και για να μην μπορεί να έχει άλλοθι η Δικαιοσύνη και ο κλήρος πέφτει στον Έλληνα Νομικό, διότι αυτός είναι απόγονος των αρχαίων ογκόλιθων της έρευνας, της έρευνας εξαιτίας της δίψας του εννοείν της δίψας που άγγιξε τον έμφυτο νόμο και τους εκτόξευσε στην αναζήτηση του δότη του έμφυτου νόμου, του Γλυκύτατου Ναζωραίου.

Επομένως κύριοι της παγκόσμιας Δικαιοσύνης η αποδοχή της διαιώνισης καταστροφής έχει δημιουργήσει τη νομιμοποίηση της παρανομίας, έχετε εκπέσει εκ του αξιώματος και μέσω της αμνησίας σας καταστρέφεται νόμιμα ο πολιτισμός.

Καταστροφικό συναίσθημα το οποίο απορρέει από τον πρωτομάστορα της πανουργίας , ο οποίος έχει κυριαρχήσει τον κόσμο και όπως γνωρίζετε κύριοι της παγκόσμιας δικαιοσύνης, ο κυρίαρχος πρέπει να διατηρήσει την κυριαρχία του και για να το επιτύχει αυτό πρέπει να οργανώσει τους ανθρώπους του. Και αφού κυριαρχεί καταστρέφοντας, τα όργανα του πρέπει να είναι βάρβαροι. Και για να δημιουργήσεις βάρβαρους πρέπει να αφαιρέσεις από κάθε επιστήμη το ήθος (βλέπετε Πλάτωνα) χρησιμοποιώντας την παιδεία, δηλαδή μοντέρνους βάρβαρους, βάρβαρους με γνώση δηλαδή ημιμαθείς βάρβαρους.

Θα φέρω ένα παράδειγμα μέσα από το Ελληνικό Σύνταγμα (και απευθύνομαι προς την ελληνική Δικαιοσύνη διότι η παγκόσμια Δικαιοσύνη ασχολείται με το Ρωμαϊκό Δίκαιο και όχι με τις αρχές της φιλοσοφίας του Δημοκρατικού Δικαίου, άρα δεν επιθυμεί καν να μας καταλάβει) για να αποδείξω ότι η αφαίρεση του ήθους μέσω παιδείας δημιουργεί πολίτες μη αντιστεκόμενους για τη διατήρηση του πολιτισμού δηλαδή δημιουργεί όργανα του πρωτομάστορα της πανουργίας.

Το Ελληνικό Σύνταγμα κύριοι της Ελληνικής Δικαιοσύνης επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και αυτό δεν εγράφη τυχαία, εγράφη διότι το Ελληνικό Έθνος, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, έχει χύσει το αίμα του για τη διατήρηση του παγκόσμιου πολιτισμού.

Ένα Έθνος το οποίο στηρίζεται στον κρίκο σύνδεσης Ελληνισμού και Χριστιανισμού, το μοναδικό Έθνος που αναζήτησε ορθόδοξα, δηλαδή μέσω αληθινής φιλοσοφίας, την επανασύνδεση του με τον Αληθινό Δημιουργό (βλέπετε τω αγνώστω Θεώ).

Και ο πρωτομάστορας της πανουργίας προσπάθησε και προσπαθεί μέσω της αντιπροσωπείας του (Σιωνιστές και Μασόνους) να αποκολλήσει το Ελληνικό Έθνος από τον Αληθινό Δημιουργό. Θα αποτύχει όμως διότι όπως έλεγε και ο Μπαρμπαγιάννης ο Μακρυγιάννης: όσους και να φάτε η μαγιά θα μείνει.

38 χρόνια τώρα κύριοι της Δικαιοσύνης προσπαθούν να αλλοιώσουν τον πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων, το οποίο είναι ριζωμένο στα ιερά και τα όσια της Ιερής Ελληνικής Φυλής. Και πολύ καλά ξέρετε ποιοι είναι αυτοί.

Είναι αυτοί που σας έστειλαν εγκύκλιο για να κατεβάσετε από τις αίθουσες των Δικαστηρίων τον προστάτη της χώρας τον Χριστό τον Ναζωραίο τον Βασιλιά των Ιουδαίων και προς τιμή σας και τιμή του δικηγορικού συλλόγου αντιδράσατε.

Αυτοί όμως τον προστάτη της χώρας τον κατέβασαν από την αίθουσα του Κοινοβουλίου.

Είναι αυτοί κύριοι της Δικαιοσύνης που κατέβασαν από το κοντάρι της σημαίας τον Σταυρό και προσπάθησαν να τουρκέψουν πειραματικά το Μαρούσι τοποθετώντας στη θέση του Σταυρού ένα μιναρέ (βλέπετε Πατέρα Σαράντα Μαρούσι), είναι αυτοί που προσπάθησαν να βεβηλώσουν το άβατο του Αγίου Όρους, χρησιμοποιώντας την σύγχρονη Εύα, είναι αυτοί που προσπαθούν μέχρι σήμερα να παραχαράξουν την ιερή ελληνική ιστορία, κάνοντας υπακοή στον Νομπελίστα Εβραίο Κίσινγκερ, ο οποίος εξαπάτησε την παγκόσμια πνευματική κοινότητα και έκλεψε το βραβείο ειρήνης.

Παρατηρούμε κύριοι της Δικαιοσύνης ότι το πείραγμα της παιδείας δημιούργησε οπαδούς θύματα, του πρωτομάστορα της πανουργίας, οι πνευματικοί φύλακες της χώρας πρέπει να εντοπισθούν και να ομολογήσουν διότι αφού το Σύνταγμα επαφίεται στον Πατριωτισμό των Ελλήνων, και αυτοί (οι φύλακες) αδιαφόρησαν ή για άλλο ιδιωτικό τους λόγο, δεν εργάστηκαν για τη διατήρηση του πατριωτισμού των Ελλήνων. Και όχι μόνο οι πνευματικοί φύλακες της χώρας δεν εργάστηκαν αλλά συνέβαλαν στην αλλοίωση του πατριωτικού φρονήματος, αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν, διότι το Σύνταγμα χωρίς τον Πατριωτισμό των Ελλήνων είναι προδομένο, είναι σπίτι χωρίς θεμέλια, είναι σπίτι χτισμένο στην άμμο.

Εδώ κύριοι της Δικαιοσύνης εντοπίζεται το μεγαλείο της πανουργίας του πρωτομάστορα της πανουργίας.

Μια πανουργία χωρίς τελειωμό, (για τους οπαδούς της), μιας διαστροφικής πανουργίας διότι συντομεύοντας την καταστροφή, συντομεύει και τον αφανισμό της πανουργίας, μίας πανουργίας η οποία επιζεί κλέβοντας ζωφόρο Αύρα από τις κτιστές ανθρώπινες οντότητες και όταν τις αφανίσει δεν θα έχει από πού να κλέψει. Δηλαδή κύριοι της παγκόσμιας Δικαιοσύνης, η ίδια διαστροφική πανουργία που διέπει την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα η οποία καταστρέφει τον πλανήτη επάνω στον οποίον κατοικεί. Κλέβοντας την Γνώση κύριοι της παγκόσμιας Δικαιοσύνης ανακαλύπτετε τον θάνατο μέσω οδύνης, και πείσατε τους λαούς να τον δεχθούν μέσω έντεχνων ενοχών, δηλαδή αλλοίωση της συνείδησης, η οποία οδηγεί στην ανυπαρξία.

Καταλαβαίνετε κύριοι της Δικαιοσύνης την υπευθυνότητα του αδιάφορου ή πουλημένου πνευματικού φύλακα;

Δυστυχώς κύριοι της Δικαιοσύνης, δεν καταλάβατε και αφού δεν καταλάβατε η πανουργία προχώρησε και εισήλθε μέσα στο ανθρώπινο κύτταρο μέσω επιστημονικού σατανισμού.

Ό,τι γράψω για τον επιστημονικό Σατανισμό, Σατανισμό με φυσικά μέσα, για μένα ισχύουν.

Απομένει, (αυτά τα γραφόμενα) να τα ερευνήσει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, δυστυχώς όμως οι πειραγμένοι ερευνητές εξαιτίας του παγκόσμιου έμπορα δεν ερευνούν αυτά που δεν πιστεύουν, ερευνούν μόνο γι’ αυτά που χρηματοδοτούνται, εξάλλου εγώ δεν μπορώ να την χρηματοδοτήσω αυτή την έρευνα, άρα ο ερευνητής μόνο με χρήματα μπορεί να κινηθεί. Και αυτό είναι επιστημονική κατάντια, διότι δεν εργάζεται για να εξαφανίσει την άγνοια, αλλά για να διαιωνίσει την άγνοια και αυτό είναι ορατό από την καταστροφή του πλανήτη (βλέπετε Αποκάλυψη θα διαφθείρω τους διαφθείροντας την γη).

Οι ερευνητές της εξελικτικής θεωρίας, μιας θεωρίας η οποία καταργεί το δίκαιο, διότι το εξελισσόμενο, ως εξελισσόμενο είναι το αθώο διότι φταίει αυτός που το ξεκίνησε από την ατέλεια προς την τελειότητα.

Κύριοι ερευνητές, πως θα μπορέσει να σταθεί η καταγγελία σας ενώπιον της Δικαιοσύνης, αν το κομπιούτερ που εσείς δημιουργήσατε, κάνει ένα λάθος, δημιουργήσει μία καταστροφή και το καταγγείλετε; Ο δημιουργός του κομπιούτερ είναι ένοχος άρα το κτίσμα είναι αθώο.

Το Δίκαιο όμως ισχύει διότι η δημιουργία εκίνησε από την τελειότητα και αυτό η συνείδηση το γνωρίζει γι’ αυτό καταδιώκει το λάθος και αφού αυτό εσείς δεν το πιστεύετε, η έρευνα σας ανακαλύπτει τον όλεθρο, ο οποίος είναι φανερός και σε όλους εμάς αποδεκτός, άρα μας έχετε μαγέψει και είναι φυσικό ο μαγεμένος να μην ενδιαφέρεται για την τύχη των απογόνων του. Θα σας ξεσκεπάσω κύριοι και μάρτυρας θα είναι η ίδια σας η έρευνα.

Οι κολασμένοι ερευνητές (και κολασμένοι διότι εξαιτίας τους καταστρέφεται ο πλανήτης και ο άνθρωπος, διότι ο βοσκός και ο γεωργός δεν έχουν γνώσεις για να το κάνουν, το μόνο που γνώρισαν ο βοσκός και ο γεωργός από αρχαιοτάτων χρόνων, από την εποχή του Ομήρου, είναι: θειάφι, γαλαζόπετρα, άροτρο και δημιουργική κόπωση, εντελώς ακίνδυνα για το περιβάλλον), οι οποίοι συγγενεύουν με την απιστία του πρωτομάστορα της πανουργίας, φυσικόν είναι να μην πιστεύουν την αληθινή έρευνα, να έχουν απορρίψει την αληθινή φιλοσοφία και να την χλευάζουν. Και είναι πολύ οδυνηρό να είσαι Έλληνας και να χλευάζεις την πνευματική σου κληρονομιά, την παγκοσμίως αναγνωρισμένη, και να έχεις ενταχθεί στην παγκόσμια αίρεση, την ευκολία, και όχι στη δημιουργική κόπωση που διατηρεί την ποιότητα των αγαθών και περιφρουρεί το οικοσύστημα, δηλαδή οι φύλακες του πολιτισμού να εργάζονται για την εξαφάνιση του πολιτισμού.

Δηλαδή κύριοι Έλληνες ερευνητές, έχετε δεχτεί τον πιο πανούργο τρόπο, που εργάζεται για την εξαφάνιση του αντιστεκόμενου για την διατήρηση του πολιτισμού, με αντάλλαγμα την κενοδοξία, μία κενοδοξία, η οποία δεν διοικεί αυτό που δημιούργησε αλλά διοικείται από το δημιούργημά της. Την κενοδοξία, κύριοι Έλληνες ερευνητές, η κοινωνία της αρχαίας Σπάρτης την έχτισε μέσα στο δωμάτιο και την πρώτη πέτρα την έβαλε η μάνα του. (βλέπετε Παυσανία). Συνεχίζεται…

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *