ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ BLOGS ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΩΣΤΑ BΑΞΕΒΑΝΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ THOUREIO

Σήμερα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 2012, 100 χρόνια μετά την απελευθέρωση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ η «νόμιμη εξουσία» της Ελλάδας στην ουσία δείχνει τα δόντια της σε κάθε ελεύθερη φωνή που τολμάει να σκεφτεί να θίξει τα συμφέροντα της.

Ο δημοσιογράφος ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ τον τελευταίο χρόνο έχει ανοίξει ανοιχτό μέτωπο με το σύστημα το οποίο σήμερα επιχειρεί να τον σταματήσει, επειδή οι καιροί είναι περίεργοι και κάθε τι έχει και την σημασία του και ο απλός λαός δεν ξέρει τι να πιστέψει πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί και…..
έτοιμοι για το κάθε τι.

Αυτοί που έχουν και κατέχουν δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσουν σε αυτούς που τους τα πήραν.

Οι ίδιοι επειδή έχουν θέσει τους εαυτούς τους «ως προστάτες του Ελληνικού Λαού», έχουν σαν μοναδικό σκοπό την διαχείριση του πλούτου αυτής της πανέμορφης χώρας.

Οι ίδιοι δεν πρόκειται να παραιτηθούν από αυτό που κάνουν από σύσταση του Ελληνικού κράτους. δηλαδή την αφαίμαξη του ιδρώτα του Έλληνα εργαζόμενου.

Μην ξεχνάμε ότι ο ρόλος ενός δημοσιογράφου είναι η άσκηση ελέγχου της εξουσίας, και για ένα πρόσωπο που νομοθετεί και διαχειρίζεται τις τύχες ενός λαού, που είναι ο πολιτικός , δεν πρέπει να είναι κρυφό τίποτα.

Υπό έλεγχο επίσης είναι και κάθε δημόσιο πρόσωπο που μέσα από ένα φορέα, ιδιωτικό η δημόσιο, ο οποίος διαχειρίζεται δημόσιο αγαθό, και επιδρά στην συνείδηση ενός λαού, ασκώντας επικοινωνιακή μορφή εξουσίας.

Πέρα από όλα αυτά όμως σήμερα , οι κινήσεις του ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ δείχνουν να τους ενοχλούν, και όποιους σκοπούς κι’ να επιτελούν, πρέπει όλα τα BLOGS να παίξουν το ρόλο τους που δεν μπορεί να είναι άλλος από την ελεύθερη και όσο το δυνατόν αντικειμενική πληροφόρηση.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΑ ΤΑ BLOGS ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ..

Παραθέτουμε όλα τα άρθρα του Ελληνικού «ισχύοντος ακόμα» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ που αφορούν την «πολιτική» δίωξη του ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ.

Άρθρο 5Α ( σε αυτό το άρθρο στηρίζεται και η λειτουργία των BLOGS, τροποποιήσεις θα μπορούσαν να γίνουν μόνο με νόμους, με τους οποίους οι σημερινοί ΕΛΛΗΝΕΣ «κυβερνώντες» θα επιθυμούσαν να επιβάλλουν την φίμωση τους, αλλά δεν το τολμούν γιατί μπορεί ένα ΕΛΛΗΝΙΚΟ BLOG να λειτουργήσει σε μία άλλη χώρα ).

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει . Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.

Άρθρο 9Α ( σε αυτό το άρθρο στηρίζεται η κατηγορία για τον ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ)

Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 14 ( Σε αυτό το άρθρο με την παράγραφο 3 κουρελιάζεται η κατηγορία του ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ γιατί δεν έθιξε κρατικά συμφέροντα, αλλά αντιθέτως καταγγέλλει ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, στην δε παράγραφο 9 αποδεικνύεται ότι η πολιτεία ανέχεται σε καθημερινή βάση την παράβαση του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, και αντι ο κ. ΤΡΑΓΚΑΣ μα μας επι που τα βρήκε, διώκεται ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ )

Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του Κράτους.
Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.
Η κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία: α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας, β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Χώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους, δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
Σ’ όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.
Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης.
Το δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει. Η παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.
Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *