Έτσι «βλέπουν» οι Βρετανοί την Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες [χάρτης]