ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης στις 27-4-2011 κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί γιατί επί δύο σχεδόν χρόνια δεν έχει αξιοποιηθεί από τον Δήμο Γιαννιτσών το εγκεκριμένο κονδύλιο των 123.650,00 Ευρώ για την κατασκευή της υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Λεπτοκαρυάς στη….
θέση «Δεξαμενή».
Ως γνωστόν, ο Γιώργος Καρασμάνης μετά από προσπάθειες του, είχε πετύχει
στις 17-07-2009 να εκδοθεί Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (υπ’ αριθμ. 1149)
σύμφωνα με την οποία η κατασκευή της γεώτρησης Λεπτοκαρυάς εντάχθηκε στο
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», ικανοποιώντας έτσι ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής
κοινωνίας του οικισμού της Λεπτοκαρυάς.
Παραθέτουμε την πλήρη απάντηση που δόθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό
Εσωτερικών κ. Ντόλιο :

«Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ πενταετούς αρχικής διάρκειας (2005-2009) παρατάθηκε έως 31-12-
2011 με την υπ’ αριθμ. 27/22-12-2009 (ΦΕΚ Α 233/24-12-2009) απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης με την υπ’ αριθμ. 1247/22-06-2010 απόφαση
της επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3274/2004 διευκρινίζεται ότι τα έργα
του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» συνεχίζονται κανονικά, εφόσον η ημερομηνία της
ανακοίνωσης κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή της απόφασης
ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου, σε περίπτωση κατά παρέκκλιση διαδικασίας (απ’
ευθείας ανάθεση, διαπραγμάτευση), είναι προγενέστερη της 25ης Ιουνίου 2010. Για
τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις περί προσυμβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο κρίσιμη ημερομηνία είναι αυτή της απόφασης κατακύρωσης της
δημαρχιακής επιτροπής.
Το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης του Δ. Γιαννιτσών
στον οικισμό Λεπτοκαρυάς στη θέση «Δεξαμενή» με προϋπολογισμό 123.650,00
Ευρώ, το οποίο εντάχθηκε, με την υπ’ αριθμ. 1149/3-8-2009 απόφαση της επιτροπής
του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3274/2004, στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» Κεντρικής

Μακεδονίας και φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Δ. Γιαννιτσών, Ν. Πέλλας, δε χρηματοδοτήθηκε από το ανωτέρω
πρόγραμμα δεδομένου ότι δεν κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εντός
της προαναφερόμενης ημερομηνίας.
Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΥΑ Γιαννιτσών το έργο «Ανόρυξη
υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Λεπτοκαρυάς Ν. Πέλλας» εντάχθηκε
στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 (Άξονας
Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας», Θεματική Προτεραιότητα 45, «Διαχείριση και Διανομή
Ύδατος – Πόσιμο Νερό») ως υποέργο της πράξης «Ανόρυξη Νέων Υδρευτικών
Γεωτρήσεων στο Δήμο Γιαννιτσών Νομού Πέλλας με κωδικό ΟΠΣ 270907»,
συνολικού προϋπολογισμού 647.347,38 Ευρώ.
Η ΔΕΥΑ Γιαννιτσών αναμένει την έγκριση δημοπράτηση του έργου από την
αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *