Τελευταία Νέα

Ποιό το μήνυμα του Χ. Καπούτση για τα Μετοχικά;

Διαβάσαμε στο ένθετο «ΜΑΡΣ» της εφημερίδας «Παρασκήνιο» της 23-3-2014, άρθρο του συναδέλφου και δημοσιογράφου κ. Χρήστου Α. Καπούτση, με τίτλο «Εύλογη είναι η ανησυχία των μερισματούχων στρατιωτικών για το μέλλον των Μετοχικών Ταμείων»…
Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας το άρθρο με τα δήθεν αποκλειστικά στοιχεία, δεν καταλάβαμε ούτε τη σχέση του τίτλου με το περιεχόμενο, ούτε που βρίσκονται οι απαντήσεις που έχει ανακαλύψει ο αρθρογράφος. Το μόνο που καταλάβαμε εμείς, είναι ότι πιθανόν κάποιος του είπε να γράψει κάτι που να «λέει και να μην λέει» και κάτι που να μας στέλνει ακόμη μια φορά για ύπνο, αναπαράγοντας την υπουργική διαβεβαίωση, ότι δεν υφίσταται θέμα ούτε καν σκέψη μετατροπής σε Επικουρικά των Μετοχικών Ταμείων.

Όντως, το Σεπτέμβριο 2012, ο κ. Καράμπελας δια της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ συγκρότησε διακλαδική επιτροπή, υπό το νυν Υποστράτηγο Χατζή, με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για την εξυγίανση, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την εν συνεχεία σταδιακή ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων. Το Νοέμβριο 2012, η «επιτροπή Χατζή» υπέβαλε πρακτικό, με προτάσεις για την εξυγίανση-βιωσιμότητα και ενοποίηση των ΜΤ, το οποίο ουδέποτε δόθηκε στη δημοσιότητα επίσημα και απορούμε πως ο κ. Καπούτσης είναι γνώστης του περιεχομένου του.

Με βάση μέρη του εν λόγω πρακτικού που είχε δημοσιεύσει ΝΠΙΔ φορέας αποστράτων,διαπιστώνουμε δύο ανακρίβειες εκ μέρους του κ. Καπούτση:

Η πρώτη ανακρίβεια αφορά στον ισχυρισμό του ότι δήθεν το πρακτικό περιελάμβανε «Σχέδιο Νόμου». Το ορθό είναι ότι η επιτροπή στο πρακτικό της (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄) υπέβαλε προτάσεις που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση, οι οποίες θα συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων και τη μείωση των εξόδων, στην προοπτική εξασφάλισης της βιωσιμότητάς τους.

Η δεύτερη ανακρίβεια αφορά στον επόμενο ισχυρισμό του ότι για την ενοποίηση των ΜΤ η διακλαδική επιτροπή στο πρακτικό προτείνει τη σύνταξη ειδικής μελέτης από εξειδικευμένο φορέα. Το ορθό είναι ότι η διακλαδική επιτροπή στο πρακτικό της προτείνει ΠΕΝΤΕ ΣΤΑΔΙΑ, τα οποία όπως αναφέρει το πρακτικό, θα πρέπει να ακολουθηθούν διαδοχικά. Η μελέτη από εξειδικευμένο φορές, ήταν το τελευταίο στάδιο και υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν υλοποιηθεί τα 4 προηγούμενα. Τα 5 αυτά στάδια ήταν κατά την επιτροπή:

1. Εξυγίανση του ΜΤΣ και αποπληρωμή των συσσωρευμένων χρεών και υποχρεώσεών του.
2. Διασφάλιση της βιωσιμότητας των τριών Ταμείων με τη θεσμοθέτηση των προτεινομένων από την επιτροπή μέτρων.
3. Εκπόνηση ειδικών αναλογιστικών μελετών, ανά Ταμείο, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την οικονομική τους κατάσταση και την προοπτική ενοποίησής τους.
4. Δημιουργία σύγχρονου, ενιαίου νομοθετικού-διοικητικού πλαισίου λειτουργίας για τα τρία Μετοχικά Ταμεία.
5. Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης ευρείας κλίμακας από εξειδικευμένο φορέα, που θα εξετάσει τις προοπτικές και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος της ενοποίησης.

Είναι γνωστό στους πάντες ότι ΚΑΝΕΝΑ από τα 4 παραπάνω προαπαιτούμενα στάδια, δεν έχει υλοποιηθεί! Είναι γεγονός πως υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, όπως η επιχορήγηση των 180 εκατ. στο ΜΤΣ. Αυτό όμως απέχει έτη φωτός από το να ισχυρισθεί κάποιος ότι εξυγιάνθηκε το ΜΤΣ και αποπληρώθηκαν τα χρέη και οι υποχρεώσεις του. 

Όπως επίσης, είναι διαφορετικό, το να λέει κάποιος ότι «ρύθμισε» την αποπληρωμή χρεών σε βάθος χρόνου και διαφορετικό να ισχυρίζεται ότι μια τέτοια ρύθμιση συνιστά εξόφληση και αποπληρωμή και προπάντων διάσωση! Απόδειξη δε των ανυπόστατων αυτών θριάμβων που είχε επιχειρήσει τότε (Μάιος 2013) ο κ. Καράμπελας και αναπαράγει σήμερα «αμάσητα» ο κ. Καπούτσης, είναι το ότι λίγους μήνες αργότερα (Δεκέμβριος 2013), ήλθε στο φως επίσημη αλληλογραφία, με βάση την οποία, το ΜΤΣ φέρεται να έχει ζητήσει νέα χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΟΙΚ. Μέρος δε αυτών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΜΤΣ, φέρεται, με βάση την αλληλογραφία, να αφορά σε κάλυψη ωρίμων απλήρωτων υποχρεώσεων χορήγησης ΒΟΕΑ, που αφορούν σε αιτήσεις του 2013!

Ο κ. Καπούτσης όμως λησμόνησε να αναφέρει ότι το Μάρτιο του 2013 ο κ. Καράμπελας έσπευσε να υιοθετήσει την από την «πίσω πόρτα» ένταξη των Μετοχικών Ταμείων και ΕΚΟΕΜ στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που επιβλήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ και το Υπουργείο Εργασίας. Ένταξη που είχε σαν αποτέλεσμα την επιβολή νέων μειώσεων στα μερισματικά μας εισοδήματα.

Ενώ λοιπόν κανένα από τα παραπάνω στάδια της «επιτροπής Χατζή» δεν έχει υλοποιηθεί ο κ. Δαβάκης συγκροτεί διακλαδική επιτροπή υπό τον πρόσφατα αποστρατευθέντα Υποναύαρχο Χριστόπουλο με έργο τη σύνταξη σχεδίου διακήρυξης των γενικών και ειδικών όρων για την ανάδειξη εξειδικευμένου εξωτερικού φορέα που θα αναλάβει την εκπόνηση μελέτης, με σκοπό την διαπίστωση της βιωσιμότητας ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου. 

Σύμφωνα δε με τη διαταγή, η υπόψη μελέτη θα καταλήγει, μεταξύ άλλων στο απαιτούμενο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία και δομή του νέου ενιαίου φορέα. Η «επιτροπή Χριστόπουλου» υπέβαλε σχετικό πόρισμα λίγες μέρες πριν την ξαφνική αποστρατεία του προέδρου της και υποτίθεται πως αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία της σχετικής διακήρυξης.

Ωστόσο μία άλλη αλληλογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας, μεταξύ του ΥΦΕΘΑ κ. Δαβάκη και του προέδρου της ΠΟΣ κ. Νικολόπουλου, όπου αλληλοσυγχαίρονται για τη συνεργασία τους (!), δημιουργεί νέα ερωτηματικά! Συγκεκριμένα, στην προσωπική επιστολή του κ. Δαβάκη προς τον κ. Νικολόπουλο, ο υπουργός αναφέρει ότι κάποιες προτάσεις του έχουν συμπεριληφθεί στο υπό επεξεργασία Σχέδιο Νόμου για τα Μετοχικά Ταμεία! Σε ποιο σχέδιο Νόμου αναφέρεται ο υπουργός; Σε τι αφορά αυτό το Σχέδιο Νόμου; Αυτό το Σχέδιο Νόμου είναι άλλο από αυτό που θα προκύψει, από τη μελέτη που θα εκπονήσει ο εξωτερικός φορέας (!);

Γνωρίζει κανείς σε ποιο Σχέδιο Νόμου αναφέρεται ο υπουργός, ή τελικά ο μόνος που γνωρίζει είναι ο κ. Νικολόπουλος, ο οποίος «ελέω Α/ΓΕΕΘΑ» και με την ανοχή πολλών, έχει ανακηρυχθεί σε εκπρόσωπο των πάντων! Έναν εκπρόσωπο που «συζητά» την επικουροποίηση υπό προϋποθέσεις, τις οποίες όμως ούτε έχει εκφράσει, ούτε έχει αναλύσει, ούτε βέβαια μπορεί να μας πει αν είναι σε θέση να τις εξασφαλίσει.

Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πιστέψει ότι δεν υφίσταται θέμα και σκέψη μετατροπής των Μετοχικών Ταμείων σε Επικουρικά, όταν η ένταξη τους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τα έχει βάλει ήδη στον προθάλαμο των Επικουρικών; Αν δεν υπάρχει καν σκέψη:

Τι δουλειά είχαν τα Μετοχικά Ταμεία στη σύσκεψη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στο Υπουργείο Εργασίας;

Πως τέθηκε θέμα από εκπρόσωπο της τρόικας για την ενιαία επικουρική σύνταξη και ένταξη των Μ.Τ στο ενιαίο επικουρικό Ταμείο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ. και φέρεται να αντέδρασε ο καρατομηθείς τέως πρόεδρος του ΜΤΣ, Μία σύσκεψη και γεγονότα τα οποία δεν έχει διαψεύσει κανείς μέχρι στιγμής!

Το βασικό πρόβλημα που έχουν τα Μετοχικά Ταμεία είναι η εξεύρεση νέων πόρων και τέτοιοι πόροι υπάρχουν, αν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών επιθυμούσαν να τους θεσμοθετήσουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι ανταποδοτικοί πόροι για υπηρεσίες που παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία και Λιμενικό – Ελληνική Ακτοφυλακή υπέρ τρίτων, όπως οι υπηρεσίες που προσέφερε το ΠΝ στη ΔΕΗ το περασμένο καλοκαίρι στη Σαντορίνη και κανείς δεν τις τιμολόγησε για να πληρωθούν.

Αντί αυτών, εμφανίζονται διάφοροι «χακί σωτήρες» που εκμεταλλευόμενοι το σύνδρομο του πνιγόμενου των μερισματούχων του ΜΤΣ που πιάνεται από τα μαλλιά και παρουσιάζουν παραπλανητικές διχαστικές ψευδολύσεις όπως:

Αναλογική κατανομή των πόρων γιατί πιστεύουν πως θα αυξηθούν οι πόροι του ΜΤΣ! Γνωρίζουν όμως ότι αυτοί οι πόροι και συνεχώς μειούμενοι είναι, με προοπτική πλήρους κατάργησης, αλλά και αναλογικοί είναι στην παρούσα φάση, αφού προέρχονται από τους αναλογικά κατανεμημένους λειτουργικούς προϋπολογισμούς.

Ενοποίηση γιατί πιστεύουν πως την επόμενη μέρα θα διασωθεί το ΜΤΣ! Γνωρίζουν όμως ότι μπορεί τα ΜΤΝ και ΜΤΑ να μην έχουν χρέη, αλλά και αυτά φυτοζωούν. Γνωρίζουν πως η ενοποίηση μπορεί να είναι επωφελής, μόνο όταν ενοποιήσεις υγιείς Οργανισμούς και όχι τρία προβληματικά Ταμεία για να κάνεις ένα μεγαλύτερο.

Επικουροποίηση γιατί πιστεύουν ότι θα έχουν έσοδα τα Ταμεία από την εργοδοτική εισφορά. Παραβλέπουν όμως ή αγνοούν το κοινό πλέον μυστικό, ότι το Δημόσιο θέλει να απαλλαγεί από τις «εργοδοτικές εισφορές» των επικουρικών Ταμείων και προσπαθεί να τα συνενώσει σε ένα φορέα, ο οποίος στη συνέχεια θα ενταχθεί στο ενιαίο συνταξιοδοτικό σύστημα (που ήδη μορφοποιείται), για να στηριχθεί το ανταποδοτικό μέρος της μίας και μοναδικής κύριας σύνταξης.

Από το άρθρο του συναδέλφου εμείς κρατάμε τον τίτλο με κεφαλαία!

ΕΥΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ!!!!

ΟΜΑΔΑ Α.Α.Α.

triaalpha.blogspot.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *