Κατασκευή ιστοσελίδων – μαθήματα

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τόσο τους εκπαιδευτές όσο και τους εκπαιδευόμενους στην κατασκευή ιστοσελίδων μαθήματα είναι το ποια θα ήταν η ύλη ενός ολοκληρωμένου σεμιναρίου.
Αυτό είναι το ερώτημα που προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτό το άρθρο. …

Το ερώτημα δεν είναι απλό, διότι η τεχνολογία προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό, οι απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων είναι πάρα πολλές, ενώ οι ώρες ενός σεμιναρίου είναι περιορισμένες.
Οι ίδιες γνώσεις περίπου απαιτούνται και για την προώθηση ιστοσελίδων

Καταρχήν, οι ενότητες που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο μάθημα είναι οι εξής: html, css, javascript, jquery, php, mysql, wordpress, joomla, eshop, opencart
Στο άρθρο αυτό θα μιλήσουμε για τις τέσσερις πρώτες, δηλαδή για τις βασικές ενότητες στην κατασκευη ιστοσελιδων μαθηματα .

Όταν μιλάμε για ολοκληρωμένη ύλη σε κατασκευη ιστοσελιδων μαθηματα html εννοούμε καταρχήν τις βασικές έννοιες όπως είναι η εισαγωγή στην HTML, τα HTML Elements, τα HTML Attributes, οι επικεφαλίδες (Headings), οι παραγραφοι (Paragraphs), η μορφοποίηση (Formatting), οι συνδεσμοι (Links).
Τις ενότητες HTML Head και HTML CSS, τις εικόνες (Images), τους πίνακες (Tables), τις λίστες (Lists), τις φόρμες (Forms).
Πρέπει να περιλαμβάνονται τα Layout, Iframes, Colors, Colornames, Colorvalues, καθώς και εισαγωγή στη javascript

Στην ενότητα κατασκευη ιστοσελιδων μαθηματα html πρέπει να περιλαμβάνονται και πιο καινούρια θέματα που σχετίζονται με html5,
όπως HTML5 New Elements, HTML5 Canvas, HTML5 SVG, HTML5 Drag/Drop, HTML5 Geolocation, Input Types,
Form Elements, Form Attributes, HTML5 Semantic, HTML5 Web Storage, HTML5 App Cache, HTML5 Web Workers καθώς και HTML5 SSE.

Τέλος πρέπει να περιλαμβάνονται τα HTML Media: Object, Audio, Video και YouTube

Η ενότητα κατασκευη ιστοσελιδων μαθηματα css πρέπει τουλάχιστο να περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες όπως είναι η σύνταξη CSS, το CSS Id και το CSS Class.
Πρέπει να περιλαμβάνει ενότητα για το Styling, και συγκεκριμένα πως κάνουμε styling μέσω css σε φόντο (Background), κείμενο (Text), γραμματοσειρές (Fonts), συνδέσμους (Links), λίστες (Lists) καθώς και πίνακες (Tables).
Στην ενότητα αυτή πρέπει να εξηγηθεί το Box Model και συγκεκριμένα τα Border, Outline, Margin και Padding.
Εκτός από τα βασικά, καό είναι να περιλαμβάνονται και πιο προηγμένα θέματα όπως Grouping/Nesting, Dimension, Display, Positioning, Floating, Align, Pseudo-class, Pseudo-element, Navigation Bar, Image Gallery, Image Opacity, Image Sprites, Media Types, Attribute Selectors

Στην ενότητα κατασκευη ιστοσελιδων μαθηματα javascript πρέπει να συμπεριληφθούν οι εισαγωγικές ενότητες που είναι η έξοδος (Output), η ακολουθία εντολών, τα σχόλια (Comments), οι μεταβλητές (Variables), οι τύποι δεδομένων (Data Types), τα αντικείμενα (Objects), οι συναρτήσεις (Functions), οι τελεστές (Operators), οι συγκρίσεις (Comparisons), οι συνθήκες (Conditions), η εντολή Switch, οι εντολές επανάληψης (Loop For, Loop While), οι διακοπές (Breaks), και η διαχείρηση λαθών.

Πρέπει να εξηγηθεί το μοντέλο HTML DOM και ο χειρισμός του από τη γλώσσα javascript, δηλαδή CSS, Events, Nodes.

Στην ενότητα της javascript πρέπει να παρουσιαστούν και πιο προηγμένα θέματα όπως Object, Number, String, Date, Array, Boolean, Math, RegExp
Από τη διδασκαλία javascript δεν θα μπορούσε να λείπει ο χειρισμός των Window, Screen, Location, History, Navigator, PopupAlert, Timing και Cookies.

Η ενότητα κατασκευη ιστοσελιδων μαθηματα jquery περιλαμβάνει καταρχήν την εισαγωγή στο jquery, τον τρόπο εγκατάστασής του,
τη σύνταξή του, τα Selectors και τα Events
Πρέπει να περιλαμβάνει jQuery Effects όπως είναι τα Hide/Show, Fade, Slide, Animate, stop(), Callback και Chaining.
Πρέπει να παρουσιαστεί ο τρόπος χρήσης των Get, Set, Add, Remove και των κλάσεων από το jQuery.
Άλλες ενότητες που ενδεχομένως κριθεί σκόπιμο να περιληφθούν στη διδασκαλία jquery είναι το jQuery Traversing (Ancestors, Descendants, Siblings, Filtering) και το AJAX (κυρίως τα Load και Get/Post)

Πηγή: http://www.infopolis.gr/kataskeyi-istoselidwn-mathimata/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *