Έτοιμη να δεχτεί πρόσφυγες από τη Συρία ως χώρα τράνζιτ