Άφθες στο στόμα: Αυτό είναι το λαχανικό που τις εξαφανίζει