Έτσι καταριόνταν ιστορικά οι άνθρωποι τους ομοίους τους