Βαριές οι κατηγορίες για τον Δήμαρχο Κατερίνης και το Δημοτικό Συμβούλιο!

Σε δίκη στο Εφετείο Θεσσαλονίκης στις 25 Σεπτεμβρίου, παραπέμπονται…

ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης, όλοι σχεδόν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης κ. Αριστείδης Οφίδης, με κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος και πρόσκληση για τέλεση αδικήματος αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης κατηγορείται ότι σε εκτέλεση της με αριθμό 162/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σύμβαση με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. Α.Μ.Τ.Ε.Ε.», προσέδωσε σ’ αυτήν αναδρομική ισχύ από 01-03-2010, ενώ η σύμβαση υπογράφηκε στις 03-05-2010, έως και 28-02-2011, χωρίς να έχει εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο και χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη από την κείμενη νομοθεσία.
Ο Δήμαρχος παρουσίασε τη σύμβαση ως συνέχεια της προηγούμενης, προσδίδοντας σε αυτή αναδρομική ισχύ και προβλέποντας καταβολή αντισταθμιστικής εισφοράς από το Δήμο προς το ΚΤΕΛ αναδρομικά για ένα δίμηνο, κατά το οποίο η σύμβαση δεν εφαρμοζόταν, με δεδομένο ότι και η προηγούμενη σύμβαση είχε ήδη λήξει. Δηλαδή, ενώ εκείνο το διάστημα, οι επιβάτες κατέβαλαν το κανονικό κόμιστρο ο Δήμος Κατερίνης συνέχιζε να επιδοτεί τα εισιτήρια.
Ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης κ. Αριστείδης Οφίδης κατηγορείται ότι ενώ η από 22-09-2008 σύμβαση μεταξύ της εταιρίας Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης και του Δήμου Κατερίνης, που προέβλεπε την καταβολή μειωμένου κομίστρου είχε λήξει από 31-12-2009 και επομένως μέχρι και την υπογραφή της επόμενης σύμβασης στις 03-05-2010 δεν εφαρμοζόταν καμία σύμβαση που να προβλέπει την καταβολή μειωμένου κομίστρου και οι επιβάτες κατέβαλαν το κανονικό προβλεπόμενο εισιτήριο, επιθυμώντας να ωφελήσει κατά το δυνατόν περισσότερο τα συμφέροντα της εταιρίας, Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε. σε βάρος του Δήμου Κατερίνης, κατέπεισε το συγκατηγορούμενό του με πειθώ και φορτικότητα καθώς και με την παροχή άγνωστου κατά την προκαταρτική εξέταση ηθικού, υλικού ή άλλου ανταλλάγματος, να παραβεί τα καθήκοντα της υπηρεσίας του και να προσδώσει αναδρομική ισχύ στην από 03-05-2010 σύμβαση, ήτοι να ισχύει αυτή από 01-03-2010.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατηγορούνται ότι ψήφισαν θετικά για τη λήψη της με αριθμό 560/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ομώνυμου Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αστικά ΚΤΕΛ Κατερίνης Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών για τη λειτουργία λεωφορειακών γραμμών με μειωμένο εισιτήριο στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδότησης με την επωνυμία «Συν-κοινωνία» με βάση τα άρθρα 10 παρ. 4 και 19 παρ. 1 του Ν. 2963/2001.
Για την διαμόρφωση της επιδότησης του εισιτηρίου έπρεπε να ληφθεί υπόψη τόσο το κόστος των οχημάτων όσο και το κόστος κίνησης τους.
Στη σύμβαση όμως, εμφανίζονται ανακριβή στοιχεία όσον αφορά τόσο το κόστος των οχημάτων – πενταπλασιάζοντας την αξία αυτών — όσο και το λειτουργικό κόστος κίνησης των αυτοκινήτων – αυξάνοντας κατά 40% το κόστος του πετρελαίου κίνησης – με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου και το ύψος του συμβατικού τιμήματος, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 863.266 ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό οι κατηγορούμενοι παραβίασαν το υπηρεσιακό τους καθήκον, ήτοι να προασπίζουν τα συμφέροντα του Δήμου, με σκοπό αφενός μεν να ωφελήσουν παράνομα τον συγκατηγορούμενο τους, Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης, Αριστείδη Οφίδη, ο οποίος θα αποκόμιζε ως αντισταθμιστική εισφορά τίμημα μεγαλύτερο σε σχέση με την παρεχόμενη από τον ίδιο υπηρεσία, αφετέρου δε να βλάψουν το Δήμο, ο οποίος αντιμετώπισε με χρήματα του δικού του ταμείου και προϋπολογισμού τη σχετική δαπάνη, που θα μπορούσε να είναι μικρότερη.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *