έρπης. Τα αιθέρια έλαια έχουν για όλα τη λύση άμεση