Έτσι χτυπάει η ανθρώπινη καρδιά!
  • Έτσι χτυπάει η ανθρώπινη καρδιά!

    «Είναι σαν να ανοίγεις το στέρνο κάποιοι και να βλέπεις την καρδιά του να χτυπά». Έτσι περιγράφει ο καρδι ...

    «Είναι σαν να ανοίγεις το στέρνο κάποιοι και να βλέπεις την καρδιά του να χτυπά». Έτσι περιγράφει ο καρδιολόγος Bijoy Khandheria τις εικόνες σε τέσσερις διαστάσεις που παρέχει το λογισμικό cSound απει ...

    Read more