άγχος και κακή νοητική ανάπτυξη προκαλεί η ρύπανση