ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ

Πακέτο «κοινωνικής ισοπέδωσης» ύψους 14,5 δις

Α’ μέρος: παρουσίαση του συνολικού προωθούμενου πακέτου


Β’ μέρος: προσχέδιο προϋπολογισμού 2013

Α’ μέρος

Η βίαιη αναδιανομή του πλούτου υπέρ των πολύ λίγων και των τοκογλύφων-δανειστών της χώρας κορυφώνεται με το προωθούμενο πακέτο των 14,5 δις, το οποίο αφορά την περίοδο 2013-2016, καθώς θεωρείται σχεδόν βέβαιη η παράταση των ….
2 ετών (2015-2016).

Από πακέτο αυτό, μόνο το 2013 οι επιβαρύνσεις για τα λαϊκά στρώματα θα είναι 8 περίπου δισ. ευρώ (βλ. πιο κάτω το β’ μέρος για τον προϋπολογισμό).

Στα συνολικά μέτρα περιλαμβάνονται περικοπές δαπανών 10,5 δισ. ευρώ μέχρι και το 2014. Θεωρώντας όμως ως δεδομένο ότι το ελληνικό πρόγραμμα θα πάρει επιμήκυνση μέχρι και το 2016, για το σύνολο της περιόδου 2013-2016 αποτυπώνονται περικοπές συνολικού ύψους 11,5 δισ. Σε αυτά προστίθενται και φορομπηχτικά μέτρα που θα οδηγήσουν σε πρόσθετα έσοδα ύψους 3 δισ. ευρώ, φτάνοντας το συνολικό ύψος των μέτρων στα 14,5 δισ. ευρώ.

Σημαντικό στοιχείο λοιπόν είναι ότι το πακέτο είναι εξαιρετικά «εμπροσθοβαρές», αφού 8 περίπου δισ. ευρώ θα εφαρμοστούν από το 2013!

Στο σύνολο της περιόδου, οι συνολικές περικοπές δαπανών των 11,5 δισ. ευρώ αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 4 δισ. ευρώ προκύπτουν από τη μείωση των δαπανών υγείας κατά 1,5 δισ. ευρώ, των δαπανών άμυνας κατά 650 εκατ. ευρώ, της παιδείας (184 δισ. ευρώ), τον «εξορθολογισμό» των ΔΕΚΟ κατά 519 εκατ. ευρώ και 1,22 δισ. από την «αναδιάρθρωση» του δημόσιου τομέα. Από τις περικοπές αυτές, το 2013 θα καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή 7,61 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 5,4 δισ. ευρώ προέρχονται από περικοπή των συντάξεων (3,7 δισ.), των μισθών του δημόσιου τομέα (940 εκατ. ευρώ) και των κοινωνικών επιδομάτων (770 εκατ. ευρώ).

Το πακέτο των περικοπών συμπληρώνεται από 540 εκατ. ευρώ από την «αναδιάρθρωση»(βλ. κατεδάφιση) του δημοσίου τομέα, την υγειονομική περίθαλψη, από όπου αναμένεται «πετσόκομμα» 840 εκατ. ευρώ, την άμυνα, από όπου σχεδιάζονται περικοπές 304 εκατ. ευρώ, την παιδεία (134 εκατ. ευρώ), τις ΔΕΚΟ (272 εκατ. ευρώ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από όπου αναμένεται «εξοικονόμηση» ύψους 100 εκατ. ευρώ τον επόμενο χρόνο.

Αναλυτικότερα τώρα:

Συντάξεις και επιδόματα

Στο πεδίο των περικοπών που αφορούν το κοινωνικό κράτος οι συνολικές περικοπές φτάνουν τα 5,65 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 4,8 δισ. ευρώ αφορούν τις συντάξεις και 850 εκατ. ευρώ αφορούν τα κοινωνικά επιδόματα. Οι αντίστοιχες περικοπές το 2013, όπως θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό, φτάνουν τα 4,45 δισ. ευρώ.

Από αυτά, τα 3,7 αφορούν τις μειώσεις των συντάξεων και από αυτά, τα 2,9 δισ. ευρώ εξασφαλίζονται από καθαρές περικοπές που αφορούν τα δώρα των συντάξεων (εξοικονόμηση 1,5 δισ.), τις κλιμακωτές περικοπές από 1% έως και 15% για τις συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ (εξοικονόμηση 640 εκατ. ευρώ), τη μείωση των συντάξεων του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ από τα 360 ευρώ που είναι σήμερα (273 εκατ. ευρώ) και την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 χρόνια, που αναμένεται να προσφέρει «εξοικονόμηση» 500 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο των 800 εκατ. ευρώ θα αφορά την περικοπή των εφάπαξ (290 εκατ. ευρώ), τη μείωση των συντάξεων λόγω περικοπής των ειδικών μισθολογίων, που αναμένεται να έχει εξοικονόμηση 309 εκατ. ευρώ, και 200 εκατ. ευρώ από την περικοπή «παράτυπων» συντάξεων και το πλαφόν στις συντάξεις των ανύπαντρων θυγατέρων.

Στα κοινωνικά επιδόματα, στη συνολική περικοπή των 774 εκατ. ευρώ τα περισσότερα (485 εκατ. ευρώ) αφορούν τα οικογενειακά επιδόματα (114 εκατ. ευρώ), τα ειδικά επιδόματα ανεργίας (114 εκατ. ευρώ) και την καταβολή του ΕΚΑΣ μόνο σε άτομα ηλικίας άνω το 65 ετών.

Μισθοί

Στο μισθολογικό κόστος του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η μισθολογική δαπάνη αναμένεται να περικοπεί κατά 1,6 δισ. ευρώ. Το 2013 αναμένεται περικοπή ύψους 940 εκατ. ευρώ. Περίπου το ένα τρίτο από τα χρήματα αυτά θα αφορούν την κατάργηση των δώρων (340 εκατ. ευρώ), ενώ οι περικοπές από τα ειδικά μισθολόγια όπως αποτυπώνονται από τα μέτρα του οικονομικού επιτελείου φτάνουν τα 270 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος (147 εκατ. ευρώ) να αφορά πανεπιστημιακούς και δικαστικούς και τα υπόλοιπα 123 εκατ. ευρώ τους ένστολους.

Τα υπόλοιπα 230 εκατ. ευρώ μοιράζονται σε περικοπές επιδομάτων προσλήψεων προσωπικού σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, περικοπές μισθών στους ΟΤΑ και την αύξηση των ωρών εργασίας στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Αναδιοργάνωση»(βλ. κατεδάφιση) Δημοσίου

Η «αναδιοργάνωση» του Δημοσίου αναμένεται να έχει «εξοικονόμηση» ύψους 1,22 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου τα μισά (540 εκατ. ευρώ) αναμένεται να εξοικονομηθούν το 2013 από την περικοπή του ΠΔΕ κατά 150 εκατ. ευρώ με την κατάργηση επικαλυπτόμενων έργων, τις περικοπές κατά 100 εκατ. ευρώ σε φορείς εκτός αυτών της Γενικής Κυβέρνησης και τη μείωση κατά 25% των μη μισθολογικών δαπανών των υπουργείων, από όπου αναμένεται εξοικονόμηση 290 εκατ. ευρώ, η οποία αμφισβητήθηκε έντονα από την τρόικα. Στις περικοπές δεν περιλαμβάνονται ακόμα κονδύλια για τη μείωση του προσωπικού του Δημοσίου, αφού το μέτρο της νέου είδους εφεδρείας θα πρέπει να εξηγηθεί, υποτίθεται, επαρκώς στην τρόικα πριν γίνει αποδεκτό. Ο σχεδιασμός από την ελληνική τρόικα είναι για διαθεσιμότητα 15.000 υπαλλήλων μέσα στον επόμενο χρόνο, έπειτα από «αξιολόγηση» που θα περιλαμβάνει πιθανώς και γραπτές εξετάσεις.

Υγεία, Παιδεία, Αμυνα, ΔΕΚΟ

Σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς αναμένεται «πετσόκομμα» συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ για το 2013. Από αυτά, τα 850 εκατ. ευρώ αναμένονται από την περικοπή των δαπανών υγείας. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένονται για το 2013 περικοπές 100 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα της άμυνας αναμένεται εξοικονόμηση ύψους 340 εκατ. ευρώ, με τα περισσότερα από αυτά (274 εκατ. ευρώ) να προέρχονται από αναστολή εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων.

Στον τομέα της παιδείας περιγράφονται στο πρόγραμμα περικοπές συνολικού ύψους 134 εκατ. ευρώ, με τους εκπροσώπους των δανειστών να πιέζουν για κλείσιμο αντί για συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τέλος, υπάρχει η πρόβλεψη για «εξοικονόμηση» 272 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές-περικοπές που θα γίνουν στις ΔΕΚΟ.

Φορολογία

Συνολικά 3 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το φορολογικό πακέτο το οποίο θα ισχύσει από τον επόμενο χρόνο. Εκτός από τη μείωση-κατάργηση των φοροαπαλλαγών των λαϊκών στρωμάτων (βλ. αφορολόγητο για παιδιά κτλ) περιλαμβάνονται φόροι για όλους πλην βεβαίως των μεγάλων επιχειρήσεων και των εχόντων, που θα δουν τη φορολογική τους επιβάρυνση να μειώνεται. Από τα 11 μέτρα που έχουν πέσει στο τραπέζι θα θεσμοθετηθούν όλα φέτος, αλλά αυτά που αναμένεται να αποδώσουν άμεσα περίπου 1 δισ. ευρώ αφορούν: Την εξίσωση της εισφοράς του ΙΚΑ παλιών και νέων ασφαλισμένων με αναμενόμενο «όφελος» 531 εκατ. ευρώ, τη μείωση της επιδότησης πετρελαίου των αγροτών με «όφελος» 130 εκατ. ευρώ, την αναμόρφωση της φορολογίας καπνού με «όφελος» 187 εκατ. ευρώ, τη φορολόγηση των παιχνιδομηχανών του ΟΠΑΠ, που αναμένεται να αποφέρει επιπλέον έσοδα ύψους 200 εκατ. ευρώ, και την εξίσωση της φορολογίας του πετρελαίου κίνησης με το υγραέριο, από όπου αναμένονται έσοδα ύψους 75 εκατ. ευρώ.

Τα επώδυνα μέτρα που θα αφορούν τη φορολογία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων (κατάργηση του αφορολογήτου των παιδιών) θα εφαρμοστούν μεν από το 2013 αλλά θα αποδώσουν με τη φορολογία του 2014. Σε αυτά εντάσσονται πρόσθετα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος ύψους 1,8 δισ. ευρώ από:

-Την εξοντωτική φορολογία ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τον κώδικα φορολογίας επιχειρήσεων με στόχο 1,6 δισ. ευρώ.

-Την κατάργηση του αφορολογήτου για τα παιδιά, με προσδοκώμενα έσοδα 107 εκατ. ευρώ.

-Την κοινωνικά άδικη μεταβολή των συντελεστών φορολογίας (οι συντελεστές του 26%, του 38%, του 40% και του 45% συγχωνεύονται στο 35%), όπου προκύπτει φορολογική δαπάνη 120 εκατ. ευρώ.

-Την απαράδεκτη μείωση των συντελεστών φορολογίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις από το 20% για τα μη διανεμόμενα κέρδη και 25% στα διανεμόμενα σε 19% και για τις δύο κατηγορίες κερδών,

Εργασιακά-ιδιωτικοποιήσεις-κλειστά επαγγέλματα-ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

Επιγραμματικά: Περαιτέρω μείωση των μισθών του ιδιωτικού τομέα, εφαρμογή του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών κατά 5%, περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, μείωση του ύψους των αποζημιώσεων, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, αποκρατικοποποιήσεις, κλειστά επαγγέλματα.

Αναλυτικότερα: Σκληρές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις περιλαμβάνονται στο πακέτο των μέτρων καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης κατά 2 μήνες της προαναγγελίας απόλυσης για την λήψη του 50% της αποζημίωσης. Ωστόσο υπάρχουν διαρροές ότι η τρόικα επιμένει και στην περαιτέρω μείωση κατά 50% της αποζημίωσης, δηλαδή 25%.

Όσον αφορά το ωράριο, η κυβέρνηση φαίνεται να αποδέχεται το ελαστικό 8ωρο, δηλαδή να μπορεί να εργαστεί κάποιος μια ώρα πριν ή μια ώρα μετά το ωράριο των καταστημάτων, ενώ φαίνεται να αποδέχεται τις 11 ώρες συνεχούς ανάπαυσης μεταξύ βαρδιών, αντί 12 που ισχύει τώρα.

Επίσης, σχετικά με το ωράριο, εξετάζεται ακόμα και η αύξηση των ημερών εργασίας (από τις πέντε στις έξι), αλλά η κυβέρνηση υποτίθεται ότι «αντιστέκεται».

Ασφαλιστικό

Σύμφωνα με τις διαρροές, φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 χρόνια για όλες τις ομάδες ασφαλισμένων, για την οποία θα απαιτούνται πλέον 20 αντί για 15 έτη, με το γενικό όριο να πηγαίνει από τα 65 στα 67 και είναι σχεδόν βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί νέο (αντι)ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Β’ μέρος

Προσχέδιο προϋπολογισμού 2013:

Επίσημη ανεργία 24,7%, ύφεση 3,8% και έλλειμμα 4,2% του ΑΕΠ προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2013. Επίσης, εκτιμάται ότι αν εξαιρεθούν οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους, θα διαμορφωθεί πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ ή 2,2 δισ. ευρώ. Για εφέτος, οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης κάνουν λόγο για ύφεση 6,5%, έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές έλλειμμα 1,4% του ΑΕΠ.

Ο ρυθμός ανάπτυξης, όπως προείπαμε, προβλέπεται στο -3,8% για το 2013, εκτίμηση που είναι εκτός πραγματικότητας, καθώς η ύφεση αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Το επίσημο ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 24,7% του εργατικού δυναμικού και το πραγματικό στο 34% (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)

Τα κοινωνικά βάρβαρα μέτρα-περικοπές του προϋπολογισμού του 2013, ύψους 7,8 δις, έχουν ως εξής:

-«Αναδιάρθρωση» (βλ. κατεδάφιση) δημόσιου τομέα – 483 εκατ. ευρώ

-«Αναδιάρθρωση» (βλ. κατεδάφιση) τοπικής αυτοδιοίκησης -100 εκατ. ευρώ

-«Πετσόκομμα» μισθολογικής δαπάνης -1,1 δισ. ευρώ.

-«Πετσόκομμα» συντάξεων -3,8 δισ. ευρώ.

-Κοινωνικά επιδόματα -347 εκατ. ευρώ

-Υγειονομική περίθαλψη -803 εκατ. ευρώ.

-Εθνική Άμυνα -304 εκατ. ευρώ.

-Παιδεία -132 εκατ. ευρώ.

-Περικοπές σε ΔΕΚΟ -241 εκατ. ευρώ.

-Αύξηση εσόδων από «πετσόκομμα» φοροαπαλλαγών και οικογενειακών επιδομάτων -427 εκατ. ευρώ.

-Αύξηση εσόδων από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη -5 εκατ. ευρώ.

-Μείωση επιστροφών εσόδων -60 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι τα παραπάνω μέτρα δεν είναι οριστικά, καθώς η «διαπραγμάτευση» με την τρόικα είναι ακόμα σε εξέλιξη, αν και -επί της ουσίας- αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το επικοινωνιακό «σερβίρισμά» τους στον ελληνικό λαό.

Γιώργος Κουτσούκος

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *