Ποιοι φορείς του Δημοσίου καταργούνται ή συγχωνεύονται

Την άμεση κατάργηση ή συγχώνευση περίπου 196 φορέων του Δημοσίου -ενώ ήδη εξετάζεται η σκοπιμότητα λειτουργίας άλλων 200 φορέων- προβλέπει το προσχέδιο του νέου ……
προϋπολογισμού, στο πλαίσιο των περικοπών των δαπανών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το προσχέδιο, θα υπάρξει:
1. Περιορισμός των πρόσθετων παροχών μισθολογικού χαρακτήρα, όπως υπερωρίες, αμοιβές για συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια, αμοιβές για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες.
2. Περιορισμός των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών, με τον εξορθολογισμό των δαπανών για μετακινήσεις, προμήθειες, μισθώματα κτιρίων, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.
3. Επιπλέον μείωση της μισθολογικής δαπάνης, η οποία θα προέλθει από:
*Τον περιορισμό του προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις.
*Τις παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια.
*Τον περιορισμό των πρόσθετων μισθολογικών παροχών.
*Τη συγκράτηση του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές.
*Εξορθολογισμό των δαπανών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
*Συστηματικό επανέλεγχο των δικαιούχων και συγκράτηση της δαπάνης παροχής συντάξεων.
*Επαναξιολόγηση των μη μισθολογικού χαρακτήρα δαπανών, με ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση των κονδυλίων για μεταβιβάσεις πόρων σε νομικά πρόσωπα.
*Στον περιορισμό των μεταβιβάσεων του κράτους προς τους λοιπούς υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης.
4. Περιορισμό των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών, με ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες που αφορούν:
*Μετακινήσεις προσωπικού.
*Μισθώματα κτιρίων.
*Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κ.λπ.
Οι παρεμβάσεις στους δήμους
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τον εξορθολογισμό της μισθολογικής πολιτικής, συμπεριλαμβάνονται οι δήμοι, με μείωση του αριθμού των συμβασιούχων εργαζομένων.
Το συγκεκριμένο μέτρο είναι το πρώτο από μια σειρά μέτρων με χρονικό ορίζοντα διετίας (2013- 2014), για την πλήρη αναμόρφωση της λειτουργίας τους σε ορθολογική βάση, καθώς και τη δημιουργία νέου μηχανισμού παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
Για την αναδιάρθρωση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, προβλέπεται:
*Η άμεση κατάργηση/συγχώνευση περίπου 196 φορέων, ενώ ήδη εξετάζεται η σκοπιμότητα λειτουργίας άλλων 200 φορέων.
*Η συνεχής πίεση για μείωση των μη μισθολογικών λειτουργικών δαπανών τους με επιβολή συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων.
*Η βελτίωση του πλαισίου εποπτείας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, και
*Η μείωση των επιχορηγήσεων προς τους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης από τον προϋπολογισμό.
Ποιοι φορείς καταργούνται
Καταργούνται η ”Ελληνική Θαλάσσια Ένωση”, το ”Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών”, το ”Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων”, ο ”Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” και το ”Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού-Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς-Εθνικής Χαρτοθήκης”.
Στους φορείς που συγχωνεύονται ανήκουν:
Το ”Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας” καταργείται, ενώ οι ανώνυμες εταιρείες ”Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης” και ”Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης” (ΕΛΟΤ) λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από το συνιστώμενο ΝΠΙΔ, με την επωνυμία ”Οργανισμός Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας”.
Το ”Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας” εντάσσεται στο ”Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης”
Συγχωνεύεται με απορρόφηση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ”Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης” από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ”Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών”.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Επίσης:
Καταργούνται και συγχωνεύονται 29 φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Προβλέπεται η συγχώνευση 20 φορέων σε εννέα, η κατάργηση τεσσάρων επιπλέον και η ενσωμάτωσή τους σε υφιστάμενες υπηρεσίες, καθώς και η αυτοτελής διατήρηση 5 φορέων λόγω της διεθνούς αναγνωσιμότητας, της μοναδικότητας των προστατευόμενων αντικειμένων, της οικολογικής και γεωγραφικής αυτονομίας και της ιστορικότητας των περιοχών αυτών.
Καταργούνται οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ), οι οποίες λειτουργούν εφεξής ως αποκεντρωμένες διευθύνσεις των 13 νέων συνιστώμενων ΜΚΦ στην έδρα κάθε περιφέρειας της χώρας
Καταργούνται τα υφιστάμενα Κεφαλαία Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) και συγχωνεύονται σε ενιαίο συνιστώμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία ”Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών”.
Καταργούνται οι υφιστάμενες Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, και παραμένουν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα, εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων.
Συγχωνεύονται οι ΔΕΘ ΑΕ, HELEXPO AE και ΟΠΕ ΑΕ και ταυτόχρονα δημιουργείται με έδρα τη Θεσσαλονίκη εταιρεία με την επωνυμία ”Ελληνικός Οργανισμός Εκθέσεων και Ανάπτυξης Εξαγωγών ΑΕ”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *