Αληθινή αγάπη σημαίνει προσφορά ηρεμίας και σταθερότητας