Έξυπνο κόλπο για να μην σας γράφουν για παράνομο παρκάρισμα...