Τί θέσιν λαμβάνει ὁ Καμμένος γιά τήν «κάρτα δουλοποιήσεως τῶν πολιτῶν»;

Στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἀποφεύγω νὰ ἔχω «γύρω μου» κουδουνισμένα. Εἶτε φαίνονται ὡς ὀρθά, εἶτε ὄχι, δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ θέσεις τους, τὰ ἀφεντικά τους καὶ οἱ προορισμοί τους. (Πλὴν ἑνὸς κουδουνισμένου, ποὺ …κατὰ λάθος τὴν πάτησα καὶ …«ἔμπλεξα», διαδικτυακῶς πάντα, γιὰ λίγο μαζύ του!!!) Μαθαίνω, ὅσα μαθαίνω, ἀπὸ φίλους καὶ γνωστοὺς ποὺ ἔχουν κάποιες ἐπαφὲς μαζύ τους, πραγματικὲς ἤ διαδικτυακές. Αὐτὴ ἡ στάσις μου εἶναι καὶ καλὴ καὶ κακή. Καλὴ γιατὶ δὲν ἀσχολοῦμαι νυχθημερὸν μὲ τὴν κάθε κοτσάνα τους καὶ κακὴ διότι …«χάνω ἐπεισόδια», κάποιες φορές.
Σήμερα λοιπὸν θὰ καταπιασθῶ μὲ τὸν Πᾶνο Καμμένο, γιὰ δευτέρα φορά, μέσα σὲ λίγες ἡμέρες! (Ὄχι, δὲν τοῦ κάνω διαφήμισιν!!! Σκασίλα μου γιὰ τὰ …κουκιά του!). Σήμερα τὸ θέμα μας εἶναι ἡ …«δημοκρατικότης» τοῦ Πάνου, ἀλλὰ καὶ ἡ θέσις του γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς κάρτας δουλοποιημένου πολίτου, σὲ μερίδα τῶν πολιτῶν μας. (Ἐπίσης δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν καλῶς, ἤ κακῶς, παραμένῃ στὴν σημερινὴ κυβέρνησιν!!!)
Ἀλήθεια; Πόσο δημοκρατικά ἀντιμετωπίζει ἕνας πολιτικός τόν ἀντίλογο; Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, πόσο δημοκρατικός εἶναι ἕνας πολιτικός πού εὐαγγελίζεται τήν δημοκρατία;
(Ὄχι, δὲν ἀγάπησα τὴν δημοκρατία… ἁπλῶς ἐπέλεξα νὰ διαβιῷ σὲ χώρα ποὺ θέλει νὰ λέγεται δημοκρατικὴ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τηρῶ τοὺς κανόνες της.) Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω λοιπὸν τὴν …«ἀδυναμία» τοῦ Καμμένου νὰ ἀπαντήσῃ στὸ ἐὰν ἡ κάρτα τοῦ δουλοποιημένου πολίτου τυγχάνῃ τῆς ἐγκρίσεώς του… Ποὺ …τυγχάνει τῆς ἐγκρίσεώς του, ἐφ΄ ὅσον παραμένει καὶ στηρίζει τὴν κυβέρνησιν ποὺ μᾶς τὴν ἐπιβάλλει!!! Κι ὄχι μόνον …τυγχάνει ἀλλὰ συμβαίνει τοῦ …Κουτρούλη ὁ γάμος στὸν τομέα τῆς πληροφορίας. (Ἤ μήπως παραπληροφορίας;) Γιὰ τὴν ὥρα, κατὰ Καμμένο, ΔΕΝ εἶναι κάρτα τοῦ δουλοποιημένου πολίτου αὐτὸ ποὺ μᾶς φέρνει ἡ συγκυβέρνησίς του ἀλλὰ …τραχανᾶς!
Ὁ φίλος μας λοιπὸν ὁ Δημήτρης, ποὺ τὸν «εἶχε ἀπὸ κοντά», ἔχει νὰ μᾶς καταθέσῃ τὰ ἐξῆς:

Panos Kammenos, γιατί μέ μπλόκαρες στό Twitter;; Ἐπειδή εἶπα τήν ΑΛΗΘΕΙΑ καί δέν τόλμησες νά μοῦ ἀπαντήσῃς ὅπως πρέπει;;;; Αὐτή εἶναι ἡ «Δημοκρατία» σου;;; Τό νά μέ ΜΠΛΟΚΑΡῌΣ, μέ δικαιολογία τό νά ΑΠΟΦΥΓῌΣ νά μοῦ ἀπαντήσῃς;;;
Δὲν μᾶς τὰ λὲς καλὰ Παναγιώτη!!!!! . Ἀποδεικνύει πὼς μὲ τὴν ἀπάντησή του, ΕΚΑΝΕ ΑΝΟΗΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ. Γιατὶ ἁπλᾶ, τοῦ εἶπα τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ, γιὰ τὸ τὶ γράφει ἡ ΣΥΜΦΩΝΙΑ…
Κι ἄκομα, ὁ ἴδιος γνωρίζει τὸ τὶ τι σημαίνει ΚΑΡΤΑ ID, ποὺ δυστυχῶς παίζει μὲ τις λέξεις, μὰ ὅμως ἐμεῖς ΔΕΝ ΤΑ ΜΑΣΑΜΕ. . Τὸ ξαναλέω: ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΛΙΘΙΟΙ. Ἡ «Ἔξυπνη» Κάρτα ID μέσῳ μικροτσὶπ RFID, εἶναι ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ, σὰν ΔουλοΚάρτα…. . ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ID ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ! ! ! . Υ.Γ.: Καὶ μοῦ μπλόκαρες τὰ σχόλια τοῦ Facebook, στὸ προσωπικό σου προφὶλ-group. Λυπᾶμαι ποὺ ἔχουμε πολιτικὸ ποὺ ΦΟΒΑΤΑΙ, νὰ ἀπαντήσῃ στὰ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ!!!
Σταματόπουλος Δημήτρης

Τί ἔπαθε λοιπόν ὁ Καμμένος; Σφυρίζει ἀδιάφορα; Ἔ;;;;; Ποῦ εἶναι οἱ φίλοι του καί ὑποστηρικτές του; Τά μασοῦν κι αὐτοί ἤ μᾶς …μπλοκάρουν, κάθε φορά πού ἀποκαλύπτουμε μίαν κωλοτούμπα …«ὑπερπατριωτική»;
Ἄς κάνουμε λοιπὸν τὶς σχετικὲς ἐπαναλήψεις, γρήγορα γρήγορα.

Στὴν ἐκδρομὴ εἰς τὰς Εὐρώπας τῶν Τσίπρα καὶ Βαρουφάκη ἀπέκτησε ἡ χώρα μας ἀκόμη ἕνα μνημόνιον!!! Τὸ τέταρτον, ἐπισήμως, στὴν σειρά!!! Ὁ Καμμένος …ἄφαντος!!!
Στὴν ἐκλογὴ τοῦ …παρ΄ ὁλίγον ὑποδίκου, γιὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς Siemens, Πάκη, στὴν θέσιν τῆς γλάστρας – προέδρου, ὁ Καμμένος καὶ σιωπᾶ καὶ ψηφίζει Πάκη… Εἶναι μᾶλλον σύμπτωμα τοῦ …«ὑπερπατριωτισμοῦ» κι αὐτό!!!
Στὴν ἀπ΄ εὐθείας ἀνάθεσιν παροχῆς συμβουλῶν, ἐκ τοῦ μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ, εἰς τὴν Lazard, ἐπίσης σιωπᾶ ὁ Καμμένος, ἄν καὶ ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἀπεκάλυψε τὸν ῥόλο της. (Αὐτὴν ντέ… Τῆς διαχειρίσεως τοῦ PSI λέμε… -Τὸ μάθαμε ἐξ ἀνάγκης κι αὐτό…!!!)
Στὸ ἄνοιγμα τῆς Ἀμυγδαλέζας καὶ στὴν μεταφορὰ τῶν ἐκεῖ ἐγκλείστων, ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων, καθὼς καὶ στὸν διασκορπισμό τους στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαφανίσουν καὶ τὰ τελευταῖα ἴχνη τῆς ὁποίας ἑλληνικῆς ἐπιχειρηματικότητος, ἐπίσης ἄφαντος ὁ …«ὑπερπατριώτης».
Στὰ περὶ ἀκυρώσεως (ἕνα παράδειγμα, ἀπὸ τὰ πολλὰ ἄλλα) τοῦ ΕΝΦΙΑ, ποὺ μᾶς παραμύθιαζαν πρὸ τῶν ἐκλογῶν, ἐπίσης μούγκα ὁ Καμμένος, κατόπιν τῶν ἐκλογῶν.
Στὴν ἐπιβολὴ τῆς κάρτας τοῦ δουλοποιημένου πολίτου, γαργάρα πάλι ὁ Καμμένος. Ὄχι μόνον σιωπή, ἀλλὰ καὶ …στρίβειν διὰ τῶν ἀποκλεισμῶν καὶ τῶν διαγραφῶν!!!

Τί νά πῷ ἐγώ τώρα γιά τόν …«πατριώταρο»; Νά πῷ πώς μᾶς βρῆκε ἀκόμη ἕνας Καρατζαπαίρνης; Ἤ νά μήν τό πῷ;
Φιλονόη.
Υ.Γ. Ἡ τελευταία φάσις τοῦ …«δράματος» θὰ παιχθῇ μὲ τὸ «δίπολον» «χρυσῆ αὐγὴ – ΣΥΡΙΖΑιοΚΚΕ». Ἐκεῖ πραγματικὰ θὰ τὰ δοῦμε ὅλα γιὰ ὄλα. Κάπου ἐκεῖ μέσα θὰ ἔχουν χωθῆ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ σκουλήκια… Τὸν νοῦ μας λοιπὸν Ἕλληνες. Ἔχουμε καὶ δρόμο καὶ χρόνο καὶ πολλοὺς ἀγῶνες ἐμπρός μας, γιὰ νὰ ἀποδομήσουμε, ἀρχικῶς, τὰ σκουπίδια μέσα μας καὶ νὰ ξανακτίσουμε, ἀπὸ τὰ ὑλικὰ τῆς ἀποδομήσεως, τὴν Πατρίδα μας ἀπὸ τὴν ἀρχή. Γιὰ τὴν ὥρα τρῶμε …καμμένους!

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *