«Ένα γράμμα σε όλες τις μαμάδες που έχουν μόνο ένα παιδί…»