Δεύτερη ευκαιρία για την επίλυση φορολογικών διαφορών

Μέχρι τις 17 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων

Μια δεύτερη ευκαιρία δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα που είχαν προσφύγει…
στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών κατά πράξεων επιβολής φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων που τους έχει βεβαιώσει η εφορία, αλλά οι υποθέσεις τους δεν εξετάστηκαν ή εξετάσθηκαν και αναπέμφθηκαν στη φορολογική διοίκηση.

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη αναφέρει πως αυτές οι περιπτώσεις φορολογουμένων μπορούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής υποβολής, να εξετάζονται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, μετά την οποία η σχετική αίτηση θεωρείται ότι έχει σιωπηρά απορριφθεί.

Η αίτηση θα εξετάζεται μόνο εφόσον υποβληθεί μέχρι τις 17 Μαρτίου. Μετά την υποβολή της αίτησης (και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην εν λόγω διαδικασία), τυχόν βεβαιώσεις οφειλών που εδράζονται στις αντίστοιχες υποθέσεις διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις του Δημοσίου επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να αποφανθεί η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Με την υποβολή της αίτησης και πριν την διαγραφή των βεβαιωμένων η αρμόδια φορολογική αρχή (εφορία, ελεγκτικά κέντρα), εξετάζει αν η αίτηση πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών με αίτημα διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως την 31.12.2013, εφόσον τα σχετικά αιτήματα αφορούσαν σε μαζικές προσφυγές μελών σωματείων και ανάγονται στον ίδιο φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο , πρέπει να ξεκαθαρισθεί πως με την εν λόγω διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τις ενδικοφανείς προσφυγές που ήδη εκκρεμούσαν ενώπιον της Επιτροπής δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής καταβολής των αμφισβητούμενων ποσών, αφού τυχόν βεβαιώσεις οφειλών διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είτε μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.

newsbeast.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *