άνοια και δυσκοιλιότητα μειώνονται με αυτό το λαχανικό!