Τελευταία Νέα

Κοινωνία Τη Δευτέρα κλειδώνει η πρώτη φάση της κινητικότητας

Τη Δευτέρα κλειδώνει η πρώτη φάση του προγράμματος κινητικότητας – που περιλαμβάνει 12.500 εργαζόμενους στο Δημόσιο – και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και των υπουργών που …
εμπλέκονται στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας συνεδριάζει στις 11.00 το πρωί στο Μαξίμου το κυβερνητικό όργανο μεταρρύθμισης, έτσι ώστε στη σύσκεψη να κλειδώσει η λίστα με τα ονόματα των 12.500 δημοσίων υπαλλήλων. Από αυτούς, οι 4.401 (2.114 εκπαιδευτικοί, 2.234 σχολικοί φύλακες και 53 υπάλληλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης) έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας από τον περασμένο Ιούλιο.

Ακόμη σημειώνεται ότι ακολουθεί η ένταξη των υπολοίπων υπαλλήλων, που θα συμπληρώσουν τον αριθμό των 12.500, οι οποίοι θα προέρχονται απ’ όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, στη βάση της αξιολόγησης των δομών τους και των σχετικών σχεδίων στελέχωσης. Έτσι, αλλάζουν όλα στο ΕΣΥ από τις αρχές Σεπτέμβρη, καθώς έχει ήδη μπει σε λειτουργία η διαδικασία αλλαγής χρήσης νοσοκομείων και δημόσιων δομών υγείας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, 1.835 υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σήμερα σε 13 νοσοκομεία, μπαίνουν σε καθεστώς κινητικότητας.

Στις 2 και 12 Αυγούστου εκδόθηκαν από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης δυο υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα, των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής, κατάταξης και μοριοδότησής τους.

Στόχος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η δημιουργία ενός δημοσίου πιο ευέλικτου και περισσότερο φιλικού προς τον πολίτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξή του στον Τύπο της Κυριακής σημειώνει: «Η κάλυψη, ενδεχόμενων κενών, όπως για παράδειγμα στον τομέα της Καθαριότητας, θα μπορούσε να καταστεί δυνατή εκ των ενόντων μέσα από το θεσμό της κινητικότητας. Σε κάθε περίπτωση, πάντα, θα πρέπει πρώτα να δούμε πόσα και ποια θα είναι τα κενά που θα προκύψουν ως συνέπεια της επίσπευσης των διαδικασιών».

Ο τρόπος που θα γίνει η μοριοδότηση και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλω

Με νέες διευκρινίσεις που έδωσε την περασμένη Τρίτη το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η μοριοδότηση και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ενόψει κινητικότητας και διαθεσιμότητας.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, η διαδικασία της κινητικότητας δεν αφορά το σύνολο των υπαλλήλων του δ
ημοσίου, ενώ διευκρινίστηκαν και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθούν και θα μοριοδοτηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, πάντως, θα πρέπει να έχουν τεθεί σε σε διαθεσιμότητα 12.500 υπάλληλοι, μέσα σε μία διαδικασία η οποία θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Τέλος, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τόνισε ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι μετατάσσονται κατά προτεραιότητα.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση και η μοριοδότηση προσωπικού αφορά μόνον όσους προέρχονται από υπουργεία και φορείς, στους οποίους έχουν προκύψει πλεονάζουσες θέσεις μετά την αξιολόγηση των δομών τους και όχι το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, διευκρινίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ενημερωτικό του σημείωμα για τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες που ακολουθηθούν κατά τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα.

Αντικειμενικά κριτήρια για τη μοριοδότηση – Εποπτεία της διαδικασίας από τον ΑΣΕΠ

Για τη μετάταξη – μεταφορά αυτών των υπαλλήλων διασφαλίζεται ότι η επιλογή διενεργείται κατόπιν αποτίμησης και αντικειμενικής μοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιμώμενης της εργασιακής και διοικητικής εμπειρίας, καθώς και της υπηρεσιακής απόδοσης, δηλαδή στοιχείων που συνθέτουν την εργασιακή φυσιογνωμία του υπαλλήλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που ελέγχει το ΑΣΕΠ, καθώς και για διαγωνισμό εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στις 16 Αυγούστου εκδόθηκε εγκύκλιος, στην οποία διευκρινίζονται όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας.

Τα βήματα για τη διαδικασία της κινητικότητας είναι:

1. Αποφάσεις Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για τη νέα δομή και τη στελέχωση των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους.

2. Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και την κατάργηση θέσεων στις ανωτέρω δομές και ενημέρωση του ΥΔΙΜΗΔ.

3. Απόφαση ΥΔΙΜΗΔ για τον αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ανά φορέα υποδοχής.

4. Κατάθεση αιτήσεων, έλεγχος πιστοποιητικών και συμπλήρωση πινάκων συνδρομής κριτηρίων από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων.

5. Επιλογή υπαλλήλων που θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας από τους φορείς υποδοχής.

6. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετάταξης – μεταφοράς του υπαλλήλου στη νέα θέση. Όλη η διαδικασία τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει αναλάβει τη μοριοδότηση των υπαλλήλων, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που υιοθέτησε το υπ. Δ. Μεταρρύθμισης τόσο για την ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας όσο και για την επανατοποθέτηση των υπαλλήλων.

Στο πρόγραμμα της κινητικότητας τίθενται συνολικά 25.000 από το σύνολο των 618.709 τακτικών υπαλλήλων, ένα ποσοστό δηλαδή μόλις 4%.

Συγχρόνως, τη διετία 2013 – 2014 θα αποχωρήσουν υποχρεωτικά από το Δημόσιο 15.000 υπάλληλοι που θα αντικατασταθούν από αντίστοιχο αριθμό νέων υπαλλήλων, με αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες (ΑΣΕΠ) στο πλαίσιο της αναγκαίας ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι τρίτεκνοι μετατάσσονται κατά προτεραιότητα

Αναφορικά με τους τρίτεκνους υπαλλήλους διευκρινίστηκε από το υπουργείο ότι μετατάσσονται κατά προτεραιότητα, με αφορμή σημερινή επιστολή της Πανελλαδικής Ένωσης Συλλόγων Τριτέκνων, σύμφωνα με την οποία οι τρίτεκνοι δεν μετατάσσονται κατά προτεραιότητα.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο άρθρο 91, παρ. 2 του Ν. 4172/2013, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «οι τρίτεκνοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα». Και καταλήγει η σχετική ανακοίνωση: «Οποιαδήποτε παρερμηνεία της πρόθεσης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το ζήτημα των τριτέκνων με την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες».

Φύλλα πορείας στο ΕΣΥ

Από τους 1.835 υπαλλήλους όλων των κατηγοριών του τομέα της Υγείας, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σήμερα σε 13 νοσοκομεία, μπαίνουν σε καθεστώς κινητικότητας. Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, το ειδικό τριμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει στην έκδοση του τελικού πίνακα διαθεσιμότητας καθώς και στις ατομικές διαπιστωτικές πράξεις θέσης σε διαθεσιμότητα.

Πόσοι μετακινούνται και από ποια νοσοκομεία

Από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, μετακινούνται επτά υπάλληλοι.
Από την Πολυκλινική, μπαίνουν σε διαθεσιμότητα 181 υπάλληλοι, και από το παράρτημα της, 189.
Από το Σισμανόγλειο, μετακινούνται 233 υπάλληλοι.
Από το Αμαλία Φλέμινγκ, μετακινούνται 300.
Από το Κωνσταντουπόλειο, μετακινούνται 154.
Από τα Νοσοκομείο Πατησίων, μετακινούνται 176.
Από το Σπηλιοπούλειο, μετακινούνται 29.
Από το Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, μετακινούνται 20.
Από το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, μετακινούνται 270.
Από το Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης, μετακινούνται 61.
Από το Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, μετακινούνται 38.
Από το Αφροδίσιων Νοσημάτων Θεσσαλονίκης, μετακινούνται 7.
Από το Παναγία Θεσσαλονίκης, μετακινούνται 170.

Πάντως, έως ότου ολοκληρωθούν οι αλλαγές της χρήσης των νοσοκομείων, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν υγειονομικά κενά, το σύστημα των εφημεριών των νοσοκομείων αναδιοργανώνεται, ενώ στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας, έχουν τεθεί και στρατιωτικές νοσηλευτικές μονάδες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, από τους υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, δεν θα απολυθεί κανένας, αλλά θα απορροφηθούν σε άλλες κενές θέσεις νοσοκομείων, εξαιτίας των μεγάλων αναγκών του συστήματος.

Πηγή: Madata

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *