Ανακαλύφθηκε ορμόνη-χάπι που έχει τα ίδια αποτελέσματα με την άσκηση