Άλωση της Πόλης 1453: Η πρώτη εβδομάδα της κοσμογονικής πολιορκίας